Emulace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kateřina Kašíková

Klíčová slova: Emulace, emulátory

Synonyma: napodobení činnosti

Související pojmy: emulátory, převedení softwaru


Emulace je nejčastěji definována jako napodobení činnosti jednoho zařízení pomocí jiného zařízení. Emulace tedy napodobuje určité hardwarové a softwarové vybavení na jiném hardwaru nebo softwaru. K tomu slouží emulátory. Takto jsou označovány programy nebo hardware tvořící přechodovou vrstvu mezi emulovaným HW/SW a novou platformou. [1]

Obvyklá využití emulace jsou například k činnosti operačního systému na hardwaru, pro který nebyl původně určen, velmi často je využíván pro převod konzolových her na počítačové, převod některých aplikací na jiné, pro které původně nebyly vyvinuty, a převádění programů na jiný hardware než pro který byly původně určeny. V praxi jsou velmi často emulovány právě počítačové nebo konzolové hry.

Historie

Myšlenka emulace je téměř stejně stará jako myšlenka osobního počítače. Poprvé se o emulaci (popřípadě emulátorech) mluví již v roce 1964 ve společnosti IBM při vývoji sálových počítačů rodiny System/360. Ve své době byly natolik pokrokové, že starší software na těchto počítačích nefungoval. A právě zde se poprvé objevuje emulace a první emulátory. Za autora termínu je označován Larry Moss. Jeho emulátor napodoboval činnost IBM 7070, který byl v té době nejrozšířenějším produktem firmy IBM. [2]

Emulátory pro osobní počítače jsou mnohem mladšího data. Jejich největší rozvoj nastal s nástupem Microsoftu.


Typy emulátorů

Kombinovaný emulátor („combo" emulátor) Obsahuje jak hardwarovou tak softwarovou složku, přičemž software je samotný emulátor a hardware poskytuje klíčové komponenty původního systému. Takto je zaručena flexibilita systému. Jsou asi nejrozšířenější.[3]

Firmwarový emulátor Je obsažený přímo v hardwaru. Většinou je složen z několika emulátorů vestavěných přímo ROM paměti a způsobí, že se původní systém chová jako jiný, úplně odlišný systém.[3]

Softwarový emulátor Emulátor jako takový je obsažen pouze v softwaru. Jediný nutný hardware je ten, který je hostujícím systémem. Tento typ emulátoru je považovat za „pravý“ emulátor. Je nejjednodušší na obměnu a updatování a může být jednoduše přenášen mezi různými platformami.[3]

Důvody pro emulaci

  • Výhodnost
  • Zpětná kompatibilita – Starší software může běžet i na novějším hardwaru. Není nutné mít technické muzeum, abychom byli schopni využívat starší a osvědčený software.
  • Vývoj softwaru
  • Podpora mezi různými platformami – využívat emulátory má i jistou ekonomickou výhodu. Není nutně mít nejnovější hardwarové vybavení.


Emulace pro dlouhodobé uchovávání digitálních informací

Emulace je také jednou z možností dlouhodobého uchovávání digitálních informací. Existují dvě základní strategie dlouhodobého ukládání informací – migrace a emulace. Migrace, zjednodušeně řečeno, je převod objektu z jednoho formátu nebo media na jiný modernější nebo užívanější. Oproti emulaci je jednodušší. ale může při ní dojít ke ztrátě některých informací o objektu. Emulace je složitější a pro dlouhodobé uchovávání je proto méně využívána, protože vývoj emulátorů je zdlouhavá a ekonomicky náročná činnost. Migrace se z těchto důvodů jeví jako přístupnější. [4]

Otázka legálnosti emulace

V úvodu bylo řečeno, že emulátory byly z počátku velmi rozšířené hlavně pro konzolové hry. Rozvoj počítačů a možností počítačových her, zatlačil konzolové hry do pozadí, ale řada lidí chtěla své oblíbené hry hrát i na počítači. Existovala celá řada „nelegálních“ emulátorů. Mnoho těchto her již bylo dlouho staženo z oběhu a proto jejich tvůrci nezasahovali. Firma Nintendo, jako hlavní hráč na trhu s těmito hrami, však chtěla mít kontrolu nad svým majetkem. Její námitky však byly zamítnuty.

V současnosti však samotné firmy produkují verze jak například pro Playstation, tak pro počítače.


  1. HOWE, Denis. Emulation from FOLDOC [online]. c2010 [cit. 2011-05-20]. Emulation. Dostupné z WWW: <http://foldoc.org/emulation>
  2. PETTUS, Sam. The EmuFAQ - The Basis for Emulation [online]. c1999 [cit. 2011-05-20]. Emulation: Right or Wrong? Dostupné z WWW: <http://www.worldofspectrum.org/EmuFAQ2000/EmuFAQ_M1P1.htm>
  1. The History of Emulation : and its relationship to computer and videogame history [online]. 10/24/99 . [cit. 2011-05-20]. EmuTimeLine Part 1: 1800 - 1961. Dostupné z WWW: <http://www.zophar.net/articles/art_14-1.html>.
  1. What is emulation? [online]. b.d. [cit. 2011-05-20]. What is emulation?. Dostupné z WWW: <http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_projecten/projecten_emulatiewatis-en.html>.