Elsevier Science

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Stanislava Šeböková

Klíčová slova: Elsevier Science, nakladatelství, databáze, STM, SUWECO

Související pojmy
nadřazené - konsorcium, EIZ
podřazené - Sicence Direct, Scopus, Scirus


Elsevier Science

Nakladatelství Elsevier je Nizozemská společnost, sídlící v Amsterdamu. Od svého založení v roce 1880 se věnuje vydávání odborných vědeckých knih a časopisů. „V současné době je vedoucím vydavatelem a poskytovatelem informačních zdrojů z oblasti vědy, techniky a lékařství - neboli STM (science, technology, medicine)“.[3.] Podle údajů na oficiálních stránkách nakladatelství uveřejní Elsevier každý rok přes 2000 nových článků, 1 900 knih a jeho služeb využívá přes 30 milionů zákazníků.[1.] Nakladatelství je součástí nadnárodní společnosti Reed Elsevier a má zaměstnance ve 24 zemích.[2.] Nabízí celou řadu produktů včetně databází, citačních databází, odborných informačních portálů, elektronických i analogových knih a časopisů.

U nás momentálně zajišťuje přístup k titulům z tohoto nakladatelství firma SUWECO. Zde je pro představu uvedeno několik statistik zahrnujících skladbu členů konsorcia vytvořeného v rámci projektu 1N04124, který probíhal v letech 2004-2008. Konsorcium tvořila převážně Národní technická knihovna, Univerzita Karlova, Akademie věd ČR a Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ).[5.]


Graf rozložení 1N04124, převzato z prezentace Jak se dělá a provozuje konsorcium... [5.s.23]

Elsevier.png
Nakladatelství Elsevier se dělí na dvě divize – Science and Technology a Health Sciences

Science and Technology

Nabízí zdroje širokému spektru klientů od vzdělávacích a vládních institucí, přes výzkumné laboratoře až po knihovníky. Jejími vlajkovými produkty jsou například databáze ScienceDirect, Scopus a Scirus.


Science Direct

Tato databáze vznikla v roce 1999, nicméně zahrnuje i archiv článků publikovaných od roku 1995. Zároveň supluje jakousi informační bránu do jiných databází díky funkci crossdatabase searching (služba křížového vyhledávání). V současné době nabízí množství časopiseckých titulů a elektronických knih. Kromě toho také poskytuje poměrně sofistikované vyhledávání, s možností personalizace služby jako takové. Klient si může například navolit obor a konkrétní periodika, z nichž chce dostávat informace, nebo si uložit vyhledávací dotaz, a systém ho informuje, jakmile je v databázi uveřejněn nový článek, který vyhovuje předchozímu vyhledávání.

Scopus

Jedná se o abstraktovou a citační databázi. Články jsou převážně evropské provenience, nicméně zde najdeme příspěvky z celého světa, publikované i v jiných jazycích, než v angličtině. Kromě jiného nabízí i přístup ke sborníkům z konferencí, obchodním publikacím a záznamům o patentech.

Scirus

Scirus je portál pro vyhledávání vědeckých informací. Nabízí vyhledávání z 380 milionů stránek. Jeho nejsilnější vlastností je fakt, že se zaměřuje pouze na zdroje, které mají prokazatelně odborný a vědecký obsah. Vyhledávání nabízí možnost vybrat si z řady filtrů. Portál prohledává i hluboký web a zpřístupňuje informace ze zdrojů jako MEDLINE, NASA, nebo Humboldtova Univerzita.

Health Sciences

Tato divize se zaměřuje na poskytování odborných informací z oblasti zdravotnictví. Je zacílena na profesionály pohybující se v tomto oboru, rovněž i na studenty, výzkumné pracovníky, nemocnice, či farmaceutické firmy. Své zdroje nabízí a publikuje ve dvanácti světových jazycích včetně Španělštiny, Japonštiny nebo Čínštiny. Jejími vlajkovými produkty jsou například The Lancet a MD Consult

The Lancet

Lancet je odborný časopis, zabývající se lékařstvím. Časopis se postupně rozštěpil na tři oblasti, které jsou zaměřeny na výzkum v oblasti infekčních nemocí, neurologie a onkologie.

MD Consult

Jedná se o online databázi informací z oblasti zdravotnictví. Nabízí odborná lékařská periodika, knihy, informace o lécích, či informační brožurky pro pacienty.

Použité zdroje

1. Elsevier [online]. 2010 [cit. 2010-06-11]. Elsevier at a glance.
Dostupné z WWW: <http://www.elsevier.com/wps/find/intro.cws_home/ataglance>.

2. Elsevier [online]. 2010 [cit. 2010-06-11]. Who we are.
Dostupné z WWW: <http://www.elsevier.com/wps/find/careershome.careers/careers_who_we_are>.

3. KINDL, Daniel. Elsevier – ideální propojení vydavatelské činnosti, informačních produktů a služeb v oblasti STM. Národní knihovna : knihovnická revue [online]. 2004, 15, 2, [cit. 2010-06-11].
Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/Nkkr0402/0402096.html>. ISSN 1214-0678.

4. PROCHÁZKA, Pavel. NTK [online]. 2010, Poslední změna 7.6. 2010 08:06 [cit. 2010-06-21]. INFOZ. Dostupné z WWW: <http://www.techlib.cz/cs/689-elektronicke-zdroje-konsorcia-ntk/>.

5. ZIZKOVA, Stepanka. Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro Vav v ČR. Blok expertů [online]. 2010, [cit. 2010-06-22].
Dostupný z WWW: <http://www.slideshare.net/Zizkova/jak-se-dl-a-provozuje-konsorcium-na-zpstupnn-eiz-pro-va-v-v-rppt-sluby-a-provoz-nov-ntk>.

Externí odkazy

  • Elsevier

http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home