Elevator pitch

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Nikola Fröhlichová

Klíčová slova: marketing, prezentace, shrnutí

Synonyma: elevator speech, elevator statement, prezentace ve výtahu

Související pojmy:

nadřazené - marketing, business

podřazené -


Charakteristika

Elevator pitch (také známo jako elevator speech nebo elevator statement), v češtině "prezentace ve výtahu", je krátké shrnutí o tom, co osoba nebo společnost dělá či vyrábí. Jejím cílem je zaujmout v co nejkratším čase. Je to umění "prodat se". Název je odvozen od jízdy ve výtahu - proslov by neměl být delší, než trvá cesta výtahem - tedy v rámci jedné minuty. Ačkoli málokdy se taková prezentace provádí přímo ve výtahu, není od věci mít ji připravenou neustále, protože i při plánovaném setkání je nutné zaujmout posluchače již v prvních minutách. Elevator pitch by měl být zajímavý, zapamatovatelný, stručný a jasný. Měl by vystihnout to, co dělá osobu, organizaci nebo výrobek unikátní. [1] [2]

Složení

Každý elevator pitch by se měl skládat z těchto částí:[3]

 1. Přínos - důvod, proč by klient chtěl právě to, co prodáváte. Přínosem není nikdy ten výrobek ani služba, ale něco "navíc", co produkt dělá přínosným a zajímavým.
 2. Odlišení se - důvod, proč by potencionální klient chtěl koupit produkt právě od vás. Je to odlišení se od konkurence. Takový důvod musí být vždy podpořen konkrétními a ověřenými tvrzeními a názory.
 3. Žádost - jestliže zákazník projeví zájem, sjednáme si s ním schůzku, abychom mu mohli dát plnou prezentaci. Ovšem není dobré dát klientovi vizitku se slovy "Jestli máte zájem, zavolejte.". Mnohem efektivnější je přímo se ho zeptat, jestli má čas příští týden a domluvit si s ním setkání s pevným termínem.

A měl by obsahovat:[4]

 • Hook (v češtině hák) - něco, čím zaručeně upoutáte pozornost investora.
 • Okolo 150 - 225 slov - a neměl by trvat více než 60 sekund.
 • Nadšení - investoři přímo očekávají energické podnikatele.

Je důležité, aby prezentace působila uvolněně. Není dobré připomínat rychle-mluvícího obchodníka, který se snaží něco prodat za každou cenu. Také je vhodné nepoužívat příliš odborná slova - řeč může v takovém případě působit nuceně a naučeně.[3]

Využití

Někoho by mohlo napadnout, že elevator pitch využívají jen různí obchodníci, kteří potřebují prodat nějaký výrobek nebo službu. Ovšem elevator pitch má vícero možností využití.

 • Podnikatelé, kteří chtějí představit svůj projekt a najít investory.
 • Obchodníci, kteří chtějí prodat produkt nebo službu.
 • Manažeři, kteří přišli s novým nápadem, který by mohl něco zlepšit, zrychlit, ušetřit apod. a chtějí svou myšlenku představit nadřízeným.
 • Uchazeči o práci, kteří se snaží "prodat" sami sebe.[5]

Tvorba

Elevator pitch stojí na samém počátku podnikatelského plánu, např. "máte dobrý nápad na vytvoření nové firmy či rozvoj existující myšlenky, ale schází vám kapitál."

K vytvoření takové minutové prezentace může pomoci zodpovězení následujících otázek:[6]

 1. "Co je moje myšlenka?
 2. Jak jsem s tou myšlenkou daleko?
 3. Jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky?
 4. Jaké výhody na těchto trzích mám?
 5. Jaké výhody mám oproti konkurenci?
 6. Jak hodlám získat peníze?
 7. Kolik budu potřebovat celkem?
 8. Kolik z toho budu potřebovat financovat externě a co za to nabízím investorovi?
 9. Kdo je součástí mého týmu?
 10. Jaký je potencionální zisk pro investora?"

Napsat výborný elevator pitch bude trvat nějakou dobu. Důležité je, aby zněl přirozeně. Každá řeč musí být přizpůsobena tomu, co chcete říct. Následující návod radí, jak si tuhle prezentaci nacvičit tzv. "nanečisto".[2]

 1. Identifikujte si svůj cíl.
 2. Vysvětlete, co děláte.
 3. Definujte si vaše Unique Selling Proposition (USP), neboli "jedinečný prodejní argument"[7] či "to, co má naše značka a ostatní ne"[8]
 4. Zaujměte posluchače otevřenou otázkou. Buďte si jisti, že budete umět zodpovědět každou otázku.
 5. Dejte si předchozí body dohromady. Řekněte si proslov nahlas a kontrolujte čas, aby nebyl delší než 1 minutu. Nadbytečné informace odstraňte.
 6. Procvičujte. Důležitá je také řeč těla.

9C efektivního elevator pitch

Jaký by měl být efektivní elevator pitch[5]

 • Concise = stručný
 • Clear = jasný - pro kohokoli
 • Compelling = působivý
 • Credible = důvěryhodný
 • Conceptual = abstraktní - bez nutnosti zacházení do zbytečných detailů
 • Concrete = konkrétní
 • Customized = přizpůsobený zájmům publika
 • Consistent = hlavní zpráva by měla zůstat nezměněná
 • Conversational = konverzační - začít konverzaci nebo dialog je jedním z cílů elevator pitch

Poznámky

 1. PINCUS, Aileen. The Perfect (Elevator) Pitch. In: Businessweek [online]. 18. června 2007. [cit. 2014-11-09]. Dostupné z: http://www.businessweek.com/stories/2007-06-18/the-perfect-elevator-pitchbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice
 2. 2,0 2,1 Mindtools.com. Crafting an Elevator Pitch. In: Mindtools [online]. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.mindtools.com/pages/article/elevator-pitch.htm
 3. 3,0 3,1 JAMES, Geoffrey. How To Give a Flawless Elevator Pitch. In: Inc. [online]. 2. července 2014. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.inc.com/geoffrey-james/how-to-give-a-flawless-elevator-pitch.html
 4. PAGLIARINI, Robert. How to Write an Elevator Speech In: Business know-how [online]. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.businessknowhow.com/money/elevator.htm
 5. 5,0 5,1 O'LEARY, Chris. Elevator Pitch 101. In: ElevatorPitchEssentials [online]. 2008 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://elevatorpitchessentials.com/essays/ElevatorPitch.html
 6. BusinessInfo.cz. Co obsahuje podnikatelský plán - elevator pitch. In: BusinessInfo [online]. 20. února 2006. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/co-obsahuje-podnikatelsky-plan-elev-pitc-3741.html#pp61
 7. NĚMEC, Robert. Jedinečný prodejní argument (USP) – definice a příklady použití. In: RobertNemec.com [online]. 12. března 2006. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://robertnemec.com/jedinecny-prodejni-argument-definice/
 8. Mediální slovník. USP – Unique Selling Proposition. In: Media Guru [online]. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/usp-unique-selling-proposition/

Použité zdroje