Elektronická zdravotnická dokumentace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jitka Šiborová

Klíčová slova: eHealth, elektronická zdravotnická dokumentace

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené - eHealth = elektronické zdravotnictví, zdravotnická dokumentace
podřazené - eRecept, IZIP, Karta života

Zdravotnická dokumentace

Obecná definice zdravotnické dokumentace

Zdravotnická dokumentace slouží jako pomocný pracovní nástroj při léčbě pacienta, ale mnohdy taky jako důkaz postupu ošetřujícího lékaře v případě forensního projednávání. Pokud je dokumentace špatně či chybně vedena, může upozornit na chybný postup lékaře.


Právní úprava zdravotnické dokumentace

Zákon č. 372/2011 Sb., ustanovuje všeobecnou povinnost zdravotnických zařízení vést zdravotnickou dokumentaci a také potvrzuje konkrétní pravidla pro její vedení, uchovávání, nakládání a zlikvidování.


Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Elektronická zdravotnická dokumentace

Obecná definice elektronické zdravotnické dokumentace

Elektronická zdravotní dokumentace je forma zdravotní dokumentace vedená v elektronické podobě s použitím informačních technologií. Zdravotní dokumentaci může lékař vést pouze elektronicky za splnění určitých podmínek.


Právní úprava elektronické zdravotnické dokumentace

Dle § 54 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování zdravotnická dokumentace za podmínek stanovených tímto zákonem, může být vedena v listinné nebo elektronické podobě (nebo kombinací obou těchto forem). S využitím informačních technologií je elektronická zdravotní dokumentace tvořena, zpracovávána, ukládána a používána. Dle § 6 odst. 1 zákona č. 372/2012 musí být každý záznam elektronické zdravotní dokumentace opatřen elektronickým podpisem.


Náležitosti elektronické zdravotní dokumentace

Samozřejmě jako u listinné formy zdravotní dokumentace musí být informace v elektronické podobě vedeny pravdivě a průběžně být doplňovány bez zbytečného odkladu. Každý zápis v elektronické zdravotní dokumentaci musí obsahovat nezměnitelné, ověřitelné a nezpochybnitelné údaje, jako jsou datum zavedení zápisu a identifikační údaje (elektronický podpis) zdravotníka, který zápis provedl.

Výhody a nevýhody elektronické zdravotnické dokumentace

Výhody

 • Efektivnější uložení zdravotnických informací a snadnější a rychlejší vyhledávání
 • Zefektivňování lékařské péče
 • Snížení výdajů ve zdravotnictví
 • Posílení role pacienta díky elektronickým aplikacím


Nevýhody

 • Vysoké počáteční náklady na zavedení nového systému elektronické zdravotnické dokumentace
 • Náročnost na technologické znalosti a dovednosti lékařů
 • Potřebný čas lékařských pracovníků k naučení se systémem
 • Legislativa – neodpovídá aktuálním potřebám rozvoje elektronického zdravotnictví
 • Hrozí zneužití pacientových dat, která by případně byla uložena


Projekty

Elektronická zdravotní knížka (EZK)

Služba Elektronická zdravotní knížka od firmy IZIP je zdarma a pouze pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nevýhodou je, že lékaři, kteří nejsou v systému zaregistrováni, nemohou nahlédnou do pacientovy EZK. Lékařské záznamy zapisují do EZK sami registrovaní lékaři. Tento projekt se nejvíce podobá ideální elektronické zdravotnické dokumentaci. Je možné, že v budoucnu budou moct využívat EZK i pojištěnci ostatních pojišťoven.

Aplikace EZK pro iPhone


Karta života

Službu Karta života poskytuje pro své pojištěnce Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP).Jedná se o elektronickou databázi, kdy pacient (pojištěnec u ČPZP) si sám vede záznamy o svém zdravotním stavu, stanovených diagnózách, operacích, vyšetřeních atd. Lékaři mohou pouze po domluvě s pacientem nahlédnout do jeho záznamů.


Karta života

Stejnojmennou službu jako ČPZP provozuje i Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. Sám pacient si do Karty života zaznamenává, ale jako laik může zapsat chybné informace, což může mít dost katastrofální důsledky.

Zdroje

 1. Elektronická zdravotnická dokumentace. reforma.dent.cz [online]. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://reforma.dent.cz/?dil/8/3.
 2. Zdravotnická dokumentace. clk.cz [online]. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://www.clk.cz/oldweb/poradna/Dokumentace/nova_legislativa_dokum.html.
 3. HOVORKA, Jiří. Elektronická zdravotní evidence není jen IZIP. mesec.cz [online]. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/elektronicka-zdravotni-evidence-neni-jen-izip/.
 4. VYŠOHLÍD, Tomáš. Elektronizace zdravotnictví je v plném proudu. profit.tyden.cz [online]. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://profit.tyden.cz/clanek/elektronizace-zdravotnictvi-je-v-plnem-proudu/.
 5. EGovernment: Cesty k elektronickému zdravotnictví. mvcr.cz [online]. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/egovernment-cesty-k-elektronickemu-zdravotnictvi.aspx.
 6. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). mzcr.cz [online]. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vladni-navrh-zakona-o-zdravotnich-sluzbach-a-podminkach-jejich-poskytovanizakon-o-zdravotnich-sluzbach-_5173_2428_11.html.