Ekoterorismus

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tereza Deutschová

Klíčová slova: ekologie, enviromentalismus, životní prostředí, práva zvířat, terorismus, radikalismus, politické násilí

Synonyma: ekologický terorismus, environmentální terorismus

Související pojmy:

nadřazené - terorismus

podřazené - ---


Vymezení ekoterorismu

Nejčastěji se používá pojem ekoterorismus jako označení pro terorismus s vazbou na enviromentální témata. Na tento pojem můžeme nahlížet z několika rovin. Může být spjat s myšlenkou boje za životní prostředí, přírodu nebo její součást, např. boj za práva zvířat.

Další užití pojmu ,,ekoterorismus“, je vázáno na poškozování životního prostředí, tak aby byl zasažen či zastrašen určitý objekt.

Menšinové použití tohoto pojmu označuje celkové poškození životního prostředí nebo útoky proti enviromentalistům. [1]

Použití tohoto termímu je poměrně problematické, stejně jako rozdělení enviromentalistů. Pojímat všechny environmentalisty jako jednotné hnutí není možné. Jako ,,ekologické“ se začaly označovat myšlenkové a politické proudy, tematizující problematiku poškozování životního prostředí. Na druhou stranu je řada ochranářských organizací zcela apolitická. Navíc existuje jen velmi tenká hranice mezi občanskou neposlušností a ekoterorismem.

Vývoj a historie

První spolky na ochranu přírody a zvířat začaly vznikat koncem 19. století jako reakce na průmyslovou revoluci. Část z nich se přiklonila k některým nacionalistickým hnutím. Havní část enivironmentalistů má však kořeny v neomarxismu šedesátých let a v tehdejším studentském hnutí v západních demokraciích. V sedmdesátých letech nabývají popularitu životní návyky respektující práva zvířat (např. vegetariánství, veganství), a tehdy se objevují i radikální metody jejich ochrany.

Přímé akce používají nejčastěji metody jako jsou blokády, obsazování průmyslových podniků (které poškozují životní prostředí) či státních úřadů, pouliční protesty, přivazování se k ohroženým objektům.

Počátky ekoterorismu se objevují v sedmdesátých letech v USA. Inspirací pro tuto činnost se stala novela „The Monkey Wrench Gang“, kterou napsal Edward Abbey. Ta popisuje fiktivní skupinu lidí, kteří v USA provádějí různé ekosabotážní akce. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se zformovaly větší organizované skupiny, provádějící tyto ekosabotáže ve velkém množství, především skupina Sea Shepherd Conservation Society a Earth First!. Nejvýznamnější akcí Sea Shepherd Conservation Society bylo potopení dvou velrybářských lodí na Islandu v listopadu 1986.

Ve stejnou dobu vznikaly i skupiny na ochranu zvířat, které nejprve narušovaly hony, postupně však přecházely k osvobozování pokusných zvířat a poškozování majetku těch, kteří se zvířaty špatně zacházeli. Průkopníkem byla skupina Animal Liberation Front, ta vzniká roku 1973 vzniká v Londýně, tehdy ještě pod jménem Band of Mercy. O rok později mění svůj název na Animal Liberation Front (ALF). [2] Jejich akce jsou zaměřeny proti majetku a, s výjimkou sebeobrany, se neuchylují k násilí vůči lidem.

Tyto akce však ve svém souhrnu způsobují velké majetkové škody, což např. v USA znamenalo, že je FBI řadí mezi jednu z nejzávažnějších hrozeb domácího terorismu. Ekoteroristé v poslední době využívají i rozličných cyberteroristických metod.

Postupně vznikaly i skupiny, které nezavrhují násilí vůči lidem, a to predevším organizace Animal Rights Militia Fact Sheet (ARM) a Justice Department (JD). Na svém kontě mají tyto organizace několik zaslání dopisních bomb, bomby v autech a pumové útoky vůči jednotlivcům z firem, kde docházelo ke zneužívání zvířat. Ve druhé polovině devadesátých let rozeslali dopisy s infikovanými žiletkami a společnou akcí ARM a JD bylo infikování krůtího masa, určeného pro Den díkůvzdání, toxickými látkami. V tomto případě se jedná o novou dimenzi použití násilí ve jménu envirnmentálních idejí. Tento ekoterorismus by mohl být jednou ze závažných bezpečnostních hrozeb 21. století. [3]

Ekoteroristické akce v České republice

Z důvodu velice problematického významu tohoto pojmu je obtížné říci, zda vůbec v České republice k ekoterorismu dochází. Z ankety, kterou pořádal v roce 2007 časopis Sedmá generace vyplývá, že ani mezi odborníky není tento pojem ustálený.

Politolog Martin Bastl dosud v České republice nezaznamenal žádný čin, který by spadal do definice ekoterorismu. Miroslav Mareš, politolog, FSS MU Brno , označuje za ekoterorismus čtyři akce ALF. A to útok na velín lanovky v Moravském krasu, akce proti BioTestu v září 2002 v Konárovicích u Pardubic a v březnu 2003 v Pardubicích a jako hraniční označuje akci proti farmě ve Vítějevsi v říjnu 2005.[4]

Poznámky

  1. MAREŠ , Miroslav . Ekoterorismus v České republice. Rexter [online]. 01. 05. 2004, č. 01, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.rexter.cz/ekoterorismus-v-ceske-republice/2004/05/01/>.
  2. Animal Liberation Front [online]. c2011 [cit. 2011-05-18]. History. Dostupné z WWW: <http://www.animalliberationfront.com/ALFront/Premise_History/RonnieLee_NoComp.htm>.
  3. MAREŠ , Miroslav . Ekoterorismus v České republice. Rexter [online]. 01. 05. 2004, č. 01, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.rexter.cz/ekoterorismus-v-ceske-republice/2004/05/01/>.
  4. KOUŘIL, Vít; MIESSLER, Jan . Rebelové s eko-příčinou. Sedmá generace [online]. 25. července 2007, č. 4, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/rebelove-s-eko-pricinou>.

Zdroje

MAREŠ , Miroslav . Ekoterorismus v České republice. Rexter [online]. 01. 05. 2004, č. 01, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.rexter.cz/ekoterorismus-v-ceske-republice/2004/05/01/>.

Animal Liberation Front [online]. c2011 [cit. 2011-05-18]. History. Dostupné z WWW: <http://www.animalliberationfront.com/ALFront/Premise_History/RonnieLee_NoComp.htm>.

KOUŘIL, Vít; MIESSLER, Jan . Rebelové s eko-příčinou. Sedmá generace [online]. 25. července 2007, č. 4, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/rebelove-s-eko-pricinou>.