EdX

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kristýna Klímková

Klíčová slova: MOOC, online vzdělávání, online kurzy

Související pojmy: Coursera, Khan Academy, Udacity

nadřazené - MOOC,

podřazené -

Charakteristika

EdX je platforma pro Massive open online course (MOOC, nebo také česky Masivní otevřený online kurz). Za vznikem platformy stojí společenství Harvardské univerzity a MIT (Massachusetts Institute of Technology). Slouží pro vzdělávání široké veřejnosti pomocí kurzů dostupných online. Funguje podobně jako známé MOOC Coursera, Khan Academy nebo Udacity. EdX kurzy jsou zdarma přístupné 24/7 a zájemci si po registraci mohou vybrat ze široké škály kurzů napříč obory. K dnešnímu dni edX nabízí přes 200 jednotlivých kurzů a většina z nich je vyučována v anglickém jazyce, některé v jiných jazycích s anglickými titulky. EdX uvádí, že v budoucnosti se pokusí zpřístupňovat kurzy i ve více jazycích. Výuka probíhá pomocí úkolů a testů a výukových videí s přednáškou k tématu, ke kurzům vyučující taktéž poskytují studijní materiály a související literaturu. K dispozici jsou i materiály ke kurzům z archivu (ke kterým však nelze získat certifikát za splnění). Projekt edX je Nezisková organizace, kurzy jsou dostupné zdarma, pokud ale zájemci chtějí získat ověřený certifikát za ukončené kurzy, je nutné zaplatit poplatek, který se liší podle jednotlivých kurzů. Odlišná je i délka, náročnost na splnění a prerekvizity kurzů. EdX před zahájením výuky nabízí také demo kurz, který má studentům přiblížit, jak edX funguje, není však pro pozdější výuku povinný. [1] Interaktivita kurzů je podpořena i možností získávat v průběhu online studia okamžité zpětné vazby, zúčastňovat se online laboratoří a komunikovat s ostatními studenty a diskutovat o předmětech. [2]

Historie

EdX vznikl spoluprácí Harvardské univerzity a MIT (Massachusetts Institute of Technology). Přes společnou platformu byl v roce 2012 spojen obsah z obou univerzit (Harvardx a MITx), ke kterým se brzy přidala i Kalifornská univerzita v Berkeley. V dnešní době projekt edX sdružuje čtyři desítky škol po celém světě v xConsorciu a další desítku členů (sdružující školy, neziskové, korporátní a mezinárodní organizace z celého světa). [3] Projekt je neziskový, je financovaný z vlastních zdrojů. V čele projektu stojí rada tvořena členy zřizujících univerzit, prezident, který se této radě zodpovídá (Anant Agrawal, vedoucí MIT’s Computer Science a Artificial Intelligence Laboratory) a další klíčoví zástupci univerzit. Hlavní myšlenkou existence edX je podle tvůrců zaprvé zlepšení studia přímo v kampusech zřizujících univerzit a to díky probíhajícím výzkumům, jak studenti využívají technologie a jak tyto technologie mohou být co nejlépe použity pro zlepšení studia i výuky učitelů. Druhým hlavním důvodem zřízení platformy edX je pak (stejně jako u ostatních MOOC) zpřístupnění kvalitního vzdělání nejprestižnějších univerzit světa mezi kohokoli, kdo o vzdělání má zájem. [4]

Nabízené kurzy

V dnešní době se počet nabízených kurzů navýšil až na počet přesahující dvě stovky jednotlivých kurzů. Jsou vyučovány převážně v anglickém jazyce a jsou dostupné po registraci. EdX nabízí celou řadu kurzů nejrůznějších oborů, jako například biologii, byznys, chemii, počítačovou vědu, ekonomii, finančnictví, elektroniku, inženýrství, zdraví a zdravou výživu, historii, humanitní vědy, právo, literaturu, matematiku, filozofii, fyziku a statistiku. Ačkoli Edx nabízí takto široké spektrum oborů, nejvíce kurzů se týká technických věd. [5]

Reference

  1. Student FAQ. EdX [online]. 2014 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: <https://www.edx.org/student-faq>.
  2. LITTLEFIELD, Jamie. How Edx Will Revolutionize Online Learning [online]. 2014 [cit. 2014-07-24]. Dostupné z: <http://distancelearn.about.com/od/isitforyou/a/How-Edx-Will-Revolutionize-Online-Learning.htm>.
  3. Schools and Partners . EdX [online]. 2014 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: <https://www.edx.org/schools-partners>.
  4. What is edX? . MIT News [online]. 2012 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: <https://http://newsoffice.mit.edu/2012/edx-faq-050212>.
  5. Courses. EdX [online]. 2014 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: <https://www.edx.org/course-list>.

Použitá literatura