ERecept

Z WikiKnihovna
Verze z 3. 9. 2015, 13:21, kterou vytvořil Lucie.Kaa (diskuse | příspěvky) (Definice)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Myroslava Kutsyn

Klíčová slova: eRecept

Synonyma: E-recept, e-recept, recept na SMS,

Související pojmy: uložiště SÚKL, elektronické podepisování, preskripce, e-preskripce, programy PC DOKTOR® a PC DENT®.

nadřazené zdravotnická technika, eHealth, Vyhláška č. 54 2008 Sb.


podřazené

Definice

Jedním z trendů elektronického zdravotnictví v České republice je eRecept.

eRecept – moderní forma, která umožňuje předepisování léků bez nutnosti návštěvy lékaře. Pacienti mohou obdržet svůj eRecept emailem nebo prostřednictvím SMS kódu. [1]. Pacient dostane SMS kód, pomocí kterého se identifikuje lékárníkovi. Na základě kódu a zdravotní kartičky pojištěnce lékárník během několika vteřin ví, jaké léky má vydat a jaké dávkování předepsat. [2] Tato moderní forma je vhodná pro pacienty, kteří se léčí dlouhodobě (antikoncepce, ztráta receptu atd.) [1]. Vyzvedne-li pacient na SMS kód léky, kód se stává neplatným. [2]


Pro vydávání elektronických receptů je nutno si zřídit:

 • připojení na internet
 • kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) je nutný při používání eReceptu a také při vyplnění žádosti o přístup do centrálního úložiště
 • přístup k Centrálnímu úložišti (CÚ) Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).


Elekronický podpis je možné získat na pobočkách

 • Czech POINT
 • I.CA (www.ica.cz)

Přístup do centrálního úložiště

 • Vyplnit žádost o přístup na stránkách SÚKL
 • Pomocí elektronického podpisu podepsat vyplněnou žádost


Způsoby komunikace s Centrálním úložištěm SÚKL

 • Přístup prostřednictvím protokolu SSL
 • Přístup prostřednictvím VPN tunelu – HW routeru
 • Informační systém lékaře komunikuje s CÚ prostřednictvím zpráv


Centrální úložiště Státního ústavu pro kontrolu léčiv plní následující funkce:

 • Založení elektronického receptu
 • Zrušení elektronického receptu
 • Načtení výdejů lečivých přípravků na elektronický recept


Jak pracovat s modulem v programu PC DOKTOR, PC DENT

Dříve, než začnete používat modul v programu, je potřeba provést přihlášení do účtu prostřednictvím portálu externích identit SÚKL http://identity.sukl.cz/. Po prvním přihlášení je uživatel vyzván ke změně hesla. Systém je nastaven tak, že pokud heslo nezměníte, nebudete moci pokračovat v programu. Po přihlášení bude uživatel vyzván ke změně hesla k CÚ [3]

Odesílání receptu z programu

Při tisku receptu proběhne komunikace s Centrálním úložištěm SÚKL, který vygeneruje ID receptu a čárový kód. Tato informace je také na tištěné formě receptu, který zároveň splňuje požadavky standardního receptu. Recept obdrží razítko a podpis pro případ, že lékárna nebude vybavena všemi náležitostmi pro práci s eReceptem. [4]

Výhody a nevýhody používání modulu eRecept

 • eRecept není možné vyplnit nesprávně nebo neúplně
 • eRecept zvyšuje bezpečnost pacienta
 • eRecept usnadňuje práci lékaři i lékárníkovi
 • neznamená žádnou činnost navíc, data o vystavení receptu jsou automaticky odesílána při tisku receptu
 • umožňuje kontrolu nad tím, co a kdy si pacient vyzvedl v lékárně
 • odeslaný eRecept se snadno pozná podle banneru, který informuje o úspěšném odeslání do Centrálního úložiště
 • umožňuje otestovat přístup a dostupnost Centrálního úložiště SÚKL
 • vyloučení falšování receptu[4]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 PALAJ, Jan. Erecept. In: Všeobecní praktici s.r.o.: Ambulance praktického lékaře pro dospělé a ordinace myoskeletální medicíny, Velké Bílovice [online]. [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.vseobecnipraktici.info/erecept.a12.html
 2. 2,0 2,1 PROCHAZKOVÁ, Martina. E-recept používají desítky lékařů, v září jej dostanou pacienti v SMS. iDnes [online]. 14. srpna 2001. [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/e-recept-pouzivaji-desitky-lekaru-v-zari-jej-dostanou-pacienti-v-sms-1id-/domaci.aspx?c=A110811_211506_domaci_taj
 3. Jak začít používat eRecept. Státní ústav pro kontrolu léčiv. © 2010. [10-05-2012]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/jak-zacit-pouzivat-erecept
 4. 4,0 4,1 eRecept. COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. dodavatel komplexního řešení pro zdravotnictví [online]. c2010. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://www.compek.cz/erecept.htm

Použitá literatura

1. eRecept. COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. dodávátel komplexního řešení pro zdravotnictví [online]. c2010. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://www.compek.cz/erecept.htm

2. Jak začít používat Erecept. Státní ústav pro kontrolu léčiv. © 2010. [10-05-2012]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/jak-zacit-pouzivat-erecept

3. PALAJ, Jan. Erecept. In: Všeobecní praktici s.r.o.: Ambulance praktického lékaře pro dospělé a ordinace myoskeletální medicíny, Velké Bílovice [online]. [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.vseobecnipraktici.info/erecept.a12.html

4. PROCHAZKOVÁ, Martina. E-recept používají desítky lékařů, v září jej dostanou pacienti v SMS. iDnes [online]. 14. srpna 2001. [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/e-recept-pouzivaji-desitky-lekaru-v-zari-jej-dostanou-pacienti-v-sms-1id-/domaci.aspx?c=A110811_211506_domaci_taj