ERecept

Z WikiKnihovna
Verze z 10. 5. 2012, 13:25, kterou vytvořil Mirka788 (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: '''Autor:''' Myroslava Kutsyn '''Klíčová slova:''' Archiv '''Synonyma:''' Archivní depozitář '''Související pojmy:''' Památkově chráněné a historické obje...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Myroslava Kutsyn

Klíčová slova: Archiv

Synonyma: Archivní depozitář

Související pojmy: Památkově chráněné a historické objekty, archivnictví, archivář, archiválie, archivní fond, archivnictví, prameny historické, písemné dokumenty, archivistika


nadřazené Paměťové instituce, nemovité kulturní památky, informační instituce
podřazené Informace,dokument, depozitář