ENRICH

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petra Besperátová

Klíčová slova: Digitální knihovna, digitalizovaný fond

Synonyma: historický fond, rukopis

Související pojmy:

nadřazené - digitalizace, projekt, manuscriptorium
podřazené - archiv, kopie, originál

Projekt ENRICH

Projekt ENRICH, celým názvem European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage Home, je projektem paměťových institucí, které chtěly docílit vytvoření nejvýznamnější digitální knihovny v oblasti historických fondů v Evropě. Projekt byl zaměřený na dostupný digitalizovaný materiál a pracuje na platformě Manuscriptoria. [1]

Historie

Dvouletý mezinárodní projekt ENRICH byl zahájen úvodním meetingem 3.12.2007. Jednalo se o projekt financovaný z evropského programu eContent+. Jeho cílem je poskytnout jednotný přístup k roztroušeným digitalizovaným sbírkám historických dokumentů ze sbírek evropských kulturních institucí a vytvořit sdílené virtuální výzkumné prostředí, zejména pro studium rukopisů, ale i prvotisků, vzácných tisků a dalších historických dokumentů.[1]

Konsorcium projektu

Konsorcium se skládá z 18 partnerů z 11 zemí, přičemž je projekt podporován řadou dalších institucí, k nimž jsou zahrnovány i rozsáhle digitální archivy. V plánu bylo zpřístupnění více jak pěti milionů stránek digitalizovaných dokumentů. ENRICH je historicky prvním projektem programu eContent+ s českým koordinátorem, kterým je Národní knihovna České republiky společně s dalšími dvěma partnery a to AIP Beroun s r.o. a Cross Czech a.s. Národní knihovna a AIP Beroun s. r. o. jsou zároveň vedoucími „pracovních balíčků“ společně s Oxford University Computing Services, Universita degli Studi di Firenze - Centro per la comunicazione e l’integrazione dei media, Institute of mathematics and informatics in Vilnius, SYSTRAN Paris a Národní knihovnou Španělska. Dalšími partnery projektu jsou: Kobenhavns Universitet - Nordisk Foskningsinstitut, Národní knihovna Itálie ve Florencii, Univerzitní knihovna Vilnius, Univerzitní knihovna Wrocław, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fra?um Reykjavík, Computer Science for the Humanities – Cologne University, St. Pölten Diocese Archive (Monasterium project, Austria), Národní knihovna Islandu, Budapest University of Technology and Economics a Poznań Supercomputing and Networking Centre. AIP Beroun měla roli technického koordinátora spoluvytvořila nástroje pro tvorbu, testování a import komplexních digitálních dokumentů (M-Tool, M-Can), pro tvorbu virtuálních kolekcí a virtuálních dokumentů, nástroj pro zkoušku konverze dat (EGE – ENRICH Garage Engine) a pro práci s nestandardními znaky (Gaiji Bank).[3]

Cíl projektu

Cílovou skupinou uživatelů tvoří vlastníci a správci digitálního obsahu, knihovny, muzea, archivy, výzkumníci, studenti a zainteresovaná veřejnost. Takto zpracované a poskytnuté dokumenty jim usnadní přístup i vyhledávání kontrétních dokumentů. Projekt zpřístupní digitální obrazy, historické fulltexty v TEI struktuře, výzkumné zdroje, doplňkové typy dat ( audio, video), velké datové soubory historických map.

Úspěch projektu v číslech

[2] cca 100 partnerů - přispěvatelů Manuscriptoria z 22 zemí; 250 tisíc katalogových záznamů; 37 tisíc plně digitalizovaných dokumentů; 4,5 milionu obrazů.

Použité zdroje

  1. AiP Beroun [online]. 2009 [cit. 2010-06-13]. ENRICH. Dostupné z WWW: <http://www.aipberoun.cz/index.php?q=node/47>.
  2. AiP Beroun [online]. 2009 [cit. 2010-06-13]. Hodnocení projektu ENRICH. Dostupné z WWW: <http://www.aipberoun.cz/index.php?q=node/182>.
  3. ENRICH - European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage [online]. 2007 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://enrich.manuscriptorium.com/index.php?q=about>.