ENIAC

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Pavel Navrátil

Klíčová slova: ENIAC, počítač, první počítač

Synonyma:---

Související pojmy:

nadřazené: nejstarší počítače, první počítače, historie ICT
podřazené:- ---


Obecná charakteristika

ENIAC je všeobecně chápán jako „první elektronický, víceúčelový, velko-formátový, digitální počítač.“ Tedy je společností vnímán jako první počítač vůbec. Pokud však nepoužijeme všechna přídavná jména (první elektronický, víceúčelový…), která jsou tomuto počítači přisuzována, pak ENIAC nemusí být prvním počítačem. Mohou jím být Atanassof Berry Computer, Colossus, Manchester Baby Machine i jiné.

Zkratka ENIAC znamená Electronic Numerical Integrator And Computer. Tedy elektronický číslicový integrátor a počítač.


Historické souvislosti

5.června 1943 byla uzavřena smlouva mezi USA a věřiteli Pensylvánské Univerzity, která měla znamenat 6 měsíců výzkumu a vývoje na ENIACu.

V červnu 1944 odstartovalo skládání samotného počítače, začínalo se zásobníkem informací.

Na toto navazoval rychlý úspěch se startovací jednotkou a tabulkami funkcí v září 1945.

V říjnu 1945 následovaly moduly pro operace dělení a práci s druhými mocninami.

ENIAC byl postupně dokončen v průběhu podzimu 1945.

15.února 1946 vyl ENIAC věnován Pensylvánské Univerzitě.

V lednu 1947 byl tento počítač přestěhován do Aberdeenu.

V roce 1948 byl na radu doktora Johna von Neumana přebudován na počítač s uloženými programy.

V roce 1952 byl přidán vysokorychlostní elektronický řadič, který zvýšil výkon ENIACU o 80%

2.října 1955 v 23:45 byl ENIAC vypnut.

Jakým způsobem pracoval

ENIAC uměl rozlišit znaménko čísla, porovnávat různé rovnice, sčítat, odečítat, násobit, dělit, umocňovat a odmocňovat. Byl schopen si ukládat maximálně dvacet 10ti číselných čísel (i desetinných). Neměl centrální paměť jak ji známe dnes. Vše se ukládalo v rámci funkčních jednotek počítače a pro vymazání stačilo počítač vypnout a nic si nepamatoval.


K čemu byl využíván

Počítání balistických drah různých zbraní. Člověk s kalkulačkou nad stejnou úlohou (60ti vteřinová trajektorie) strávil přes 20 hodin, Bushův diferenciální analyzér snížil tuto dobu na 15 minut, ENIACu to trvalo 30 vteřin.

Předpovědi počasí. Tyto předpovědi byly založeny na pečlivém sledování počasí, ukládání do ENIACu a ten následně zpracovával výhledy.

Výpočty v oblasti atomové energie. Jednou z prvních úloh ENIACu bylo propočítat problematické výpočty pro Manhattanský projekt.

Studie kosmického záření, studie aerodynamického tunelu, termální zapalování, různé číslicové studie a mnohé další vědecké experimenty.


Zajímavosti

ENIAC byl kolos, který zabíral plochu téměř 150 m2, vážil 30 tun a byl chlazen dvěma leteckými motory Rolse Royce.

Před jeho koncem ho tvořilo 18 000 elektronek, 10 000 kondenzátorů, 7 000 odporů a 1 500 relé. Spotřeba elektrické energie činila 200 kW.

Elektronky občas vyhořely a způsobily chyby, které znemožnily dokončení výpočtu. Když jich vyhořelo více, způsobilo to několikadenní výměny a odstraňování chyb, ale jindy jel ENIAC celé týdny bez chyb.

Původně byl ENIAC počítačem, který neměl uloženy žádné programy a veškeré programování probíhalo přepínáním přepínačů (těch bylo 3000) a přepojováním kabelů, což byl velmi náročný a obtížný způsob. To se změnilo až v roce 1948, jak je zmíněno výše.

Ačkoliv je ENIAC již dávno vypnutý, není zničen a je stále funkční. Z celého kolosu však zbývá pouze 10% , což je pro ukázku funkce naprosto dostačující. Tento zbytek starého superpočítače je ke shlédnuti na Pensylvánské Univerzitě.


Důvody zániku

I přes několikeré modernizace tohoto počítače, které vedly k výrazně vyššímu výkonu a mnohem vyšší stabilitě (v posledních 6 letech provozu jel ENIAC 100 hodin za týden) se stával stále větší ekonomickou zátěží. Negativně k tomu přispíval i fakt, že další počítače, které vznikly díky vývoji ENIACU, tedy EDVAC nebo ORDVAC měly mnohem nižší provozní náklady a jejich spojený výkon byl dostatečnou náhradou za ENIAC.


Použitá literatura

  1. CRUZ, Frank . Columbia.edu [online]. s.a., 24.7.2009 [cit. 2010-12-22]. Programing the ENIAC. Dostupné z WWW: <http://www.columbia.edu/acis/history/eniac.html>.
  2. GOLDSTINE, H.H.; GOLDSTINE, Adele. The electronic numerical integrator and computer (ENIAC). IEEE Annals : of the history of computing. 1996, 18, 1, s. 10-16. Dostupný také z WWW: <http://www.computer.org/portal/web/csdl/abs/html/mags/an/1996/01/man1996010010.htm>.
  3. RICHEY, Kevin. CS Dept. NSF-Supported Education Infrastructure Project [online]. 16.2.1997 [cit. 2010-12-22]. The ENIAC. Dostupné z WWW: <http://ei.cs.vt.edu/~history/ENIAC.Richey.HTML>.
  4. ROJAS, Raúl; HASHAGEN, Ulf. The first computers : History and architectures. Massachusetts : MIT Press, 2002. 162 s. ISBN 0-262-18197-5.
  5. UShistory.org [online]. s.a. [cit. 2010-12-22]. Eniac. Dostupné z WWW: <http://www.ushistory.org/oddities/eniac.htm>.
  6. WEIK, Martin H. FTP.ARL.ARMY.MIL [online]. 1961 [cit. 2010-12-22]. The ENIAC Story. Dostupné z WWW: <http://ftp.arl.army.mil/~mike/comphist/eniac-story.html>.