EGovernment

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martin Brzobohatý

Klíčová slova: eGovernment, eDemokracie, eVoting

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - eDemokracie, Veřejná správa
podřazené - eVoting, eHealth, eTax


Definice:

"Jde o využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě v kombinaci s organizačními změnami a novými dovednostmi za účelem zlepšovat poskytované služby, rozvíjet demokratické procesy a posílit podporu veřejným politikám." [1] Je to zkratka z anglického "electronic government", což doslova znamená "elektronické vládnutí".

Kategorie eGovernmentu:

  • G2C – Government to Citizens – Veřejná správa občanům
  • G2B – Government to Business – Veřejná správa podnikatelům
  • G2G – Government to Government - Veřejná správa veřejné správě
  • G2E – Government to Employees – Veřejná správa zaměstnancům

eGovernment v ČR:

Elektronizace veřejné správy v České republice je teprve na začátku, nicméně několik projektů již existuje.


Portál Veřejné Správy – Zkušební provoz tohoto portálu byl spuštěn již roku 2003 a to pod správou ministerstva informatiky (po zrušení tohoto ministerstva správu převzalo ministerstvo vnitra[2]). Určen je jak pro občany, tak pro živnostníky a podnikatele, kterým by měl pomáhat v řešení konkrétních situací vztahujících se k veřejné správě. Nicméně funkce tohoto portálu je čistě informativního charakteru. Můžeme zde nalézt informace o řešení úkonů ve vztahu ke státní správě, můžeme vyhledávat v zákonech, avšak v podstatě žádnou interakci občan-stát tento portál neposkytuje.

Informační Systém Datových Schránek – ISDS byl spuštěn roku 2009 Ministerstvem vnitra, a klade si za cíl poskytovat volný datový prostor občanům. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno ke kooperaci s orgány veřejné moci, a kterou podle zákona musí mít každá podnikající fyzická osoba a právnická osoba, a každý orgán veřejné moci. U fyzických osob je zřízení dobrovolné.[3]

Czech Point - neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál si klade za cíl poskytovat služby více úřadů na jednom místě. Tzv. kontaktní místa jsou rozmístěna po celé republice obvykle na úřadech nebo českých poštách. Zde může občan za menší poplatek požádat například o výpis z trestního rejstříku, katastru nemovitostí nebo může zjistit stav bodového hodnocení řidiče apod. [4]

eGovernment v zahraničí:

Jako země s nejpokročilejší elektronickou státní správou je podle nejnovější zprávy WorldEconomic Forum považován malý pobaltský stát Estonsko (hned v závěsu je Norsko a Nizozemí). Tamní veřejná správa se může pyšnit kompletní elektronizací. Estonci mohou přes internet během několika okamžiků založit firmu, odevzdat daňové přiznání (e-Tax), nebo volit (e-Voting). Občanský průkaz každého obyvatele je opatřen multifunkčním čipem který může být použit jako řidičský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny nebo například jako lístek do MHD. Navíc každý obyvatel vlastní také svůj elektronický podpis. [5]

Zápory:

Mezi hlavní nevýhody elektronické státní správy patří vysoké vstupní investice (vyvinutí softwaru, školení pracovníků a klientů atd.) a zranitelnost státu vůči kyberkriminalitě a kybernetickým útokům obecně. Například Estonsko muselo v roce 2007 čelit systematickému útoku hackerů (pravděpodobně ruských).

Poznámky:

  1. Karel De Vriendt, EC, DG Enterprise and Industry, Head of Unit eGovernment services and IDABC na konferenci TeleCities v Praze, 13.10.2005
  2. Portál Veřejné Správy. [online]. [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.isvs.cz/portal/
  3. Vše, co jste chtěli vědět o datových schránkách. [online]. [cit. 2012-25-11]. Dostupné z: http://www.datoveschranky.info/cz/o-datovych-schrankach/vse--co-jste-chteli-vedet-o-datovych-schrankach-id34695/
  4. Co poskytuje CzechPoint. [online]. [cit. 2012-25-11]. Dostupné z: http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23
  5. TAJTL, Martin. Estonský eGovernment: od komunismu k internetové velmoci za 20 let. [online]. [cit. 2012-25-11]. Dostupné z: http://www.czrestart.cz/egovernment/estonsky-egovernment-od-komunismu-k-internetove-velmoci-za-20-let

Zdroje: