EBooks on Demand

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Služba E-books on Demand

Autor: Stanislava Midrlová

Služba EBooks on Demand

Klíčová slova: EOD, elektronická kniha na objednávku, služba, digitální čtení

Související pojmy: Projekt EBooks on Demand


Popis služby eBooks on Demand

Uživatelé knihoven si mohou objednat z fondu knihoven, které tuto službu poskytují, digitalizaci jakékoliv knihy nechráněné autorským zákonem. Moravská zemská knihovna v Brně navíc na svých stránkách zdůrazňuje, že tato služba je dostupná i pro neregistrované čtenáře.“[4] Národní technická knihovna nabízí „publikace, které byly vydány v letech 1500 až 1909.“[5]Knihy do fondů knihoven postupně přibývají v závislosti na době úmrtí autora nebo posledního ze spoluautorů.


Upřesnění podle zákona č. 121/2000 Sb. oddíl 6 § 27 zní: „majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Pokud bylo dílo vytvořeno jako dílo spoluautorské, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil.“[2]


Pro Českou republiku tuto službu nabízí:

Moravská zemská knihovna

Národní technická knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Knihovna Akademie věd

Objednávka

Nejjednodušší forma objednávek je nabízena prostřednictví elektronické objednávky. Objednávkový formulář zákazník vyplní prostřednictvím objednávkového formuláře na serveru EOD. Pokročilejší varianta pak umožňuje vytvářet odkazy na službu EOD přímo ze záznamů jednotlivých knih. Při tom je využito javascriptu, který zajistí zobrazení objednávacího tlačítka jen u těch knih, které nejsou autorsky chráněné.

Po obdržení cenové nabídky musí zákazník svou objednávku potvrdit. Po potvrzení objednávky může knihovna zahájit digitalizaci. Digitalizovanou knihu pak knihovna uloží pomocí protokolu ftp na server EOD, kde pak dojde k dotvoření konečné podoby e-knihy. Následně je zákazník vyzván k zaplacení zakázky, po zaplacení má 60 dní na to, aby si svou e-knihu stáhl.

Z obchodních podmínek služby EOD vyplývá, že „zákazník může zaplatit buď přímo knihovně v hotovosti nebo převodem, může ale zaplatit i online, ať už kartou nebo pomocí platebního systému Click&Buy.“[1] Obě naposledy uvedené varianty zprostředkovává centrálně EOD, přičemž vybrané peníze jsou periodicky přeposílány knihovně, která službu poskytla.


Ceník: http://www.techlib.cz/cs/823-knihovni-rad-eod [3]

Obchodní podmínky: http://www.books2ebooks.eu/odm/html/ntk/cz/agb.html [1]

Zpracování

Služba EOD je zaměřena pouze na „digitalizaci knih, nevztahuje se na seriálové a jiné dokumenty.“[3] Dle knihovního řádu služby EOD zásadní „podmínkou realizace služby je digitalizace celé knihy, ne jen jejích částí.“[2] Dále podle knihovního řádu služby EOD se „knihovna snaží objednávku i s dodáním zpracovat do 14 dní.“[3]


Důležité upozornění: „Vrácení e-knihy a zrušení zrealizované zakázky není vzhledem k povaze a charakteru elektronického dokumentu možné.“[1] Toto ustanovení je pevně dáno v obchodních podmínkách služby EOD.

Petr Žabička z Moravské zemské knihovny říká: „Knihovny se snaží se s využitím existujících technologií vytvořit přidanou hodnotu ve formě služby, při které se uživatel dostane k požadované knize, aniž by musel navštívit knihovnu.“[3]

Výsledkem tohoto zpracování je elektronická kniha v podobě souboru ve formátu PDF.U knih vydaných do roku 1800 je používáno optické zpracování znaků (OCR). V knihách takto starých však nemůže být kvalita snímku zaručena.

Dále ve svém příspěvku Petr Žabička také zmiňuje: „V souboru PDF navíc může být uložena i pomocí OCR automaticky generovaná textová vrstva, kterou je možné dále využít například při fulltextovém prohledávání knihy, při kopírování částí textu do dalších dokumentů nebo například pro zpřístupnění dané knihy zrakově postiženým. Protože kvalita OCR může být proměnlivá, je textová vrstva skryta pod naskenovanými obrázky stránek, které vidí uživatel. Díky rozšířenosti formátu pdf a jeho podpoře na široké škále zařízení uživatelé nemusí překonávat žádné zvláštní technické bariéry a přitom mají k dispozici poměrně robustní nástroj pro čtení zakoupených knih.“[6]

Petr Žabička také uvádí konkrétní příklad z Moravské zemské knihovny v Brně, kde „je využíván rok vydání z pole 008 a údaj o formátu z pole FMT, tlačítko EOD pak jako parametr předává zejména systémové číslo příslušného záznamu. Server EOD pak systémové číslo využije ke stažení bibliografického záznamu prostřednictvím protokolu Z39.50 a pokud je v záznamu obsažen i údaj o počtu stran, nabídne uživateli rovnou i cenu, za kterou je knihovna ochotna danou knihu zdigitalizovat. Pokud není v daném okamžiku možné počet stran a tím ani cenu určit, může zákazník mimo okamžitého objednání knihovnu požádat i o cenovou nabídku (i tato služba přitom může být placená).“[6]

Použitá literatura

1. Books2ebooks [online]. 15. 1. 2010 [cit. 2010-06-13]. Obchodní podmínky EOD. Dostupné z WWW: <http://www.books2ebooks.eu/odm/html/ntk/cz/agb.html>.

2. Česká republika. Autorské právo Průmyslová práva. In Úplné znění. 2008, č. 121/2000 Sb., s. 17-18. ISSN 978-80-7208-670-2.

3. Národní technická knihovna [online]. c2006-2010 [cit. 2010-06-13]. Knihovní řád EOD. Dostupné z WWW:<http://www.techlib.cz/cs/823-knihovni-rad-eod>.

4. Národní technická knihovna [online]. 2006-2010 [cit. 2010-06-25]. EBooks on Demand. Dostupné z WWW: <http://www.techlib.cz/cs/787-eod-ebooks-on-demand/>.

5. MANOUŠKOVÁ, Mária. Moravská zemská knihovna [online]. 26.4.2010 [cit. 2010-06-25]. EBooks on Demand - elektronické knihy na objednávku. Dostupné z WWW: <http://www.mzk.cz/sluzby/eod/>.

6. ŽABIČKA, Petr. EBooks on Demand - Elektronické knihy na vyžádání. In Sborník z 15. konference, konané ve dnech 11.–13. září 2007 v Seči u Chrudimi.Brno: Sdružení knihoven ČR,2007. s. 181-183. ISBN 978-80-86249-41-7.

Projekt E-books on Demand

Autor: Hana Habermannová

Projekt eBooks on Demand

Klíčová slova: EOD, digitální čtení, elektronická kniha na objednávku

Související pojmy: Služba eBooks on Demand

Cílem projektu eBooks on Demand (EOD) je zpřístupnit všechny evropské knihy dostupné v elektronické podobě za rozumnou cenu. Evropské knihovny vlastní miliony knih vydaných mezi lety 1500 a 1900. Vzhledem k jejich stáří a hodnotě jsou často dostupné jen uživatelům fyzicky přítomným v dané knihovně.

Služba EOD je podpořena Evropskou komisí v rámci programu Kultura 2007-2013. Přesný název projektu zní eBooks on Demand - A European Library Network (EOD) a bude realizován čtyři roky, konkrétně od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2013. Nejedná se o službu novou, už v roce 2006 ji iniciovala Univerzitní knihovna v rakouském Innsbrucku, která zůstala nadále koordinátorem projektu. Službu EOD nabízí již 23 knihoven z 10 evropských zemí, kromě České republiky také Dánsko, Estonsko, Francie, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko. Vizí projektu je zapojit do spolupráce na 60 institucí nejen z řad knihoven, ale také z řad muzeí a archivů. Cílem projektu je rozšířit síť EOD o další evropské instituce nejen z řad knihoven, ale i muzeí a archivů, dále prezentovat EOD jako model dobré praxe pro jakoukoli síť podobného zaměření a podporovat kulturní dialog mezi uživateli a čtenáři historických knih s přispěním technologií Webu 2.0.

V rámci České republiky je služba EOD poskytována Národní technickou knihovnou (NTK), která nabízí službu EOD pro své historické fondy (cca 2 000 titulů vydaných před rokem 1801) a dalších 70 000 titulů vydaných mezi lety 1801 a 1909. V České republice služba EOD funguje také ve Vědecké knihovně v Olomouci a Moravské zemské knihovně v Brně. Uživatel si ovšem může objednat digitalizaci dokumentu z fondů všech zúčastněných institucí, tedy nejen z českých knihoven.

Do projektu jsou v současné době zapojeny tyto knihovny:

1. National Library of Estonia http://www.nlib.ee/

2. University and Regional Library of Tyrol, Austria http://www.uibk.ac.at/ulb/

3. Bavarian State Library http://www.bsb-muenchen.de/index.php?styl=&L=3

4. Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin http://www.ub.hu-berlin.de/

5. National and University Library http://www.nuk.uni-lj.si/nukeng.asp

6. National Library of Portugal http://www.bnportugal.pt/

7. National Széchényi Library of Hungary http://www.oszk.hu/index_en.htm

8. The Royal Library, the National Library and Copenhagen University Library http://www.kb.dk/da/index.html

9. University Library of Bratislava http://www.ulib.sk/sk/

10. University Library of Graz http://www.uni-graz.at/en/ubwww.htm

11. University Library of Greifswald http://www.uni-greifswald.de/bibliothek/wir/projekte/dod.html

12. University Library of Regensburg http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/

13. University and Regional Library of Tyrol http://www.uibk.ac.at/ulb/

14. Vienna University Library http://bibliothek.univie.ac.at/english/

15. Moravian Library Brno http://www.mzk.cz/sluzby/eod/

16. Medical and Dental Academic Library of Paris http://www.bium.univ-paris5.fr/

17. Saxon State and University Library http://www.slub-dresden.de/

18. University of Tartu Library http://www.utlib.ee/index.php?chlang=eng

19. Research Library Olomouc http://www.vkol.cz/en/

20. Vienna City Library http://www.wienbibliothek.at/

21. University Library of the Medical University of Vienna http://ub.meduniwien.ac.at/content/303_startseite.php?ID_ort=9&ID_seite=349

22. Academy of Sciences Library of the Czech Republic http://www.lib.cas.cz/en

23. Národní technická knihovna http://www.techlib.cz/cs/

24. Library of the Hungarian Academy of Sciences http://www.mtak.hu/

25. The Swiss National Library http://www.nb.admin.ch/index.html?lang=en

26. Umeå University Library http://www.ub.umu.se/


Pro začlenění knihovny do projektu EOD je potřeba kontaktovat koordinátora projektu z Oddělení digitalizace a ochrany digitálních fondů Knihovny Univerzity v Innsbrucku. Bližší informace o projektu a službě EOD na stránkách NTK (http://www.techlib.cz/cs/787-eod-ebooks-on-demand) a na stránkách informačního rozcestníku týkajícího se EOD (http://www.books2ebooks.eu/partner.php5).


Zdroje:

Leopold-Franzens-Universitńt Innsbruck. Ebooks. Dostupné z URL: http://www.books2ebooks.eu/ Cit. dne 1. 6. 2010.

Národní technická knihovna. Ebooks on demand. Dostupné z URL: http://www.techlib.cz/cs/787-eod-ebooks-on-demand. Cit. dne 1. 6. 2010.

Osobní účast na přednášce „Ebooks on demand“ Kateřiny Kamrádkové z Národní technické knihovny 20. 5. 2010.

Wikipedie. Elektronické knihy na objednávku. Dostupné z URL: http://cs.wikipedia.org/wiki/EBooks_on_Demand. Cit. dne 4. 6. 2010.