EBook

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Magda Šallaiová

Klíčová slova: e-book, e-kniha, elektronická čtečka, e-book reader

Synonyma: e-kniha, elektronická kniha, electronic book

Související pojmy:

nadřazené - elektronické informační zdroje

podřazené - ---


Definice

Pojmem e-book označujeme elektronickou verzi knihy. Avšak pro tento termín jsou používány dvě základní definice. E-knihy

1. Označení digitálního souboru se specifickým obsahem, ve speciálním formátu, vytvořený pomocí počítače nebo převedený do digitální podoby. Nejde však o jakýkoliv digitální soubor, ale měl by mít určité náležitosti shodné s knihou ve fyzické podobě.


2. Označení hardwarového zařízení, umožňující četbu souborů, které mají náležitosti jako kniha klasická. Avšak pro toto zařízení je příhodnější užívat pojem e-book reader (čtečka elektronických knih), který se samozřejmě pojí i se specializovaným softwarem.


Původce myšlenky e-book

Internetový projekt Gutenberg, který byl zahájen roku 1971, je možno považovat za průkopníka základní myšlenky e-books. Cílem tohoto projektu (ve spolupráci s digitálními knihovnami) je převést maximální množství literárních děl (na které se již nevztahují autorská práva) do digitální podoby. E-books

Jak e-book vzniká?

E-book vzniká buď přímou tvorbou nebo konverzí. Tyto dokumenty jsou označovány jako „born digital“ (tedy vznikají digitalizací):

1) Přímá tvorba - E-books mohou vznikat např. v prostředí Wordu, kdy je text exportován ve formátu *.lit se kterým dále pracuje Microsoft Leader. Nebo také v programu Adobe Acrabat, exportovány ve formátu PDF a je možné je číst za pomoci programů ADOBE eBook Reader a Acrobat Reader.

2) Konverze – Text je v první řadě utvořen a následně uložen ve formátu *.txt, *.html, *.rtf apod. V dalším kroku je využit některý mnoha konvertorů formátu, díky nimž můžeme soubor převádět do dalších formátů. Tímto způsobem konverze vznikají převážně samospouštěcí programy typu *.exe.


Výhody a nevýhody e-knih

Výhody

- malá velikost (na jedno CD o rozměru 700MB se vejde cca až 500 knih)

- většinou má mnohem nižší hmotnost, než klasická kniha a také odpadá problém s opotřebením knihy

- může obsahovat audio-, video- záznamy

- jednoduché stažení do počítače prostřednictvím internetu a webového prohlížeče (není nutné platit poštovné)

- lze v ní vyhledávat pomocí fulltextu

- tvorba kopií je velmi jednoduchá a snadno se zálohují

- e-knihy se nemohou nikdy úplně vyprodat

- je možné získat některé knihy naprosto zdarma

- obsah se aktualizuje snáz, než u klasické knihy

- možná instalace software, který převádí text do audio podoby

- u čteček elektronických knih bývá často možnost změny velikosti či font textu


Nevýhody

- je obvyklé, že se dá číst pouze na určitém technologickém zařízení

- závislost na elektrické energii

- velké množství formátů, které mnohdy nejsou kompatibilní

- není možné ji někomu zapůjčit (problém s autorskými právy)

- čtečka knih bývá obvykle příliš drahá

- velmi důležité je zabezpečení obsahu knihy, neboť je možné jej lehce pozměnit

- není osobní, čtenáři mají určité návyky

E-knihy


Internetové zdroje s e-knihami

Zahraniční

AMAZON - http://www.amazon.com/

iBook Store - http://www.apple.com

Reader Store - http://ebookstore.sony.com

Google Books - http://books.google.com

Gutenberg - http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

eBooks - http://www.ebooks.com/

Fictionwise eBooks - http://www.fictionwise.com/

Free-eBooks - http://www.free-ebooks.net/

The eBook Direktory - http://www.ebookdirectory.com/

Feedbooks - http://www.feedbooks.com/

ManyBooks - http://manybooks.net/

E-knihy - http://e-knihy.wgz.cz/

E-beletria - http://beletria.wgz.cz/


České

Palmknihy - http://www.palmknihy.cz/

Projekt Gutenberg - http://www.gutenberg.cz/

Internetový obchod digiBooks - http://www.digibooks.cz/

NonLibry/Neknihy - http://www.neknihy.cz/

xBOOK - http://xbook.cz/knihovna


eBooks - elektronické knihy

Použitá literatura

1. KATOLICKÝ, Arnošt. Aktualizace analýzy faktorů ovlivňujících perspektivu vývoje e-books[online]. 2009 [cit. 2010-06-03]. Dostupné z WWW: <http://www.akamonitor.cz/ebooks2005.htm>.

2. KATOLICKÝ, Arnošt. e-Books – elektronické knihy [online]. 2010 [cit. 2010-06-03]. Dostupné z WWW: <http://e-knihy.akamonitor.cz/>.

3. KATOLICKÝ, Arnošt. E-knihy. Ebooks. Stav a perspektivy. Hodnocení.[online]. 2001 [cit. 2010-06-03]. Dostupné z WWW: <http://www.ebook.zcu.cz/ebook_swn.htm>.

4. NÝDRLE, Ondřej. E-Books – Právní ochrana elektronických knih. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2006. 61 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Věra Jurmanová Volemanová.

5. TONAROVÁ, Veronika. E-books [online]. 2003 [cit. 2010-06-03]. Dostupné z WWW: <http://www.kkvysociny.cz/private/veronika/page1.html>


Pro zajímavost

Srovnávací tabulka 18-ti eBook Readerů - http://www.the-ebook-reader.com/ebook-reader-comparison.html

Webografie

DOČEKAL, Daniel. E-knihy: Odkazy [online]. 22. 4. 2010 [cit. 2010-06-08]. Dostupné z WWW: <http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016011>.

Tento rozcestník obsahuje seznam odkazů týkajících se e-knih. V odkazech nalezneme různé české i zahraniční stránky pojednávající o e-knihách teoreticky, diskusní skupiny a fóra, poskytovatele a prodejce e-knih, různý hardware a software pro tvorbu a čtení e-knih.

DOČEKAL, Daniel. E-knihy, e-čtečky, prostě takový e-svět (1) [online]. 5. 3. 2010 [cit. 2010-06-15]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/e-knihy-e-ctecky-proste-takovy-e-svet-1/>.

Článek se zabývá především čtečkami e-knih. V tabulkových přehledech představuje čtečky, jejich technické parametry a ceny. Tento druh elektroniky se v posledních letech rozvíjí čím dál rychleji a technologické možnosti jsou stále širší. V článku nalezneme rovněž trendové grafy a ukázky možných hardwarových řešení budoucnosti.

DOČEKAL, Daniel. E-knihy, e-čtečky, prostě takový e-svět (2) [online]. 12. 3. 2010 [cit. 2010-06-15]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/e-knihy-e-ctecky-proste-takovy-e-svet-2/>.

Druhý díl článku začíná tabulkou datových formátů e-knih. Kromě pár obecných informací o vlastnostech každého formátu jsou uvedeny také podporující čtečky či software. Dále se dozvíme o alternativách čtečky a vhodném softwaru pro ně, prodejcích a poskytovatelích e-knih a způsobech ochrany proti kopírování. Závěr článku je věnován autorskoprávní ochraně e-knih a projektu Google Books.

KATOLICKÝ, Arnošt. e-Books – elektronické knihy [online]. 2010 [cit. 2010-06-03]. Dostupné z WWW: <http://e-knihy.akamonitor.cz/>.

Blog přidružený ke stránkám Akamonitoru „…informuje o nově zjištěných zdrojích týkajících se elektronických knih.“ Zveřejněné aktuality se týkají např. nových hardwarových a softwarových možností pro e-knihy, prodejců e-knih nebo e-knih dostupných na internetu zdarma.

KATOLICKÝ, Arnošt. Tvorba a užití elektronických knih: původní texty, prezentace a odkazy na cizí zdroje [online]. [2000-] [cit. 2010-06-08]. Dostupné z WWW: <http://www.ebook.zcu.cz/index11.html>.

E-knihám je věnován i tento virtuální server Západočeské univerzity v Plzni a Akademie managementu AKA – KONZULT. Obsah zdroje je již plně vyjádřen v názvu – nalezneme zde teoretické i návodné články, jak vytvářet e-knihy pomocí různého softwaru, aktuality, odkazy na další zdroje. Informace jsou již staršího data, některé otázky v nich řešené jsou ale stále aktuální.

MATUŠÍK, Zdeněk. Elektronické knihy v knihovnách z pohledu autorského práva. Bulletin SKIP [online]. 2010, 19, 1, [cit. 2010-06-15]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull10_118.htm>. ISSN 1213-5828.

Krátký příspěvek v bulletinu SKIP představuje druhy e-knih podle jejich technického zpracování. Ke každému typu e-knih jsou potom stručně nastíněny možnosti, jak je lze v rámci autorského práva zpřístupnit v knihovně.