EBLIDA: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: '''Autor:''' Denisa Janotová)
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''Autor:''' Denisa Janotová
 
'''Autor:''' Denisa Janotová
 +
 +
*'''Klíčová slova:''' knihovny, informační a dokumentační instituce,
 +
 +
*'''Synonyma:'''  European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
 +
 +
*'''Související pojmy:'''
 +
 +
*'''''nadřazené''''' -
 +
 +
*'''''podřazené''''' -
 +
 +
 +
== Charakteristika organizace ==
 +
'''EBLIDA''' (European Bureau of Library, Information and Documentation Association) je nevládní a nekomerční organizací zastřešující evropské národní knihovny, archivy, informační a dokumentační instituce. Za práva a zájmy informačních institucí a jejich zaměstnanců lobuje EBLIDA již od roku 1992.
 +
 +
== Členové  == 
 +
 +
U zrodu organizace stáli původní zakládající členové - asociace národních knihoven z Německa, Velká Británie, Dánska a Nizozemí.
 +
Dnes jsou plnoprávnými členy  profesionální asociace hájící zájmy knihoven a informačních institucí členských států Evropské unie. Přidruženými členy se mohou stát i jednotlivé knihovny, informační organizace či instituce a také jejich zaměstnanci.
 +
Po zaplacení členského příspěvku má ,,''plnoprávný člen hlasovací právo v Radě a může být volen do Výkonného výboru. Mimořádný člen se účastní zasedání Rady, ale nemá hlasovací právo.''"[[#Literatura|[1]]]
 +
 +
V České republice jsou členy: SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a AKVS (Asociace knihoven vysokých škol České republiky).
 +
 +
== Orgány sdružení  == 
 +
* '''Rada''' – jejím cílem je dohled nad politickými, organizačními a finančními aktivitami organizace. Skládá se ze zástupců plnoprávných a přidružených členů. Ti se obvykle schází nejméně jedenkrát ročně na společném zasedání.
 +
* '''výkonný výbor''' – řídící a správní orgán sdružení se skládá z ,,''nejméně 4 a nejvýše 10 plných členů asociace. Členové výkonného výboru jsou voleni Radou na dobu dvou let.''"[[#Literatura|[2]]] Scházejí se nejméně dvakrát ročně na společné schůzi.
 +
* '''sekretariát''' – Kromě organizačních záležitostí spojených se zasedáním Rady a výkonného výboru, provádí jejich rozhodnutí a řídí celkovou aktivitu sdružení. V čele stojí předseda volen výkonným výborem. Sekretariát organizace v současné době sídlí v Haagu.
 +
* '''ředitel''' – jmenovaný výkonným výborem reguluje činnost sekretariátu.
 +
 +
== Cíle  ==
 +
 +
Hlavní aktivity organizace naplňující jejich ustanovení v Ústavě této organizace jsou následující:
 +
* podpora členských institucí a organizací ve vzájemné komunikaci a kooperaci v otázkách společných zájmů na celoevropské úrovni
 +
* zprostředkovávat svým členům kontakt s třetí stranou, zejména Evropskou komisí, Evropským parlamentem i ostatními orgány Evropské unie
 +
* konzultace a diskuse mezi orgány sdružení a členy sdružení
 +
* spolupráce s jinými obdobně zaměřenými vládními i nevládními organizacemi ve věcech společného zájmu
 +
* zastupovat knihovní a informační instituce v otázkách jednání informační vědy a dalších záležitostech na celoevropské úrovni
 +
* prosazování a hájení zájmů knihovní a informační vědy a s tím spojené profese odborných pracovníků v Evropě
 +
* poskytování pravidelných, aktuálních a spolehlivých informací o výsledních činnosti svým členům.
 +
 +
== Konference EBLIDA a NAPLE ==
 +
 +
Od doby svého vzniku pořádá EBLIDA každoročně zasedání odborné rady organizace spojené s výroční konferencí. Letošní společná konference EBLIDY a Fóra NAPLE se konala počátkem května v Helsinkách. Tématem letošního ročníku bylo téma Odstranění bariér – role knihoven v rozvíjející se Evropě. [[#Literatura|[3]]]
 +
 
 +
 +
== Použitá literatura ==
 +
1. EBLIDA [online].Neuvedeno [cit. 2010-06-13]. EBLIDA, Membership.
 +
Dostupné z WWW:<[http://www.eblida.org/index.php?page=membership-2]>.
 +
 +
2. EBLIDA [online].Neuvedeno [cit. 2010-06-13]. EBLIDA constitution. Dostupné z WWW:<[http://www.eblida.org/index.php?page=eblida-constitution#council]>.
 +
 +
3. EBLIDA [online]. Neuvedeno [cit. 2010-06-13]. 18th Council Meeting and Conference Announcement. Dostupné z WWW:<[http://www.eblida.org/index.php?page=helsinki-2010]>.

Verze z 13. 6. 2010, 14:16

Autor: Denisa Janotová

 • Klíčová slova: knihovny, informační a dokumentační instituce,
 • Synonyma: European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
 • Související pojmy:
 • nadřazené -
 • podřazené -


Charakteristika organizace

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Association) je nevládní a nekomerční organizací zastřešující evropské národní knihovny, archivy, informační a dokumentační instituce. Za práva a zájmy informačních institucí a jejich zaměstnanců lobuje EBLIDA již od roku 1992.

Členové

U zrodu organizace stáli původní zakládající členové - asociace národních knihoven z Německa, Velká Británie, Dánska a Nizozemí. Dnes jsou plnoprávnými členy profesionální asociace hájící zájmy knihoven a informačních institucí členských států Evropské unie. Přidruženými členy se mohou stát i jednotlivé knihovny, informační organizace či instituce a také jejich zaměstnanci. Po zaplacení členského příspěvku má ,,plnoprávný člen hlasovací právo v Radě a může být volen do Výkonného výboru. Mimořádný člen se účastní zasedání Rady, ale nemá hlasovací právo."[1]

V České republice jsou členy: SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a AKVS (Asociace knihoven vysokých škol České republiky).

Orgány sdružení

 • Rada – jejím cílem je dohled nad politickými, organizačními a finančními aktivitami organizace. Skládá se ze zástupců plnoprávných a přidružených členů. Ti se obvykle schází nejméně jedenkrát ročně na společném zasedání.
 • výkonný výbor – řídící a správní orgán sdružení se skládá z ,,nejméně 4 a nejvýše 10 plných členů asociace. Členové výkonného výboru jsou voleni Radou na dobu dvou let."[2] Scházejí se nejméně dvakrát ročně na společné schůzi.
 • sekretariát – Kromě organizačních záležitostí spojených se zasedáním Rady a výkonného výboru, provádí jejich rozhodnutí a řídí celkovou aktivitu sdružení. V čele stojí předseda volen výkonným výborem. Sekretariát organizace v současné době sídlí v Haagu.
 • ředitel – jmenovaný výkonným výborem reguluje činnost sekretariátu.

Cíle

Hlavní aktivity organizace naplňující jejich ustanovení v Ústavě této organizace jsou následující:

 • podpora členských institucí a organizací ve vzájemné komunikaci a kooperaci v otázkách společných zájmů na celoevropské úrovni
 • zprostředkovávat svým členům kontakt s třetí stranou, zejména Evropskou komisí, Evropským parlamentem i ostatními orgány Evropské unie
 • konzultace a diskuse mezi orgány sdružení a členy sdružení
 • spolupráce s jinými obdobně zaměřenými vládními i nevládními organizacemi ve věcech společného zájmu
 • zastupovat knihovní a informační instituce v otázkách jednání informační vědy a dalších záležitostech na celoevropské úrovni
 • prosazování a hájení zájmů knihovní a informační vědy a s tím spojené profese odborných pracovníků v Evropě
 • poskytování pravidelných, aktuálních a spolehlivých informací o výsledních činnosti svým členům.

Konference EBLIDA a NAPLE

Od doby svého vzniku pořádá EBLIDA každoročně zasedání odborné rady organizace spojené s výroční konferencí. Letošní společná konference EBLIDY a Fóra NAPLE se konala počátkem května v Helsinkách. Tématem letošního ročníku bylo téma Odstranění bariér – role knihoven v rozvíjející se Evropě. [3]


Použitá literatura

1. EBLIDA [online].Neuvedeno [cit. 2010-06-13]. EBLIDA, Membership. Dostupné z WWW:<[1]>.

2. EBLIDA [online].Neuvedeno [cit. 2010-06-13]. EBLIDA constitution. Dostupné z WWW:<[2]>.

3. EBLIDA [online]. Neuvedeno [cit. 2010-06-13]. 18th Council Meeting and Conference Announcement. Dostupné z WWW:<[3]>.