E-shop

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Leitgebová

Klíčová slova: e-shop, internetový obchod, e-commerce

Synonyma: internetový obchod, e-commerce

Související pojmy:

nadřazené - služby internetu, obchodování
podřazené - zásilkový obchod


Charakteristika

E-shop neboli internetový obchod je forma obchodování, ke kterému dochází prostřednictvím internetu. Spousta zákazníků se s tímto výrazem setkává v kamenných obchodech s odkazem na možnost nakupování formou internetového obchodu, častěji se však k této formě obchodování dostávají přímo na internetu, kde existuje nespočet stránek nabízejících nákup zboží online.

Přesto je však nutné upozornit na to, že pod tímto pojmem se neskrývá pouze internetová stránka s nabídkou nákupu zboží z domova, ale slouží také firmám k jiným účelům.


Modely

Můžeme se zde setkat se dvěma modely.

„Business to Consumer označuje transakce, kdy dochází k elektronickému prodeji konečnému uživateli. Spočívá v možnosti objednávání hmotných statků, např. knih či spotřebního zboží, nehmotného zboží, jako e-knih či software, a doručování nehmotného zboží elektronickou cestou, tedy prostřednictvím internetu nebo jinými informačními či telekomunikačními technologiemi.

Business to Business označuje transakce probíhající mezi firmami a podnikateli. (...) Účastníky B2B obchodů mohou být výrobci, sklady, distributoři, velkoobchody, dealeři, obchodní zástupci a další subjekty.“ (Navrátilová, str. 15)

Možné problémy u e-shopu

Problémem v elektronickém obchodování (hlavně v modelu Business to Consumer) bývá často jednoduchost, jak lze internetový obchod založit, a s tím také riziko podvodných firem, které se bezdůvodně obohacují na potenciálních zákaznících. V praxi to vypadá nejčastěji tak, že zákazník si v dobré víře objedná zboží přes tento internetový obchod, zboží podle instrukcí zaplatí, ale následně ho již neobdrží. Nezřídka se stává, že „vlastník“ daného internetového obchodu je smyšlený, a tudíž nedohledatelný.

U této formy obchodování je potřeba také myslet na riziko spojené s nakládáním s osobními údaji. Pokud si zákazník objedná zboží touto cestou, je nucen poskytnout danému obchodu citlivé osobní údaje (jméno, adresa, e-mail, číslo bankovního účtu, telefon, atd.).

Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem vlastníka údajů. Forma souhlasu však není obecně stanovena. (Frimmel, str. 265) V zákoně o ochraně osobních údajů se v § 5 odst. 5 píše, že „správce nebo zpracovatel (...) nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas.“ (Zákon č. 101/2000 Sb.) Z toho důvodu je zákazník při objednávce zboží internetovou formou vyzván k souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vyplatí se zde obezřetnost.

Z těchto důvodů je důležitá důvěryhodnost obchodu. Jedna z možností je certifikace obchodu. „Certifikovaný obchod poskytuje zákazníkům standardní úroveň základních služeb. To znamená, že dodržuje slíbené dodací lhůty, odpovídá za kvalitu a množství prodávaného zboží, řeší reklamace, zveřejňuje pravdivé informace atd.“ (Kras, str. 79) V České republice provádí certifikace Asociace pro elektronickou komerci (APEK). „Asociace pro elektronickou komerci v současné době vystavuje dva druhy certifikátů – APEK Certifikovaný obchod a APEK Certifikát kvality. Oba tyto certifikáty potvrzují důvěryhodnost internetového obchodu, dodržování platné legislativy a vstřícný přístup k zákazníkům.“ (Asociace pro elektronickou komerci, www.apek.cz)


Použitá literatura

  • FRIMMEL Martin, Elektronický obchod: právní úprava, 1. vydání, Praha: 2002, 324 stran, ISBN 80-7175-114-6.
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  • KRAS Pavel, Internet v kostce, 2. vydání, Havlíčkův Brod: Fragment, 2002, 144 stran, ISBN 80-7200-510-3.
  • Certifikace obchodů, Asociace pro elektronickou komerci, [online], [cit.2013-05-16], dostupné z: http://www.apek.cz/certifikace-obchodu-hlavni/.