E-mailová notifikace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jan Martinek

Klíčová slova: analýza, návrh aplikací, interakční design, interaction design, user experience design, human computer interaction, interakce mezi člověkem a počítačem, upozornění, ukládání informací, komunikace se službou poskytovanou online

Synonyma: upozornění, upozornění prostřednictvím elektronické pošty

Související pojmy:

nadřazené - upozornění uživatele, e-mailová zpráva
podřazené - potvrzení objednávky,

E-mailová notifikace je pojmenování běžného způsobu odesílání oznámení, potvrzení nebo upozornění (notifikace od anglického "to notify" ~ oznámit, informovat, upozornit) prostřednictvím služby elektronické pošty při používání síťově dostupného software (především pomocí internetu a intranetů). Software dostupný prostřednictvím sítě bývá běžně přístupný jednak prostřednictvím prohlížeče internetu (mezi nejběžnější patří Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome) či zvláštního prohlížeče (např. aplikace pro osobní počítač nebo různá mobilní zařízenímobilní telefony, tablety atp.) a zároveň často používá e-mailových notifikací pro doručení:

 • zpráv trvalejšího charakteru, které je vhodné archivovat (například potvrzení o koupi produktu, přístupové údaje ke konkrétní službě),
 • upozornění na problémy, které se týkají provádění služby (například upozornění na opoždění expedované zásilky internetového obchodu) a nebo
 • oznámení o vývoji na straně poskytovatele služby (například informování o odeslání zboží, zpracování náročného výpočetního úkonu a podobně.

Většinou bývá užíváno redundantního informování – jednak je odeslána e-mailová notifikace, ale zároveň je doručeno upozornění prostřednictvím rozhraní dostupného v prohlížeči a jiných aplikacích. Upozornění doručovaná prostřednictvím e-mailové notifikace mohou být identická či odlišná od upozornění dostupných přímo v přirozeném rozhraním (v přohlížeči a aplikacích). Například přímo v aplikaci může být dostupná každá položka samostatně a v e-mailové notifikaci může být sloučeno více upozornění do jednoho (tzv. forma digestu, výběru ze zpráv) – příkladem mohou být periodicky odesílané e-maily pro členy internetové sociální sítě Twitter, kde je možné najít nejčastěji sdílené tweety, zatímco v přirozeném rozhraní je možné sledovat každý jednotlivý tweet.[1]

Důvody pro užití e-mailové notifikace

Služba e-mail je jedna z nejdéle přetrvávajících webových služeb, která se technologicky drží své původní podoby. I přes mnohá zlepšení, především v podobě stále problematické možnosti odesílání zpráv formátovaných pomocí HTML jsou způsob odesílání zpráv i jejich forma velmi podobné jako jako v 70. letech, kdy byly e-maily používány uvnitř armádní sítě ARPANET[2].

Příklady užití.

 • Potvrzení objednávky. Uživateli je zasláno shrnutí objednávky a informace o dalším postupu (například o platbě či formě převzetí zboží). Informace je podstatná jak z hlediska uložení informací k pozdějšímu využití (po doručení, při reklamaci), tak pro přehled uživatele pro další interakci se službou poskytovanou skrze síťové připojení.
 • Vytvoření uživatelského účtu. Po vytvoření uživatelského účtu běžně bývá odeslána notifikace o jeho úspěšném založení. Tato notifikace vedle informačního charakteru v sobě zároveň spojuje aspekt identifikace konkrétního uživatele (prostřednictvím tzv. ověření e-mailové adresy), čímž se uživatel může stát pro provozovatele síťově dostupné služby důvěryhodnějším.
 • Informace o změnách při poskytování služby Provozovatel může informovat o změnách (například podmínkách užití služby) anebo o dalších detailech (například o zůstatku na běžném bankovním účtu).
 • Informace o provozu služby a nastalých problémech. Především pro provozovatele síťově dostupných služeb je e-mailová notifikace snadný způsob dohledu nad během jimi provozované služby. V případě problému, který se netýká připojení (v případě výpadku konektivity není e-mailová notifikace účinná, protože ji není možné odeslat) je snadné odeslat rychle poměrně podrobné informace o nastalé situaci.
 • A další případy.


Problémy spojené s užitím e-mailu pro upozornění a alternativy

E-mail jako jedna z nejstarších služeb provozovaných na počítačových sítích trpí několika problémy, které se mohou zásadně dotknout funkčnosti (tzn. naplnění cíle) e-mailových notifikací. Samotné vytváření šablon jakýchkoli e-mailů je velmi komplikované[3], o to více to platí u e-mailů, které mohou mít velmi variabilní obsah.

 • Problémy kódování Při odesílání zprávy, stejně jako při jejím čtení, je nutné, aby oba užívané prohlížeče e-mailů (ať už jde o tzv. webové klienty dostupné v prohlížeči internetu a nebo o samostatné klientské aplikace) používaly stejnou znakovou sadu. Dnes většina systémů užívá univerzální kódování UTF-8, nicméně stále je možné se setkat s e-maily, které mají problematickou diakritiku. Tento problém je podstatný zejména v jazycích, kde je používáno více než základních 26 znaků anglické abecedy, které jsou dostupné ve většině běžně užívaných kódování.
 • Problémy formátování (prostý text, HTML) Obsah formátovaný v HTML – tedy prakticky jakýkoli obsah jiný než prostý text – bývá zpracováván různými klienty různě. V případě obsahu notifikací, který není zcela možné předpokládat kvůli jejich obvyklému generování prostřednictvím serveru, může docházet k deformaci obsahu a znehodnocení celé zprávy pro jejího příjemce.
 • Problémy odkazování Stejně jako ostatní obsah HTML dokumentů, i odkazy mohou být problémem. A to jak ty, které jsou vloženy coby HTML odkaz (tedy element a), tak ty vkládané pouze coby prostý text. Většinou je nutné zaslat jak odkaz, na nějž lidé mohou snadno kliknout, tak i odkaz, který je v případě problému možné snadno zkopírovat a využít v jiném okně (to však vyžaduje větší zkušenosti uživatele při práci s počítačem).
 • Problémy bezpečnosti (nešifrovaný přenos) E-mail je při svém doručování často vystaven nešifrovanému přenosu. Odesílání senzitivních informací pomocí e-mailové notifikace tak může představovat bezpečnostní riziko. Takovou situaci nejlépe řeší využití šifrování obsahu samotné zprávy, což pak na druhou stranu vyžaduje znalost práce se šifrováním na straně odesílatele i příjemce zprávy.
 • Problémy spolehlivosti (nedoručení zprávy) E-mail není zcela spolehlivý. Problémů, které způsobí nedoručení zprávy, může být několik:
  • Problém s připojením k síti na straně serveru.
  • Problém s připojením k síti na straně uživatele.
  • Problém, když uživatel zadá nesprávně kontaktní e-mail.
  • Problém, když je počítačem generovaný užitečný e-mail chycen spamovým filtrem[4].

Častou chybou při utváření systémů pro rozesílání e-mailových notifikací je opomenutí možnosti jejich deaktivace[5]

Vedle e-mailové notifikace tak existují alternativy: jednak upozorňování přímo v dané aplikaci, ale též notifikace prostřednictvím mobilního telefonu (ať už hovorem či textovou zprávou).

Poznámky, použitá literatura

Důležitá poznámka: Toto téma je spíše okrajové z hlediska oborové literatury. V odborné literatuře bývá především popisována z coby součást konkrétního use case, podrobnosti jejího užití zatím dle mého výzkumu nebyly shrnuty v odborné publikaci. Proto tento článek odkazuje především na texty, které jsou k nalezení na internetu. Patrně nejzajímavější, ale velmi stručný popis užívání notifikací nabízí kniha Defensive Design for the Web[1] (je k nalezení v knihovně Fakulty informatiky).

 1. 1,0 1,1 LINDERMAN, Matthew. "Defensive Design for the Web: How to improve error messages, help, forms, and other crisis points", kapitola 39. New Riders, 2004.
 2. "RFC 5321 – Simple Mail Transfer Protocol". Network Working Group. Dostupné online: http://tools.ietf.org/html/rfc5321#section-2.3.11 [Ověřeno dne 2013–01-14]
 3. PATTERSON, Mather. "Design and Build Email Newsletters Without Losing Your Mind (and Soul)." Smashing Magazine, 19. ledna 2009. Dostupné online: http://www.smashingmagazine.com/2010/01/19/design-and-build-an-email-newsletter-without-losing-your-mind/ (Ověřeno 15. ledna 2013)
 4. Viz například příspěvek uživatelky Ariel Meadow Stallings ze serveru Ask.com: "Gmail spam filter + MT notifications = trouble!" Dostupné online: http://ask.metafilter.com/23991/Gmail-spam-filter-MT-notifications-trouble (Ověřeno 15. ledna 2013).
 5. Viz například diskuse na serveru StackExchange: "Best Practices and Etiquette for Setting up Email Notifications". Dostupné online: http://programmers.stackexchange.com/questions/41577/best-practices-and-etiquette-for-setting-up-email-notifications.