E-komerce

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Anna Kultová

Klíčová slova: e-komerce, obchod, internet

Synonyma: elektronická komerce

Související pojmy:

      nadřazené:
      podřazené:


Charakteristiky

E komerce, neboli elektronická komerce. Je to způsob, který využívá internet k realizaci obchodních transakcí. Tyto transakce zahrnují vlastními organizační jednotky, dodavatele a zákazníky. A co je na internetu prodáváno? Dnes se nebavíme pouze o fyzickém zboží. V dnešní době mají vysokou cenu i informace a digitální služby. Na internetu dnes člověk může sehnat například spotřební zboží, zprávy, publikace, učební materiály, multimédia a podobně (2).


Kategorie E-komerce

Na základní úrovni můžeme E-komerci rozdělit na čtyři typy: B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), C2C (consumer-to-consumer) a C2B (consumer-to-business) (2). A co které znamená ve větší šíři?

B2B : již z názvu vyplívá, že tento obchod probíhá mezi firmami. Pod pojmem B2B se nejčastěji rozumí využívání internetu pro zjednodušení komunikace v obchodním řetězci (3). Často jde o dlouhodobý obchodní vztah se smlouvou, jde tedy spíše o uzavírání kontraktů mezi firmami. K pojmu B2B se dále váže B2B tržiště (B2B exchange, e-marketplace). To znamená, že firmě je poskytnut prostor (tzn. systémové zázemí) pro možnost obchodování s různými druhy komodit. Průkopníky tohoto typu obchodu jsou General Motors, Ford a Daimler Chrysler (2).

B2C : znamená, že koncovému zákazníkovi je prodáno zboží prostřednictvím internetu nebo jiných komunikačních technologií. Důležité je, že neproběhne fyzický kontakt zákazníka s obchodníkem. Tímto způsobem se nejen prodává zboží, ale nabízí se i běžné nebo čistě internetové služby. Díky společnostem, které nabízejí nebo provozují servery, které umožňují snadnou konstrukci elektronického obchodu se ten totyp e-komerce rychle rozrůstá. Podle odhadů je na českém internetu přes 2500 funkčních internetových obchodů (2). Příklad zboží: léky, knihy, neobvyklé (bio) výrobky, počítače,mobilní telefony atd.

C2C : jde o burzy, výměny, aukce atd. V těchto činnostech hraje internet roli prostředníka mezi nabízející a poptávající osobou. Servery, které tyto služby poskytují, v tomto případě bezplatně koncentrují nabídky, moderují obchodní případy a jsou poskytovateli prostoru v obchodním systému. Například Aukro.cz, Ebay a pod.

C2B : v této kategorii obchod funguje tak, že transakce je iniciovaná kupujícím, který má aktuálně zájem dosáhnout co nejvyšší ceny. Zákazník v tomto schématu zadá svůj požadavek na chtěný produkt za navrženou cenu. Posledním krokem je akceptace nebo odmítnutí požadavku ze strany obchodního partnera.

Secure Sockets Layer = E-commerce zabezpečení

Protokol SSL se nejčastěji využívá pro bezpečnou komunikaci s internetovými prohlíčeči pomocí HTTPS (zabezpečená verze protokolu HTTP). Secure Sockets Layer šifruje data (např. čísla kreditních karet, ale i ostatní osobní údaje), který zabraňuje hackerům a lupičům identity tato data zneužít (3). ). Zde je několik kroků, které popisují šifrování SSL (3):

1. Klient pošle požadavek na SSL spojení

2. Server pošle klientovi odpověď na požadavek, která obsahuje stejný typ informací a certifikát serveru

3. Podle přijatého certifikátu si klient ověří autentičnost serveru, certifikát obsahuje veřejný klíč serveru

4. Klient vygeneruje základ šifrovacího klíče, kterým se bude šifrovat následná komunikace; tento klíč zašifruje veřejným klíčem serveru a pošle mu ho

5. Server použije svůj soukromý klíč k rozšifrování základu šifrovacího klíče a z tohoto základu vygenerují jak server, tak klient hlavní šifrovací klíč

6. Klient a server si navzájem potvrdí, že od teď bude jejich komunikace šifrovaná tímto klíčem; fáze handshake tímto končí

7. Je ustaveno zabezpečené spojení šifrované vygenerovaným šifrovacím klíčem

8. Aplikace od teď dál komunikují přes šifrované spojení. Například POST požadavek na server se do této doby neodešle


Průzkum

V dubnu 2010 byl proveden výzkum NetMonitor Consumer, který zjišťoval chování, zvyky a postoje ve vztahu k používání médií, e-komerci, internetové reklamě a placenému prostoru na internetu. Hlavním cílem výzkumu bylo popsat návyky českých uživatelů při používání médií, s ohledem na srovnání tradičních a internetových médií. Z výzkumu vyplynulo, že internet je uživateli považován za nejvhodnější médium pro zpravodajství a v oblasti nabídky služeb a zboží. Uživatelé jsou nejčastěji ochotní zaplatit za on-line produkty a služby v kategoriích Volný čas a hobby, Elektro a spotřební elektronika a Cestování (1).


Zdroje

1 KOZÁK, David. E-komerce.cz - business na internetu [online]. 25.6.2010 [cit. 2010-11-02]. Internet jako zdroj zpráv, zábavy a informací při nákupu zboží a služeb. Dostupné z WWW: <http://www.e-komerce.cz/ec/ec.nsf/0/7E12DEDB676D3530C125774C00634346>.

2 PLEYER, Jan. Transformace drobného a středního podnikání v podmínkách elektronické komerce [online]. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně , 2001. 75 s. Diplomová práce. Univerzita J. E. Purkyně . Dostupné z WWW: <http://www.pleyer.cz/diplomka/>.

3 InfoSum.net [online]. [2009] [cit. 2011-01-04]. Secure Sockets Layer = E-commerce zabezpečení. Dostupné z WWW: <http://www.infosum.net/communication/secure-sockets-layer-e-commerce-security.html>.