Dunning-Krugerův efekt

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martin Bartoš

Klíčová slova: dunning-krugerův efekt, webdesign, kognitivní psychologie, sociální psychologie

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - kognitivní psychologie
podřazené - ---


Charakteristiky

Dunning-Krugerův efekt je kognitivní bias, při němž člověk s nedostatečnými zkušenostmi či schopnostmi trpí tzv. iluzorní nadřazeností - chybnou představou, že má větší schopnosti než tomu tak je ve skutečnosti. Tato předpojatost je přisuzována metakognitivní neschopnosti identifikovat své chyby[1] a má vliv na hodnocení osoby své i osob druhých. U osob s nízkými schopnostmi nebo kompetencemi častěji dochází k menším výkonům, tito lidé však mají tendenci své schopnosti přeceňovat a nadhodnocovat se v hodnocení s ostatními. V opačném případě dochází u osob s vyššími znalostmi nebo kompetencemi k podceňování svých schopností, pro něž je časté přeceňování sil ostatních.

Výzkum

Graf evaluace a výsledků respondentů[2]

David Dunning, profesor psychologie na Cornell University a Justin Kruger, docent marketingu na Stern School of Business, společně v roce 1999 provedli na studentech Cornellovy univerzity výzkum, v němž zkoumali vliv lidských kompetencí na autoevaluaci i evaluaci svého okolí. Dunning s Krugerem v počátku analyzovali schopnost metakognitivního sebehodnocení na obecné úrovni, a to pomocí experimentů, které měly potvrdit čtyři hypotézy:[3] • Nekompetentní jedinci ve srovnání s kompetentnějšími účastníky budou dramaticky přeceňovat své schopnosti a výkon ve vztahu k objektivnímu kritériu. • Nekompetentní jedinci budou trpět nedostatkem metakognitivních dovedností v tom, že budou méně schopní než jejich kompetentnější spoluúčastníci při odhalování kompetencí - ať už jejich vlastních nebo cizích. • Nekompetentní jedinci budou méně schopní než jejich kompetentnější spoluúčastníci při získávání vhledu do jejich skutečné úrovně výkonnosti na základě sociálního srovnávání informací. • Nekompetentní jedinci se mohou dozvědět o svých nedostatcích, ale k tomu (paradoxně) dochází když rostou jejich kompetence, poskytujícím jim metakognitivní dovednosti potřebné k tomu, aby si dokázali uvědomit, že jednali nedostatečně.

Experimenty, které Dunning s Krugerem prováděli, se týkaly různých typů sebehodnocení v oblasti humoru, logické argumentace a gramatiky. Účastníci experimentů byli nejprve vyzváni k odhadnutí své úspěšnosti v testu a teprve potom odpověděli na pokládané otázky. Výsledky experimentů zachytili autoři grafem, v němž tmavá křivka s čtverečky vyjadřuje sebehodnocení respondentů, zatímco světlá křivka s kolečky zobrazuje skutečné výsledky.[3] Totožného efektu dosáhli Dunning s Krugerem i v ostatních experimentech. Autoři považují za nepochopitelné, "jak nekompetentní jedinec prostřednictvím životních zkušeností selhává, aby se naučil, že nemá schopností dostatek."[4]

Dunning-Krugerův efekt je obecným předsudkem nadhodnocujícím vlastní schopnosti. Je přítomný ve všech předmětech lidského zkoumání. Ačkoli byl předložen až roku 1999, autoři výzkumu považují dřívější výroky Charlese Darwina ("Neznalost častěji plodí jistotu než znalosti.")[5] a Bertranda Rusella ("Neznalost častěji plodí jistotu než znalosti.")[3] and Bertrand Russell ("Jednou z bolsetných věcí naší doby je to, že ti, kteří cítí jistotu, jsou hloupí, zatímco ti, kterým je vlastní představivost a pochopení, jsou plni pochybností a nerozhodnosti.")[6] za výroky popisující tento fenomén.

Ocenění

Dunning s Krugerem byli za jejich zprávu "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments" roku 2000 oceněni Ig Nobelovou cenou za psychologii.

Poznámky

  1. MORRIS, Errol. The Anosognosic’s Dilemma: Something’s Wrong but You’ll Never Know What It Is (Part 1). In: Opinionator [online]. 20.06.2010 [cit. 2012-05-22].
  2. TVRDÝ, Filip. Unskilled and Unaware of It. In: Massive Error: there is grandeur in this view of life [online]. 01.04.2011 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://2.bp.blogspot.com/-FhNL7yNgVFQ/TZXnIW_UKWI/AAAAAAAAB44/ioNpfxX3TN0/s1600/humor.png
  3. 3,0 3,1 TVRDÝ, Filip. Unskilled and Unaware of It. In: Massive Error: there is grandeur in this view of life [online]. 01.04.2011 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://massive-error.blogspot.com/2011/04/unskilled-and-unaware-of-it.html
  4. KRUGER, J., DUNNING, D. "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments", Journal of Personality and Social Psychology, Vol., 77 No. 6 (December 1999), pp. 1121-34.
  5. DARWIN, By Charles. The descent of man: and selection in relation to sex. New ed. London: Penguin, 2004. ISBN 01-404-3631-6.
  6. Joyce Ehrlinger, Kerri Johnson, Matthew Banner, David Dunning, Justin Kruger, Why the unskilled are unaware: Further explorations of (absent) self-insight among the incompetent, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Volume 105, Issue 1, January 2008, Pages 98-121, ISSN 0749-5978, 10.1016/j.obhdp.2007.05.002. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074959780700060X)

Použitá literatura

MORRIS, Errol. The Anosognosic’s Dilemma: Something’s Wrong but You’ll Never Know What It Is (Part 1). In: Opinionator [online]. 20.06.2010 [cit. 2012-05-22].

TVRDÝ, Filip. Unskilled and Unaware of It. In: Massive Error: there is grandeur in this view of life [online]. 01.04.2011 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://massive-error.blogspot.com/2011/04/unskilled-and-unaware-of-it.html

KRUGER, J., DUNNING, D. "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments", Journal of Personality and Social Psychology, Vol., 77 No. 6 (December 1999), pp. 1121-34.

Dunning–Kruger effect. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010--2012 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect