Dspace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petra Besperátová

Klíčová slova: DSpace, digitální knihovny, open source software, institucionální repozitář

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené – digitální knihovny
podřazené - ---

DSpace

DSpace se řadí k open source software pro elektronické publikování. Jedná se o software určený pro akademické, neziskové a komerční organizace, které chtějí budovat otevřené digitální repozitáře. Umožňuje snadný a otevřený přístup ke všem typům digitálního obsahu jako je text, obrázky, pohyblivé obrázky, MPEG atd. [1] „DSpace je v podstatě digitální knihovna, která plní funkci získávání, zpracování, ukládání a zpřístupňování informací stejně jako klasická knihovna, oproti klasické knihovně však umožňuje naplňovat tuto funkci efektivněji, rychleji a širšímu okruhu uživatelů. Pomocí schvalovacího workflow systém řídí kvalitu vkládaných dokumentů (delegovaní správci schvalující dokumenty vkládané uživateli). Samozřejmostí je fulltextové hledání ve vkládaných dokumentech (MS DOC, Adobe PDF, HTML). Co se úpravy vzhledu týká, je v současnosti k dispozici poměrně nový šablonovací systém Manakin, pomocí nějž je možné DSpace snadno upravit do libovolného designu (tak aby například ladil s www stránkami vaší instituce).“ [2] DSpace organizuje svůj obsah do komunit a kolekcí a který pak může indexovat například pomocí Google.

Projekt DSpace byl zahájen v roce 2000 aliancí HP-MIT (Hewlett Packard a Massachutches Institute of Technology), který měl za úkol vytvořit digitální repozitář právě pro Massachutcheský institut. V listopadu 2002 byl poprvé DSpace nabídnut dalším institucím v podobě DSpace 1.0. V roce 2007 ta samá aliance HP-MIT založila nadaci DSpace, neziskovou organizaci, která poskytuje vedení a podporu pro komunitu využívající DSpace. V roce 2009 došlo ke spojení nadace DSpace a Fedora Commons v jednotnou organizaci DuraSpace. Tato společnost provádí podporu a poskytuje vedení u technologií open source a cloud-based především pro knihovny, univerzity, vyhledávací centra atd. [3]

Technologie

DSpace byl vyvíjen pro provoz na systémech UN*X. Pro jeho provoz je používán programovací jazyk Java, databázový server PostgreSQL a webový server Apache Tomcat. Data jsou zaznamenávána pomocí Dublin Core. Interoperabilitu zajišťuje OAI-PMH a CNRI Handles má na starost perzistenci objektů a jejich jednoznačné identifikátory. Kromě využívání nejrozšířenějších volných standardů podporuje i standard OpenURL. Architektura je postavena na třívrstvém modelu. [4]


Uživatelé z ČR

V současnosti využívá software DSpace sedm českých vysokých škol a zároveň je součástí projektu Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ).[5]

 • Akademie muzických umění v Praze

URL: http://dspace.amu.cz/ Kontakt: radim.chvala@amu.cz

 • České vysoké učení technické v Praze

URL: https://dspace.cvut.cz/ Kontakt: dspace-admin@dspace.cvut.cz

 • DML-CZ

URL: http://dml.cz/ Kontakt: webmaster@dml.cz

 • Masarykova univerzita

URL: http://dspace.muni.cz/ Kontakt: dspace@muni.cz

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem

URL: http://edu.ujep.cz/main.php?idwebu=dspace Kontakt: rene.baran@ujep.cz

 • Univerzita Pardubice

URL: http://dspace.upce.cz Kontakt: lucie.vycitalova@upce.cz

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

URL: http://dspace.knihovna.utb.cz/ Kontakt: imasar@knihovna.utb.com

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

URL: http://dspace.vsb.cz/ Kontakt: dspace.vsb@gmail.com

Použité zdroje

 1. DSPACE [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. Dostupné z WWW: <http://www.dspace.org/>.
 2. DSPACE CZ [online]. 2006 [cit. 2011-05-16]. Dostupné z WWW: <http://dspace.cz/>.
 3. Wikipedia : the free encyclopedia [online]. 2007 [cit. 2011-05-17]. DSpace. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/DSpace>.
 4. KREJČÍŘ, Vlastimil. Univerzální digitální repozitář [online]. Brno, 2005. 116 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Dostupné z WWW: <http://www.dspace.cz/soubory/dp-krejcir.pdf>.
 5. DSpace CZ [online]. 2006 [cit. 2011-05-18]. Instalace systémů DSpace v ČR. Dostupné z WWW: <http://dspace.cz/instalacecr.html>.