Dotisk

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Chlubnová

Klíčová slova: kniha, výtisk, reprodukce

Synonyma: reprint, dodatečný tisk

Související pojmy:

nadřazené - tisk
podřazené -


Charakteristika

Dotisk znamená vydání knihy mechanickou reprodukcí z její původní sazby.[1] Dotisk také můžeme jednoduše definovat jako „dodatečný tisk nákladu z týchž (již použitých) podkladů".[2] Dodatečně vytištěný a vydaný určitý počet výtisků díla, které je již na knižním trhu rozebráno, ale nadále po něm existuje poptávka. Dotisk knihy či jiné tištěné publikace je vyroben ze stejné tiskové formy jako původní vydání, s nímž je v podstatě obsahově i formálně totožná.[3] Výjimkou u dotištěné knihy může být nová obálka, titulní stránka a poznámka na rubu titulní stránky, týkající se počtu dotisků a data tisku, a opravy menších chyb.[4] Při dotisku „musí být vždy uvedeno, o dotisk kolikátého vydání se jedná."[5]

Dotisk a ISBN

Dotisk, který je vydaný stejným vydavatelem, dostává stejné číslo ISBN základního vydání. Pokud byl ale dotisk proveden pro jiného vydavatele a údaje o něm jsou v knize uvedeny, považuje se dotisk za nový titul a kniha dostává nové číslo ISBN. [6]

Dotisk a nové vydání

Při vydávání knih je třeba rozlišovat dotisk a nové vydání. Za nové vydání je ovšem vždy třeba považovat vydání knihy, které splňuje aspoň jednu z následujících podmínek:

  • nové vydání se liší od předchozího (ať už změnou textu nebo typografií, obálkou atd.),
  • požadavek nového vydání vyplývá z autorizační smlouvy,
  • knihu vydá nový nakladatel.

V případě, že nový dotisk nesplňuje ani jednu z výše uvedených podmínek, záleží na nakladateli, zda jej označí za nové vydání, či pouze za dotisk. Nové vydání se liší od dotisku povinnostmi, které nakladateli ukládá zákon o neperiodických publikacích: nakladatel musí z každého nového vydání odevzdat tzv. povinný výtisk a musí splnit tzv. nabídkovou povinnost (...). Nové vydání musí být konečně označeno novým ISBN, odlišným od ISBN předchozího vydání. [7]

Poznámky

  1. Přidělování čísel ISBN, jejich evidence a kontrola. NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Národní knihovna České republiky [online]. © 2012. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://text.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn/isbn-7
  2. Polygrafický slovník. TISKÁRNA TNM PRINT S.R.O. TNM Print: Tiskneme na míru [online]. 2009-2011 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.tnm.cz/polygraficky-slovnik.html
  3. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Dotisk: Reprint [online]. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002602&local_base=KTD
  4. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Dotisk: Reprint [online]. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002602&local_base=KTD
  5. Přidělování čísel ISBN, jejich evidence a kontrola. NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Národní knihovna České republiky [online]. © 2012. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://text.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn/isbn-7.
  6. Přidělování čísel ISBN, jejich evidence a kontrola. NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Národní knihovna České republiky [online]. © 2012. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://text.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn/isbn-7.
  7. PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: Příručka pro nakladatele. 2. vyd. Praha - Litomyšl : Paseka, 2005. ISBN 80-7185-774-2. S. 51 - 52.


Použitá literatura