Don Fallis

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Štěpán Řezník

Klíčová slova: Don Fallis, filozofie, epistemologie, informační etika

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené - filozof, profesor, informační věda
podřazené - What is Lying?, sociální epistemologie


Základní informace

Don Fallis je americký filozof zabývající se epistemologií, sociální epistemologií, filozofií informací, informační etikou a filozofií matematiky. V současnosti je docentem Information Resources and Library Science a asistent docent na Philosophy University of Arizona. [1]

Vzdělání

 • B.A. psychologie, University of California, Irvine, 1985.
 • B.A. psychologie, University of California, Irvine, 1987.
 • M.A. filozofie, University of California, Irvine, 1991.
 • Ph.D. filozofie, University of California, Irvine, 1995.[2]

Zaměstnání

Jak již bylo zmiňováno, Don Falls od roku 2005 pracuje jako docent Information Resources and Library Science. Zde má pravidelný kurz, ve kterém učí jak usnadnit lidem hodnocení kvality informací. Dále vede kurzy o sociální epistemologii. Mimo tyto kurzy vyučuje ty, kteří se chtějí stát pracovníky informačních služeb. V neposlední řadě má docent Fallis kurz o etice pro knihovníky a informační pracovníky. V tomto kurzu se zabývá cenzurou, soukromím, duševním vlastnictvím, atd.[3]

Teorie informační etiky podle Fallise

Don Fallis je jeden z významných představitelů informační vědy. Mimo jiné se zabývá informační etikou a identifikoval 4 základní skupiny teorií informační etiky:

 • Teorie založené na následcích (Etické je to, co nám umožňuje dosáhnout nejlepšího výsledku - Utilitarismus)
 • Teorie založené na povinnosti (Existují lidská pravidla, kterými se člověk musí řídit - Kategorický imperativ)
 • Teorie založené na právu (Lidská práva, etické kodexy)
 • Teorie založené na ctnosti (Princip ctnostného člověka - klidný, odvážný, přátelský)

Projekty

Don Fallis se zabývá několika projekty:

 • 2003-současnost, Co-organizátor projektu Information Ethics Roundtable.[4]

Jedná se o každoroční konferenci sdružující pracovníky oborů filozofie, informatiky, komunikace, veřejné správy, antropologie a práva diskutovat etické otázky, jako jsou informační soukromí, duševní vlastnictví, intelektuální svobody a Cenzuře.

 • 2006-současnost, předseda projektu Research Group on the History and Philosophy of Information.[5]

Projekt se zabývá využitelností informací z knihoven, muzeí, atd. a vývojem systémů a organizací s ohledem na minulost.

 • 2009-současnost, Spolu editor, Episteme: A Journal of Individual and Social Epistemology.[6]

Episteme je časopis o epistemologii. Časopis věnuje zvláštní pozornost otázkám v oblasti sociální epistemologie.

Články

Don Fallis napsal bezpočet článků, většinou na téma epistemologie, dále také knihovnictví, ale i články z oboru matematiky. Zde je uvedena jen malá část článků, které publikoval. Většinu jeho prací naleznete na stránkách Philpapers.


 • FALLIS, Don. Toward an epistemology of Wikipedia. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2008, roč. 59, č. 10, s. 1662-1674. DOI: 10.1002/asi.20870.

V článku Toward an Epistemology of Wikipedia se Fallis zabývá otázkou, zda má Wikipedia dobré epistemologické důsledky, tzn. zda mohou lidé považovat Wikipedii za důvěryhodnou. Článek poukazuje na to, že podle několika empirických studií je Wikipedia srovnatelná se spolehlivostí tradičních encyklopedií. Navíc má řadu epistemologických ctností (př. síla, rychlost), které převažují nad nedostatky z hlediska spolehlivosti.


Článek pojednává o lhaní z filozofického hlediska. Za jakých podmínek se člověk stává lhářem. Univerzálně platná definice lži podle něj zní takto: Lež je tvrzení, o kterém věříme, že je nepravdivé, když věříme, že je v konverzaci uplatňována maxima „Neříkej to, čemu věříš, že je nepravdivé“.


 • FALLIS, Don. Collective Epistemic Goals. Social Epistemology. 2007, roč. 21, č. 3, s. 267-280. DOI: 10.1080/02691720701674106.

Fallis v tomto článku reaguje na hlavní námitky proti myšlence kolektivních epistemologických cílů, jelikož se všichni zaměřují především na epistemologické cíle jako jednotlivci. Dále vysvětluje, jakými způsoby se mohou dostávat tyto cíle do konfliktu.


Článek se zaměřuje na otázky v souvislosti s rolí knihovníka jako poskytovatele informací. Především se zaměřuje na otázky výběru a organizace informací s dalším rozšířením na otázky předpojatosti, neutrality a dětských práv pro přístup k informacím.

Poznámky

 1. Don Fallis. In: The University of Arizona: College of Social & Behavioral Sciences [online]. 2011 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://sirls.arizona.edu/fallis
 2. Don Fallis. In: The University of Arizona: College of Social & Behavioral Sciences [online]. 2011 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://sirls.arizona.edu/fallis
 3. Don Fallis. In: The University of Arizona: College of Social & Behavioral Sciences [online]. 2011 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://sirls.arizona.edu/fallis
 4. Information Ethics Roundtable. In: The University of Arizona: College of Social & Behavioral Sciences [online]. 2011 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://sirls.arizona.edu/research/ier
 5. Research Group on the History and Philosophy of Information. In: The University of Arizona: College of Social & Behavioral Sciences [online]. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://sirls.arizona.edu/research/hpi
 6. Cambridge University Press: Episteme [online]. 2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EPI

Zdroje