Distributor

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martin Svinka

Klíčová slova: distribuce, produkce, prodej

Synonyma: překupník, velkoobchodník

Související pojmy:

nadřazené - trh, kapitalismus, koloběh zboží
podřazené -


Charakteristika

Distributor (též „Překupník“) je fyzická či právnická osoba, podílející se na koloběhu zboží. Ve většině případů se jedná o velkoobchodníka, který nakupuje zboží přímo od výrobců, se kterými má uzavřenou smlouvu a následně ho prodává lokálním koncovým prodejcům. S těmi dohromady vytváří tzv. „distribuční síť.“ Distributor nemá právo se vydávat přímo za producenta daného zboží, nicméně má právo zobrazovat výrobcovo jméno za účelem podepisování kontraktů a obchodování se zbožím.[1][2]

Konkrétní distributor má obvykle na starosti přesně dané teritorium (od malých oblastí až např. po státy, či celé regiony – velikost závisí na produktu, který distribuuje), na jehož území je mu zaručena exkluzivita. V závislosti na relativní sílu výrobce může být distributor omezen na prodej pouze jedné značky daného produktu; silní distributoři mají ale v praxi daleko větší svobodu.

Distributor nakupuje zboží od výrobce za velkoobchodní ceny a následně si stanoví částky, za které toto zboží prodá koncovým prodejcům, kteří s ním mají uzavřenou smlouvu.

Protože distributor je samostatná nezávislá entita, nespadají jeho akce pod přímou kontrolu výrobce zboží. Ten však stále ovlivňuje distributorovy operace poskytováním standardizovaných metod pro skladování a vystavování svého zboží, tvorbou reklamy, symbolů a marketingové strategie jako takové. [3]


Zajišťování distributorství

Během procesu rozhodování do které obchodní příležitosti investovat je důležité, aby distributor své rozhodnutí postavil na pečlivém zhodnocení jak trhu, tak i svých vlastních možností a obchodních záměrů. Je třeba zvážit spolehlivost daného výrobce, jeho finanční záznamy, schopnost splnit smluvní závazky a v neposlední řadě si do detailu zjistit, co všechno je mu za jeho peníze nabízeno. Taktéž je třeba zjistit si co nejvíce o produktu, kterého se smlouva týká, jeho kvalitu, potenciál úspěšnosti na trhu atd. Též je třeba mít na paměti počáteční investici do nákupu zboží, která může být relativně velká. [4]


Distributor x Dealer

Pojmy „distributor“ a „dealer“ bývají běžně zaměňovány, protože jejich význam může být v některých případech podobný. V praxi se ale poměrně významně liší.

Jedná se především o záběr. Pojmem „dealer“ se běžně označuje lokální „koncový“ prodejce daného zboží, zaměřený na konkrétní, relativně malou oblast. Naproti tomu pole působnosti distributora běžně bývá mnohonásobně větší (viz výše). To vyžaduje běžně lepší znalost obchodních postupů a taktéž větší dostupný kapitál. Jedná se ale o lukrativnější pozici.

V praxi to potom funguje tak, že distributor na základě uzavřené smlouvy koupí zboží od výrobce a následně ho prodá dealerům, kteří s ním mají uzavřený kontrakt. Dealeři jsou se svými distributory úzce provázáni.

Hlavní výhoda spolupráce v podobném dvouúrovňovém distribučním systému je hodnota značky daných produktů a s tím související podpora, kterou tato značka má od výrobce. Nicméně tento vztah je oboustranný. Dobře zavedené značky bývají běžně dražší, souvisí s nimi tlak na zásobování produkty ve větším množství a též vynucování souladu s plány výrobce. Na druhou stranu dobře zvládnutá distribuce zajistí výběr těch nejlepších koncových prodejců, kteří budou svými kvalitními uživatelskými službami neustále přispívat k dobrému jménu dané značky.

V poslední době začala výroba s distribucí do určité míry postupně splývat. Z důvodu většího tlaku na zisk začali s rozmachem internetu někteří výrobci na svých stránkách nabízet zboží k přímému nákupu. [5][6]


Poznámky

  1. Distributors: Definition: Individuals or businesses that purchase the right to sell ABC Corp.'s products but not the right to use ABC's trade name. In: Small Business Encyclopedia [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/distributors
  2. ČERNÁ, A. Od překupníků k distributorům a dealerům. Naše řeč [online]. 2000, roč. 83, č. 5 [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7597
  3. Distributorships and Dealerships. In: Inc.: Small Businness Ideas and Resources for Enterprenerurs [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.inc.com/encyclopedia/distributorships-and-dealerships.html
  4. Distributorships and Dealerships. In: Inc.: Small Businness Ideas and Resources for Enterprenerurs [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.inc.com/encyclopedia/distributorships-and-dealerships.html
  5. Distributorships and Dealerships. In: Inc.: Small Businness Ideas and Resources for Enterprenerurs [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.inc.com/encyclopedia/distributorships-and-dealerships.html
  6. ČERNÁ, A. Od překupníků k distributorům a dealerům. Naše řeč [online]. 2000, roč. 83, č. 5 [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7597

Použité zdroje