Distribuční síť

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Renáta Šajnarová

Klíčová slova: remitenda, distribuce, nakladatelé, konkurence

Synonyma: rozdělování, rozšiřování

Související pojmy:

nadřazené - zprostředkovatel
podřazené - životní cyklus knihy


Charakteristika

Distribuční síť lze chápat jako propojovací jednotku mezi nakladatelem a knihkupcem. Tato síť je v České republice rozsáhlá, to znamená, že zde na malém trhu operuje mnoho distributorů. Velký počet distributorů znamená velkou míru konkurence, která se poté projevuje nedostatkem kapitálu jednotlivých distributorů. Tím, že na českém území existuje příliš mnoho knižních distributorů, kteří nabízejí stejné tituly, se snižuje efektivita distribuce. Menším nakladatelům hrozí neustálé nebezpečí krachu z důvodů nedostatečné velikosti a kapitálové vybavenosti malých distribučních firem. V současné době probíhá na českém území snižování počtu distributorů. Ti, co přežijí, si poté trh rozdělí dohodou mezi sebou. V ekonomice knihkupectví platí, že knihkupec distributorovi nahlásí sumu prodaných knih. Distributor musí následně dané knihy vyfakturovat. Dalším způsobem distribuce knih je tzv. remitenda. Jedná se o knihy, které se vrací nakladateli. Distributor knihkupcům knihy prodá, ti je však mohou distributorům za jistý čas a za stejnou cenu navrátit zpět.

Struktura knižního trhu

Komerční knihy – jedná se o knihy, které se prodávají v běžných knihkupectvích
Spotřební paperbacky – jedná se o knihy, které jsou vytištěné na nekvalitním, jemném a velice tenkém papíru. Paperbacky se prodávají nejen v knihkupectvích, ale také v supermarketech, novinových stáncích apod.
Knižní kluby – jedná se o knihy, které jsou určené členům klubu
Knihy zasílané poštou – hlavním distribučním kanálem těchto knih je pošta
Učebnice pro střední a základní školy – jedná se o knihy, které se do škol distribuují bez přičinění knihkupectví
Vysokoškolské knihy – jedná se o knihy prodávající se v univerzitních knihovnách
Odborné knihy – distribuují se do specializovaných prodejen
Náboženské knihy – jedná se o knihy, které distribuují církevní organizace
Subskripční knihy
Multimediální knihy
Elektronické knihy - nejčastějším distribučním médiem je internet

Elektronické knihy představují výjimku v distribučním systému knižních jednotek. Jsou mnohem levnější než klasické papírové knihy. Snižuje se i cena distribuce. Čtenář má elektronickou knihu ihned k dispozici. Mezi nevýhody těchto knihy nesporně patří nelegální kopírování, které ohrožuje všechna elektronická média. S neustále se rozšiřujícím trhem s elektronickými knihami hrozí i rozšiřování ilegálního kopírování, proti kterému se distributoři snaží bojovat.

Distributoři v České republice

Mezi známé a velké české distributory patří Distri.cz. Jedná se o distribuční a logistickou síť, kterou provozuje Albatros Media a.s. Tato společnost dodává knižní tituly nakladatelství Albatros, Plus aj. do obchodů na území České republiky. [1] Mezi další distributorskou síť patří Euromedia Group. Jedná se o největší společnost operující v České republice od roku 1991. [2] Další velkou společností je Kosmas. Tato firma nabízí nejen knihy, ale i kulturní a literární časopisy. Kosmas výhradně distribuuje knihy z více než 30 českých nakladatelství. [3] Dalším velkým distributorem je Pavel Dobrovský BETA. Tyto 4 společnosti spolu s Pemic Books a Nakladatelským servisem tvoří jednu z největších distribučních sítí v České republice. [4]

Zdroje

PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011. ISBN 9788087053508.

  1. Distri.cz. In: Albatrosmedia [online]. 2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.albatrosmedia.cz/distri.html.
  2. O Euromedia Group. In: Euromedia [online]. 2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.euromedia.cz/onas.php].
  3. Firma Kosmas. In: Kosmas [online]. 2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.firma.kosmas.cz.
  4. PISTORIUS Vladimír. Čeští nakladatelé v roce 2013 In: Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 [online]. Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, listopad 2014, str. 15, [cit. 26. 12. 2014]. ISBN 978-80-905680-1-3 Dostupné z http://www.sckn.cz/content/zpravy/file-1071.pdf