Direct marketing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Miroslava Sudová

Klíčová slova: marketing, propagace

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - marketing
podřazené - telemarketing, direct mailing, teleshoping


Direct marketing je forma marketingu specializovaná na přímé oslovování potenciálních zákazníků.

Úvod

Direct marketing je forma marketingu, která k propagaci nevyužívá běžná masová média. Nezaměřuje se na hromadné ovlivnění, ale komunikuje s konzumenty přímo, spíše prostřednictvím letáků, katalogů, propagačních dopisů a pouličních reklam. Cílem direct marketingu je vybudování výnosného vztahu se zákazníky. Jedná se o odvětví marketingu charakteristické přímým kontaktem mezi zadavatelem a příjemcem komunikace, tedy bez zásahu médií. Umožňuje přímé oslovení konkrétních zákazníků. Finanční prostředky jsou tím pádem vynakládány cíleně a kampaň osloví přesně zvolený segment trhu.

Často bývá provozován na podkladě databází jmen, adres a e-mailů potenciálních zákazníků. Podle Edwarda L. Nashe [1] je tento aspekt základním prvkem, základní vlastností direct marketingu a databáze jsou srdcem celého procesu.

Pojem direct marketing poprvé zazněl v roce 1967 z úst Lestera Wundermana. Ačkoli to bylo první zmínění tohoto termínu, direct marketing byl praktikován už v polovině 19. století prostřednictvím klasické pošty v USA.

Direct marketing je marketéry velmi oblíbený, protože jeho pozitivní výsledky jsou snadno měřitelné. O mnoho snadněji to lze s nástupem internetu – pokud je odeslán e-mail s odkazem na webovou stránku, počet lidí, kteří na stránku přes tento odkaz vstoupí, značí úspěšnost či neúspěšnost kampaně. Internet všeobecně velice ovlivnil direct marketing a nabídl další možnosti, jak tuto marketingovou disciplínu dále rozvíjet. Dalším způsobem je měření nárůstu prodeje po uveřejnění kampaně.


Nástroje direct marketingu

Nejznámějšími nástroji direct marketingu jsou například tyto:

direct mail - oběžníky, katalogy, předem aktivované kreditní karty a další podobné nabídky, které mají zákazníka přilákat k využívání nabízeného produktu. Jedná se o dokumenty doručované běžnou poštou
e-mailový marketing nebo také přímé e-maily - zasílání nabídek přímo do e-mailových schránek uživatelů
telemarketing - telefonáty s nabídkami jednotlivých prodejců
doručování letáků specializovanými firmami - nabídky supermarketů, hobbymarketů apod. ve formě letáků doručované přímo do schránek nebo domovních vchodů
teleshoping - krátké reklamy odkazující na telefonát nebo na návštěvu webové stránky; dlouhé celistvé pořady propagující určité výrobky
přímý prodej - prodej výrobků v různě zaměřených propagačních akcí, přičemž prodávající se přibližuje zákazníkovi, na rozdíl od normálního způsobu prodeje, kdy zákazník musí dojít za prodejcem

Poslední trendy

Direct marketing také v poslední době využívá různých elektronických nástrojů, dostupných především pomocí tzv. smartphonů, jako je augmented reality, geolokační nástroje apod.

Direct marketing a třecí plochy

Tento obor marketingu se relativně často střetává se zákonem, právními omezeními a také morálkou. V oblasti sběru dat se potýká s ochranou osobních údajů. Údaje využívané ke komunikaci s uživateli byly v minulosti často získávány podvodně, proto je v současnosti nutné vlastnit souhlas s používáním a uchováváním osobních dat. Zároveň se musí jednat o údaje nezbytně nutné k dané činnosti.

Ani oblast poštou a e-mailem doručovaných propagačních materiálů není bezkonfliktní. Některé postupy jsou na hranici nevyžádané pošty, tzv. spamu nebo junk mailu. A nakonec, stejně jako u jakéhokoli jiného druhu reklamy, je potřeba dát si pozor na klamavou reklamu.

Ochrana proti direct marketingu

Některé metody direct marketingu jsou veřejností velmi neoblíbené a příjemci se jim snaží bránit. Nejčastěji je diskutována nevyžádaná pošta (v klasické poště tzv. junk mail, u elektronické pošty spam). Do této kategorie spadají zprávy s nabídkou služeb, produktů nebo událostí, které jsme si od nikoho nevyžádali, o které jsme neprojevili zájem. V případě nevyžádané reklamy nebo letáků je možné to uskutečnit nalepením Zákazu vhazování reklamy na schránky, v případě elektronické pošty pomohou antispamové filtry. V USA a v Kanadě vznikly speciální seznamy, tzv. do-not-call listy, na které se mohou zaregistrovat všichni, kteří nemají zájem o telefonické nabídky firem.


Použitá literatura

  1. NASH, Edward. Direct marketing : strategy, planning, execution. 4. ed. New York : McGraw-Hill, 2000. 600 s. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=c8WAVq352o8C&printsec=frontcover&dq=direct+marketing&hl=cs&ei=2akhTaS_JqmG4ga8qc3AAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false>. ISBN 0-07-135287-2.
  2. IDirekt [online]. c2010 [cit. 2011-01-03]. Dostupné z WWW: <http://idirekt.cz/>.
  3. Wikipedia : the free encyclopedia [online]. 2010-12-24 [cit. 2011-01-03]. Direct marketing. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_marketing>.