Demoverze

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jaromír Červený

Klíčová slova: software, demo, trial

Synonyma: shareware, trialware

Související pojmy:

nadřazené - software

podřazené - shareware, trialware

Charakteristika

Označuje software zdarma vydaný vývojářem s omezenou platností nebo s omezenými funkcemi softwaru, určené výhradně k odzkoušení daného softwaru. Ve slovnících a encyklopediích se můžeme setkat s více definicemi, které mají podobný význam jako např. „Software, který je používán k předvádění prvků produktu, který ale má svá omezení.“[1] nebo „Demo nebo trial jsou zpravidla zkušební nebo omezené verze běžného komerčního softwaru.“[2]. Demoverze má tedy za úkol informovat potencionálního uživatele, co daný software nabízí a jaké výhody by mu mohl do budoucna přinést. Zdarma jej může následně vyzkoušet a poté se rozhodnout, zda software zakoupí nebo jej nebude dále používat a z počítače odinstaluje. „V některých případech máte i možnost vyzkoušet si program během vymezené doby na svém počítači bezplatně a nekupovat tak “zajíce v pytli” (tato praxe se dnes rozšiřuje zejména u výukových programů pro školy)“[3].

V praxi se můžeme setkat i s více označeními pro demoverzi, které ovšem znamenají skoro to stejné a lyší se pouze v definicích. Dále se tedy můžeme setkat s podobnými označeními shareware a trialware, opakem demoverze je pak tzv. freeware, který označuje software, který má všechny funkce placené verze ale je dostupný zcela zdarma jak pro firemní, tak personální použití.

Své uplatnění mají demoverze ve více sektorech informačního průmyslu. Nejedná se pouze o počítačové programy ale uplatnění měly a v malé míře stále ještě mají pro herní průmysl. Vývojaří počítačových her vsázejí na velice krátké demoverze počítačových her např. s omezeným počtem hraných kol, kde si mohl hráč vyzkoušet engine, grafiku, příběh a jiné klady či zápory dané hry. Především se tyto herní demoverze mohli používat pro rozšíření k testerům herních časopisů a webových stránek.

Hlavní znaky

- omezená délka užívání softwaru (většinou 30 dní)

- omezené funkce softwaru (dostupné dále v placené verzi)

- možnost nainstalovat demoverzi pouze jedenkrát na jeden počítač (instalace se v počítači zapíše do registrů a poté při dalším nainstalování demoverzi nelze používat znovu)

- menší velikost softwaru (např. pro stažení)

- delší čekací doba při startu softwaru

- dotazování se na zakoupení softwaru př každém jeho spuštění

- demoverze nenabízí upgrade na nejnovější verze softwaru

- licence se obvykle vztahuje pouze na jednu instalaci

Všechny znaky se také můžou v některých případech vzájemně kombinovat.

Dostupnost

Demoverze byly dříve hodně rozšířené ve formě spustitelných .exe souborů na CD a později DVD, jako součást časopisů o informačních technologiích (CHIP) či herních magazínů (SCORE, LEVEL). Magazíny však v současné době internetu upadají a tak je vše také dostupné na internetu. Demoverze tedy můžeme hledat přímo na webových stránkách vývojařů, odkazujících stránkách nebo na portálech (slunecnice.cz, stahuj.cz, studna.cz), které shromažďují velké množství odkazů na všechny zde zmíněné formy softwaru.

Příklady

Total Commander - při každé spuštění se dotazuje na zmáčknutí čísla 1,2 nebo 3, jinak se program zavře

WinRAR - při spuštění se dotazuje na zakoupení plné verze softwaru

StarCraft 2 - Wings of Liberty - demoverze StarCraftu 2 nabízí vyzkoušení prvních 3 misí v kampani, umožňuje hrát tzv. skirmish proti umělé inteligenci PC a nástiňuje několika zaříteřními videi příběh, kterým se bude plná hra ubírat[4]

Video konvertory - vkládají tzv. vodoznak doprostřed filmu nebo převedou pouze prvních pár minut filmu

Poznámky

  1. Definition of:demoware. In: PC MAG [online]. 1981, 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/41124/demoware
  2. KMOCH, Petr. Informatika a výpočetní technika pro střední školy. 4. vyd. Brno: Computer Press, 2004, s. 203. ISBN 80-251-0376-5
  3. KMOCH, Petr. Informatika a výpočetní technika pro střední školy. 4. vyd. Brno: Computer Press, 2004, s. 203. ISBN 80-251-0376-5
  4. StarCraft II Demo Now Available. In: Battle NET [online]. 2010, 21. 12. [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://us.battle.net/sc2/en/blog/1797995

Použitá literatura

1. Definition of:demoware. In: PC MAG [online]. 1981, 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/41124/demoware

2. StarCraft II Demo Now Available. In: Battle NET [online]. 2010, 21. 12. [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://us.battle.net/sc2/en/blog/1797995

3. Computer Programming Software Terms, Glossary and Dictionary: Demoware. In: Javvin: network management & security [online]. [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.javvin.com/softwareglossary/Demoware.html

4. KMOCH, Petr. Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Aktualiz. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Brno: Computer Press, 2004, viii, 219 s. Učebnice pro střední školy (Computer Press). ISBN 80-251-0376-5.