Debriefing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Daniela Králová

Klíčová slova: debriefing

Synonyma: vyslechnutí hlášení, sezení/tázání za účelem zpětné vazby

Související pojmy:

nadřazené - leadership, otázky, diskuze, debata, zpětná vazba
podřazené - --


Charakteristika

Termín "debriefing" („vyslechnutí hlášení“) označuje konverzační sezení, které se týká sdílení a posuzování informací po určité události, ke které došlo. V závislosti na situaci může debriefing sloužit k různým účelům. Například, mohou být tyto sezení použity pro vojenské, psychologické nebo dokonce akademické účely. Základní typy sezení mohou být vykonávány vojenským personálem, pracovníkem starajícím se o duševní zdraví nebo nestrannými vrstevníky v akademickém prostředí. Zatímco vojenský debriefing je ve své formě podobný psychologickému debriefingu pro civilisty, peer debriefing v oblasti kvalitativního výzkumu používá zcela odlišných koncepcí a postupů.[1]

Technika debriefing je také užitečná pro členy skupiny po dokončení určité činnosti nebo události. Debriefing může sloužit jako příležitost k zamyšlení nad prodělanou zkušeností. Pomůže nám smysluplně určit, co nového jsme se dozvěděli o sobě a ostatních. Úkolem člověka vedoucího debriefing (faciliátora) je vést podnětnou diskuzi, přičemž klade smysluplné otázky v předem určených sekvencích. Zkušená skupina bude často vést svou vlastní diskuzi pouze s malou výzvou od vedoucího diskuze.[2]

Pokud se jedná studii nebo experiment, je od výzkumných pracovníků na závěr vyžadováno "vyslechnout" účastníky použitím techniky debriefingu. Při debriefingu vysvětluje výzkumný pracovník účel studie, vysvětluje použití klamu (pokud byl použit), podněcuje účastníka ke kladení otázek týkajících se experimentu. Součástí práce faciliátora je také zjistit, zda účastník nebyl důsledkem výzkumu nijak poškozen. Debriefing je důležitý zejména proto, abychom se ujistili, že účastník nemá kvůli experimentu pocit újmy.[3]


Druhy debriefingových technik

Vojenský debriefing[4][5]

Původně byla debriefingová sezení využívána výhradně pro vojenské účely. Během těchto sezení získávají velitelé jednotky z pilotů nebo vojáků vracejících se z mise informace. Tyto informace se týkají událostí, které nastaly během plnění mise. Cílem je zajistit ucelený a přesný popis operace. Dalším důvodem je poučit jedince, jaké informace mohou být sděleny veřejnosti a které musí zůstat omezeně přístupné.

Tím, že vojáci dostanou možnost se vyjádřit a jsou respektovány jejich zkušenosti, získá jejich jednotka větší pocit soudržnosti a zvýší se morálka. Dalším cílem vojenského debriefingu je posoudit duševní zdraví jedince, řešit případné problémy a co nejdříve jej navrátit k jeho pravidelným povinnostem. Při vyprávění tak mají vojáci také možnost se dostat z citového vypětí a vyrovnat se se zármutkem.

Psychologický debriefing[4]

V oblasti psychologie se mohou debriefingové techniky využívat ve snaze zabránit pocitu úzkosti u jednotlivců, kteří v krátké či delší době zažili traumatizující událost. Jednotlivé fáze psychologických debriefingů jsou navrženy tak, aby uklidnily nedorozumění kolem incidentu a poskytly postiženým možnost ventilovat své emoce, sdílet reakce a dozvědět se informace o poruchách způsobených úzkostí. Sezení se často konají v místech, která jsou chráněna před rušením z vnějšku.

Peer debriefing[4]

Peer debriefingová sezení pomáhají kvalitativním výzkumníkům získat důvěryhodnost v průběhu jejich studia. Účelem je podrobit získané informace a metodiku výzkumu nestranné kritice jejich vrstevníků. Kromě stanovení důvěryhodnosti, pomůžou tyto debaty výzkumníkovi ke zlepšení jeho vlastní práce.

Poznámky

  1. DEBRIEFING. Origins and Concepts Behind Debriefing Sessions. Debriefing.com [online]. ©2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.debriefing.com/
  2. UNIVERZITY OF OREGON. HOLDEN LEADERSHIP CENTER. Leading a Group Debrief. Holden Leadership Center[online]. ©2009 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://leadership.uoregon.edu/resources/exercises_tips/skills/leading_a_group_debrief
  3. ALLEYDOG. Debriefing. AlleyDog.com [online]. ©1998 – 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Debriefing
  4. 4,0 4,1 4,2 DEBRIEFING. A Quick Overview of Various Debriefing Techniques. Debriefing.com [online]. ©2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.debriefing.com/debriefing-techniques/
  5. Debriefing. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, last modified on 30. 10. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Debriefing


Použitá literatura

1. DEBRIEFING. Origins and Concepts Behind Debriefing Sessions. Debriefing.com [online]. ©2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.debriefing.com/

2. UNIVERZITY OF OREGON. HOLDEN LEADERSHIP CENTER. Leading a Group Debrief. Holden Leadership Center[online]. ©2009 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://leadership.uoregon.edu/resources/exercises_tips/skills/leading_a_group_debrief

3. ALLEYDOG. Debriefing. AlleyDog.com [online]. ©1998 – 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Debriefing

4. DEBRIEFING. A Quick Overview of Various Debriefing Techniques. Debriefing.com [online]. ©2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.debriefing.com/debriefing-techniques/

5. Debriefing. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, last modified on 30. 10. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Debriefing