DRM

Z WikiKnihovna
Verze z 19. 5. 2013, 13:00, kterou vytvořil Jozeftkacik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jozef Tkáčik

Klíčová slova: DRM, Digital Rights Management,

Synonyma: Správa digitálnych práv, Digital Lock

Související pojmy:

nadřazené - Autorský zákon, Ochrana autorských práv
podřazené- Social DRM

Charakteristika DRM

Digital rights management ( skrátene DRM) je softwarové riešenie na ochranu autorských práv digitálnych dokumentov. Jedná množinu postupov a oprávnení, ktoré majú za cieľ preventívne zamedziť nepovolenú distribúciu digitálnych dokumentov a obmedzovať spôsoby, akými ich môže užívateľ kopírovať po zakúpení.

Potreba vzniku DRM

V roku 1987 predstavil americký hudobný priemysel SCMS (Serial Copy Management System). Systém bol implementovaný na magnetické pásky. Takáto páska vydávala nepočuteľný 1 bitový signál, podľa ktorého sa dalo rozoznať, či sa jedná o originál alebo kópiu. [1] S nástupom digitálnych médií sa však celý proces začal od začiatku a nahrávacie spoločnosti argumentovali vlastný záujem zníženým ziskom z predaja hudobnín. Po neúspechu zamedziť túto problematiku legislatívnymi krokmi, priemysel sa opäť vydal cestou technologickou. Vyvinuli software, ktorý do nelegálne stiahnutej hudbu zakomponovával výzvy k zakúpeniu originálneho média. Zároveň však bolo potrebné neodstrániteľne vložiť takúto ochranu do nahrávok. V roku 2003 spoločnosť SONY vkladala do novo vydaných CD obmedzujúci software a navyše aplikáciu, ktorá bez vedomie užívateľa odosielala z PC správy o všetkom, čo užívateľ vykonával. To vyústilo do hromadných žalôb a vysokou pokutou pre SONY. [2] Dá sa teda vyvodiť, že DRM ochrana bola zavedená s rastúceho množstvá nelegálneho kopírovania a šírenia autorsky chránených diel, na čom mali významný podiel využívanie peer-to-peer sietí.

DRM a elektronické knihy

Problematika DRM sa ale nevzťahuje len k hudobným súborom. DRM ochranou môžu disponovať aj e-book, filmy, software, databáze, spreadsheety a iné. V súvislosti s týmto typom dokumentu sa o DRM ochrane vraví v posledných mesiacoch najčastejšie. DRM obmedzuje množstvo zariadení, s ktorými si užívateľ môže synchronizovať eknihu, ich zdieľanie a tlač. DRM sa môže prejaviť niekoľkými spôsobmi. Môže isť o krátku vetu na začiatku dokumentu, v ktorej sa identifikuje vydavateľ, resp. predajca (tzv. Social DRM). V prípade Adobe je potrebné si vytvoriť Adobe ID účet a pomocou software ADE( Adobe Digital Editions) autorizovať čítačku a e-knihu.[3]

Najčastejšie schémy DRM ochrany e-knih. Typicky vydavateľstiev:

 • Amazon’s DRM
 • Adobe's Adept DRM
 • Apple's Fairplay DRM
 • The Marlin DRM
 • Barnes and Noble's DRM
 • Social DRM

Autorský zákon

Právny výklad pre manipuláciu s autorsky chráneným dielom je uvedený v Autorskom zákone 121/2000 sb. Novelizácia Autorského zákona 121/2000 sb. z roku 2006 podľa §43 zakazuje obchádzanie účinných technických prostriedkov.[4] Táto novelizácia vznikla na základe smernice EU z roku 2001. V praxi to vymedzuje za ilegálne aj vytváranie záložných kópií chránených diel.

Súčasná situácia

V súčasnosti sa DRM technológie presadzujú ako vložené kódy do digitálnych dokumentov, ich primárnou funkciou je zamedzovať šírenie, ktoré sa prejavuje ako efektívnejšie riešenie než snaha vyšetrovať jednotlivé prípady súdnou cestou. Tak ako sa nájdu zastánci DRM, hlavne v autorských a vydavateľských kruhoch, tak sa samozrejme nájdu aj odporcovia. Sú to prevažne samotní konzumenti týchto digitálnych produktov, ktorých DRM ochrana obmedzuje v používaní, alebo sú nútení dokupovať kompatibilný SW, HW. Jedným z kritikov hudobných DRM bol aj Steven Jobs, ktorému sa podarilo vyjednať s vydavateľstvami[5] v roku 2009 oslobodenie zvukových súborov poskytovaných cez iTunes Store os ochrany DRM. [6]

Poznámky

 1. HERMAN, Bill D. A Political History of DRM and Related Copyright Debates, 1987-2012. Yale JL & Tech., 2011, 14: 162-266. Dostupné z: http://bit.ly/19KDgpQ
 2. PŘIDAL, Radim. Změny v hudebním průmyslu způsobené rozvojem digitální distribuce [online]. 2012 [cit. 2013-05-18]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Rostislav Staněk. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/254868/esf_m/.
 3. LÉR, Martin. EReading odstartoval prodej digitálních knih. Lupa.cz [online]. 2009 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/ereading-odstartoval-prodej-digitalnich-knih/
 4. odst. 1 §43 zákon č. 121/2000 Sb
 5. Universal Music Group, Sony BMG, Warner Music Group a EMI
 6. Changes Coming to the iTunes Store. Apple Press Info [online]. San Francisco, 2009 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.apple.com/pr/library/2009/01/06Changes-Coming-to-the-iTunes-Store.html

Literatúra

 • Autorský zákon. In: České sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu [online]. 2007, 22. 1. 2007 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://bit.ly/10YWvwq
 • DEFINITION Digital rights management (DRM). ROUSE, Margaret. CIO information, news and tips - SearchCIO.com [online]. 2009 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://searchcio.techtarget.com/definition/digital-rights-management
 • HERMAN, Bill D. A Political History of DRM and Related Copyright Debates, 1987-2012.Yale JL & Tech., 2011, 14: 162-266. Dostupné z: http://bit.ly/19KDgpQ
 • LÉR, Martin. EReading odstartoval prodej digitálních knih. Lupa.cz [online]. 2009 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/ereading-odstartoval-prodej-digitalnich-knih/
 • odst. 1 §43 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • PŘIDAL, Radim. Změny v hudebním průmyslu způsobené rozvojem digitální distribuce [online]. 2012 [cit. 2013-05-18]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Rostislav Staněk. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/254868/esf_m/.
 • SABADKOVÁ, Dana. DRM a elektronické knihy: Áno či nie? [online]. [cit. 2013-05-19]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martin Krčál. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/398539/ff_m/
 • What Is Digital Rights Management?. The official world wide web library site for digital rights management [online]. 2009, 26 April 2009 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.drm.uk.com/