DIY culture

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Denisa Šnédarová

Klíčová slova: DIY

Synonyma: DIY kultura, kultura „Udělej si sám“

Související pojmy:

 • nadřazené: alternativní kultura, životní styl
 • podřazené:

Co je DIY kultura

„Kdo obdivuje přesné přístroje nebo ohromné stroje, složité elektrické obvody menší než špendlíková hlavička, počítače nebo obří letadla, kdo má rád techniku, která poslouchá člověka a slouží mu, ten musí někde začít. Tady má příležitost."[1]

V současné době se vývoj společnosti dostal do určité fáze, kdy jsou vytvořeny materiální a duchovní podmínky pro to, aby kulturní činnost mohl vyvíjet kdokoli. To znamená, že provozování a vytváření kultury už není privilegiem pouze vybrané skupiny lidí, kteří se nazývají "profesionální umělci". Máme tu svobodu, která dává možnost ostatním se seberealizovat a rozvíjet svůj potenciál v jakékoliv kulturní oblasti, aniž by museli nějak zásadně investovat svůj čas či peníze. Tento typ kultury se začal nazývat "Do-It-Yourself Culture" neboli DIY kultura, jako protiklad mediální kultury. Hlavní pravidlo DIY kultury zní - tvořit, ne konzumovat.

Jeffree Benet vysvětluje v článku Do It Yourself kultura jak si představit, o čem všem je DIY kultura „Může to být umělecká práce na letáčku, který vás zve do klubu nebo na party, jež vás zaujme tak, že na onu akci jdete, obdivujete obrazy, posloucháte hudbu, tancujete, pijete u baru, koupíte si undergroundový časopis nebo novelu vydanou na vlastní náklady, připojíte se na internet, podíváte se na film nebo divadlo, (...), a nakonec jdete domů. Armáda kreativních lidí včetně umělců, muzikantů, DJů, filmařů, spisovatelů, herců, a politických aktivistů pořádá večírek pro vás zapojené do jiné armády organizátorů večírků, vydavatelů nezávislých časopisů (...), co přišli s novou dobou." [2]

Historie DIY

Termín D.I.Y. se používal jako výraz pro vše, co lidé ve svém volném, či pracovním čase vytvořili, aby si ulehčili práci, nebo pro estetické vylepšení sama sebe (pletení, háčkování, šití, atd.), či svého příbytku. To znamená, že byl nejčastěji využíván spíše v domácnostech. Aplikoval se do mnoha lidských aktivit, které eistovaly již od té doby, kdy se zrodil člověk. Později se toho ho výrazu začalo využívat i v jiné perspektivě.

Používání výrazu DIY culture se objevil po 2. světové válce v USA a ještě dnes se tento fenomén spojuje především s USA. Od 70. let 20. století pak došlo k prvnímu propojování kontextů DIY a umění, kdy byl pojem opakovaně zmiňován v souvislosti s punkovou subkulturou a pořádáním punkových koncertů nebo festivalů. Získal tím specifický význam a začal být spojován i s jinými oblastmi umění.

Když se nad tím více zamyslíme, zjistíme, že filozofie české alternativní a undergroundové kultury má s DIY kulturou mnohé společné rysy.

V současnoti se DIY kultura spojuje také se squattingem a s dalšími nejrůznějšíim politicky a sociálně motivovanými aktivitami, příkladem může být vegetariánství a veganství, podpora lidských práv nebo boj proti konzumní kultuře a mediální kultuře.

Oblasti uplatnění a využití v DIY kultuře

 • amatérské filmy, pornografické filmy
 • spisovatelství (amatérské povídky, blogy, knihy a časopisy vydané na vlastní náklady)
 • překladatelství (překlady povídek, titulků, komiksů z cizích jazyků)
 • hudební průmysl - amatérské hudební kapely, hudební nahrávky, videoklipy, pořádání punkových koncertů a festivalů, technoparty
 • malířství
 • sítotisk
 • móda (oblečení, účesy)
 • úpravy fotografií
 • designérské umění (webové stránky - předpřipravené šablony, tuning aut, nábytek)
 • open source software
 • open source hardware
 • jídlo a pití


Ondřej Müller popisuje společně s Vítem Haškovcem v článku Sestroj si sám [3], že DIY umění se stalo samostatné a do značné míry se snaží o likvidaci pojmu kýč. Člověk, který využívá technicky předpřipravené programy, např. hudební programy, předkreslené obrazy, modelové příklady fotografií a textových puzzlů, se tak může stát "opravdovým" umělcem. Umění se vrací do bukolické jednoduchosti antiky.

Zásady DIY byznysu

Tyto zásady vymyslel Steve Jobs. [4]. Ale podobných zásad, kterými bychom se mohli v DIY řídit, je více.

Všeobecně nám říkají, že můžeme být opravdu kdokoliv, nemusíme být bohatí, úspěšní, můžeme být mladí, naivní, ale hlavně musíme mít motivaci něco dělat, zkoušet něco nového a nebát se změny. Ať zkusíme cokoliv, nemusí to být zbytečné, můžeme přitom stvořit něco nového, nebo se něco nového naučit. Nemusí to být ani namáhavé. Nemusíme něco tvořit podle předem určených postupů, můžeme měnit, přetvářet, hrát si. A to je to, o co v DIY kultuře jde.

Zajímavé odkazy

http://www.redwaymag.cz/category/video/ - návody DIY s ukázkou na videu
http://www.diy.cz/#cat&102 - návody na "Udělej si sám" na cokoliv
http://www.instructables.com/ - stránka plná nápadů v angličtině

Reference

 1. KYZLINK, Jaroslav. Sestroj si sám. 1. vyd. Praha: Albatros, 1974. 238 s. Oko, sv. 37.
 2. BENET, Jefree. Do It Yourself kultura. Labyrint revue. 2006, 19-20(1), 11-13. ISSN 1218-6887.
 3. MÜLLER, Ondřej, HAŠKOVEC, Vít. Sestroj si sám. Labyrint revue. 2006, 19-20(1), 8-10. ISSN 1218-6887.
 4. Steve Jobs: Zásady DIY byznysu. In: RedWay - celostátní školní časopis [online]. 2011 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z: http://www.redwaymag.cz/2011/10/steve-jobs-zasady-diy-byznysu.

Zdroje

 • ALEF. Co to je Do It Yourself kultura. Labyrint revue. 2006, 19-20(1), 10-12.ISSN 1218-6887.
 • BENET, Jefree. Do It Yourself kultura. Labyrint revue. 2006, 19-20(1), 11-13. ISSN 1218-6887
 • Do it yourself. In Wikipedia [online]. 17. 8. 2006, last modified on 13. 10. 2011 [cit. 2011-11-27]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself.
 • DOBROVOLNÁ, Martina. Skleněná louka jako prostor brněnské alternativní a DIY kultury – analýza dramaturgie a některých ekonomických aspektů. Brno 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební věd. Management v kultuře. Vedoucí práce Viktor PANTŮČEK.
 • Steve Jobs: Zásady DIY byznysu. In: RedWay - celostátní školní časopis [online]. 2011 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z: http://www.redwaymag.cz/2011/10/steve-jobs-zasady-diy-byznysu
 • V duchu Do it yourself [online]. Dostupné z: http://www.diycore.net/info_o_webu.php.