Czechinvest

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Svoboda

Klíčová slova: podnikatel, podpora podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu, investice

Související pojmy:

nadřazené - podnikání, kapitál, investor, dotace
podřazené - podnikání a investice, lidské zdroje a zaměstnanost, dotační programy, komunitární programy, investiční pobídky, CzechEkoSystem, GESHER/MOST


Agentura Czechinvest

Jedná se o státem provozovanou agenturu, pomocí níž se Česká republika snaží podporovat investiční činnost na svém území. Svou působností tedy spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež je jejím zřizovatelem.[1]

Účel organizace

Primárním účelem je podpora rozvoje podnikatelské činnosti na území České republiky. V počátcích svého působení se CzechInvest profiloval jako společnost snažící se přivést do České republiky investory zejména ze zahraničních oblastí. V současnosti již není přímo orientován na zahraniční kapitál ale poskytuje své služby i tuzemským podnikatelským subjektům.2 Primárním účelem CzechInvestu je poskytování informací a nabídek, jež by byly užitečné pro potenciální zájemce o investování na území ČR. CzechInvest se však snaží též o spolupráci a poskytování služeb také podnikatelům, jež svou činnost na území ČR již v současnosti vykonávají. "CzechInvest adoptoval pro svůj vývoj manžerské techniky mezinárodních společností založené na týmové spolupráci, iniciativě v řízení a pravidelně monitorované produkci."[2]

Služby a programy CzechInvestu

Na svých webových stránkách prezentuje společnost CzechInvest tyto programy na podporu podnikání:[3]

Historie CzechInvestu

Počátky Czechinvestu se datují rokem 1992. Proto aby pomohla navýšit příliv investorů v podnikatelském sektoru na území České republiky poskytovala agentura poradenskou činnost a informační služby, jež by usnadnily zájemcům přístup k požadovaným aktivitám investičního charakteru. Na svém počátku se společnost orientovala zejména na výrobní průmysl a služby spojené s investicemi zahraničních subjektů. Jednalo se především o podporu těchto sektorů:

 • automobilový výrobní průmysl
 • sektor elektroniky a mikroelektroniky
 • chemický a farmakologický průmysl
 • strojírenství

Později se přidávají ostatní odvětví reflektující požadavky globální společnosti

 • letecká technika
 • zdravotní technika
 • biotechnologie
 • zákaznická podpora
 • finanční podpora a účetnictví

Ve své práci Future of Banking (after the year 2000 in the world and the Czech republic) z roku 2004 zmiňuje Hana Chlebná 4 klíčové oblasti jež agentura CzechInvest podporuje:[4]

 1. optimalizovat tržní ekosystém
 2. pomáhat růstu tržních aktivit
 3. budovat a podporovat klustery (shluky subjektů)
 4. Podporovat propojení (vazby) na globální úrovni


Vstupem do Evropské unie se otevřely nové možnosti co se zahraničního kapitálu i domácí produkce týče. Vláda na tyto změny reflektovala sloučením agentury CzechInvest s agenturou CzechIndustry.[5] V zásadě se jednalo o posílení podnikatelské činnosti menších a středních firem s tuzemským kapitálem. Malé a střední firmy pak mohly snadněji dosáhnout na dotace jež poskytovala Evropská unie v rámci podpory podnikání členských států. Za ekonomicky významnou činnost je považována podpora subdodavetalů. Tento program spuštěný v roce 1999 byl zaměřený na propojení a komunikaci tuzemských subdodavatelů se zahraničními firmami a investory. Jeho záměrem bylo usnadnit formu podnikání založenou na dodávkách materiálu či produktů pro koncového odběratele, jimiž byly zahraniční firmy zejména nadnárodního charakteru.
Program průmysl a podnikání patřil svého času mezi nejdůležitější segment podpory podnikání. Na jeho konto bylo vyčleněno okolo 10 miliard korun. Žádosti o dotace byly přijímány do listopadu 2006. Podle CzechInvestu a zpráv z regionálních pracovišť agentury byla podpořena polovina ze 4700 žádostí o dotace.

Reference

 1. BLAŽKOVÁ, Hana. CzechInvest: případová studie [online]. Brno, 2008 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/102915/fss_m/CzechInvest_-_case_study.pdf. Diplomová práce. Masarykova Univerzita v Brně.
 2. BENÁČEK, Vladimír. Management of the Policies of Development in the Czech Republic: CzechI nvest as an Example of Public Administration Competence. Public Policy and Administration: Challenges and Sy nergies [online]. 2009, s. 1-14 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan037443.pdf
 3. Programy podpory. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. CzechInvest: Agentura pro podporu podnikání a investic [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.czechinvest.org/programy-podpory
 4. Future of the banking: after the year 2000 in the world and in the Czech republic : proceedings from the international conference [online]. Karviná: Slezská univerzita, 2004, 404 s., str. 41 [cit. 2014-05-30]. ISBN 80-724-8046-4. Dostupné z: http://www.opf.slu.cz/kfi/icfb/2004/proceedings_2004.pdf
 5. CzechInvest: doplňující informace. CPM: Czech Property Market [online]. 2014, 2014 [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: http://www.ecpm.cz/cz/firma/622-czechinvest-praha?a=dinfo:

Literatura

 1. BENÁČEK, Vladimír. Management of the Policies of Development in the Czech Republic: CzechI nvest as an Example of Public Administration Competence. Public Policy and Administration: Challenges and Sy nergies [online]. 2009, s. 1-14 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan037443.pdf
 2. BLAŽKOVÁ, Hana. CzechInvest: případová studie [online]. Brno, 2008 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: [1]. Diplomová práce. Masarykova Univerzita v Brně.
 3. CzechInvest: doplňující informace. CPM. CPM: Czech Property Market [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: [2]
 4. Future of the banking: after the year 2000 in the world and in the Czech republic : proceedings from the international conference [online]. Karviná: Slezská univerzita, 2004, 404 s.[cit. 2014-05-30]. ISBN 80-724-8046-4. Dostupné z: http://www.opf.slu.cz/kfi/icfb/2004/proceedings_2004.pdf
 5. Programy podpory. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. CzechInvest: Agentura pro podporu podnikání a investic [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.czechinvest.org/programy-podpory


Externí odkazy