CzechTrade

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jitka Petrlová

Klíčová slova: zahraniční obchod, zahraniční kanceláře, firmy, podnikatelé, zahraniční trhy,

Související pojmy:

nadřazené - export, obchod,podnikání
podřazené - exportní aktivity, servisní služba, zahraniční trhy, konkurenceschopnost


Představení agentury

Pod značkou CzechTrade se skrývá příspěvková organizace spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Celý název společnosti je Česká agentura na podporu obchodu. Hlavním posláním agentury je podpoření českých firem při podnikání na zahraničních trzích.

Založení agentury

Agentura vznikla 1. května 1997 Rozhodnutím č.97/1997 ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého.
Posláním agentury je poskytování informačních, poradenských a podpůrných služeb zaměřených na zlepšování výsledků zahraničního obchodu České republiky a exportních aktivit podnikatelských subjektů v zahraničí.[1] Od roku 2000 můžou klienti CzechTrade využívat služeb zahraničních kanceláří. Celkově má zahraniční kanceláře ve 40 zemí světa.
Ve spolupráci s Hospodářskou komorou zprovoznila agentura CzechTrade oblastní kanceláře v regionech ČR. Sídla jednotlivých kanceláří jsou v těchto městech: Pardubice, Ústí nad LABEM, České budějovice, Sokolov, Jihlava, Hradec Králové, Liberec, Zlín, Plzeň, Brno, Přerov, Ostrava.

Činnost agentury

Agentura působí jako servisní služba pro české exportéry. Její směr je zaměřen především na malé a střední podnikatele, kteří se na mezinárodních trzích hůře prosazují. CzechTrade nabízí těmto firmám především informace a znalosti o místním prostředí a podnikatelském sektoru. Dále mapuje a zajišťuje vhodné veletrhy. Pro klienty připravuje praktické programy, tréninky a kurzy na osvojení odborných znalostí nutných pro vstup na zahraniční trhy.

Projekty agentury

 • Specializované výstavy a veletrhy - zajištění účasti malých a středních firem na vybraných zahraničních akcích
 • Šance pro firmy - zvýšení informovanosti firem o principech výběrového řízení v evropských společenstvích
 • Vesmír - projekt na posílení mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků v oblasti kosmických technologií
 • Design pro konkurenceschopnost - podpora malých a středních podnikatelů zabývající se průmyslovou výrobou[2]

Vedení agentury

Generální ředitel je jmenován ministrem průmyslu a obchodu. Generální ředitel má pod sebou ještě dva sekční šéfy. Od založení společnosti v roce 1997 se vystřídalo ve vedení společnosti 6 manažerů:
1997 - Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
2000 – Ing. Martin Tlapa, MBA
2004 – Ing. Jitka Haubová
2006 – Ivan Jukl, MBA
2012 – Zdeněk Vališ, M.A.
2014 – Milan Ráž

Zahraniční kanceláře

Zahraniční kanceláře začala agentura CzechTrade budovat v roce 2000. První kanceláře byly otevřeny v Číně, Egyptě, Chorvatsku, Velké Británii, Francii, Polsku, Španělsku, a na Ukrajině. V roce 2014 má CzechTrade 21 kanceláří v Evropě. 3 kanceláře jsou přístupné pro klienty v Africe, 5 kanceláří v Americe, 8 kanceláří v Asii a v Austrálii a Oceánii má 2 pobočky.

Další instituce na podporu zahraničního obchodu

CzechInvest

Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.[3]

Česká exportní banka

Tuto banku spoluzakládal 1. července 1995. Její základní poslání je pomoc našim exportérům při prosazování se na zahraničních trzích. Česká exportní banka poskytuje podnikatelům financování úvěrů zvýhodněných státem.

Exportní garanční a pojišťovací společnost

Státní úvěrová pojišťovna speciálně zaměřená na poskytování ochrany před vývozními riziky.[4]

Poznámky

 1. CzechTrade [online]. 1997 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://www.czechtrade.cz/o-czechtrade/predstaveni/vysledky/http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/2-o-czechtrade/2-5-zverejnovane-informace/2-5-1-povinne-informace-a-vzajemna-pomoc-v-trestnich-vecech/zakladaci-listina-czechtrade.pdf
 2. CzechTrade [online]. 2014 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://www.czechtrade.cz/sluzby-2014/
 3. Česká exportní banka [online]. 2014 [cit. 2014-05-26]. Dostupné z: http://www.ceb.cz
 4. NOVOTNÝ, Jan. Podpora exportu ČR [online]. 2013 [cit. 2014-07-25]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Miroslav Radiměřský. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/371888/fss_b/>.


Použitá literatura

 • CzechTrade [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.czechtrade.cz/
 • Česká exportní banka [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.ceb.cz/
 • NOVOTNÝ, Jan. Podpora exportu ČR [online]. 2013 [cit. 2014-05-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Miroslav Radiměřský. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/371888/fss_b/>.