Cyberbullying

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Gabriela Tšponová
Klíčová slova: kyberšikana, agresor, oběť
Synonyma: kyberšikana, kybernetická šikana, počítačová šikana
Souviející pojmy:
Nadřazené: šikana
podřazené:---
Cyberbullying z angl. kyberšikana. Zjednodušeně ji lze popsat jako zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií) jako například mobilních telefonů a internetu k činnosti, která má někoho vyvést z rovnováhy.[1]

Základní popis

Jde o druh šikany využívající informačních a komunikačních technologií jako jsou mobilní telefony, internet, e-mail, ale i blogy. Některá tato zneužití spadají i do kriminálních činů. Nejčastěji e jedná o zasílání výhružných SMS, e-mailů nebo zakládání blogů, které poškozují druhou osobu a v některých případech posiluje kyberšikana klasickou šikanu, a to například nahráváním a následným uveřejněním videa na internetu nebo rozesláním videa všem známým šikanovaného.

Charakteristické rysy

Anonymita

Kyberšikana se od klasických projevů šikany liší například tím, že pachatel zůstává v anonymitě. Oběť se tedy nikdy nemusí dozvědět, kdo ji šikanoval, protože útočník obvykle využívá přezdívky, smyšlené e-mailové adresy nebo skrytá čísla. Stejně tak, ale může být agresor člověk oběti naprosto neznámý a vybral si ji zcela náhodně.

Nezávislost na místě a čase

Na rozdíl od klasické šikany nemusí být agresor a oběť na stejném místě. Oběť navíc nemá před šikanou kam utéct, protože díky snadné dostupnosti komunikačních technologií ji agresor může dostihnout nezávisle na místě, kde se vyskytuje nebo na čase, a to i a místech, kde oběť v případě klasické šikany nacházela útočiště.

Proměna agresora i oběti

Dříve bylo obvyklé, že silnější jedinci šikanovali slabší. Dnes již agresor nepotřebuje fyzickou sílu, stačí zručnost ve využívání komunikačních technologií. Oběťmi už se navíc nestávají jen slabší vrstevníci a outsideři, oběť může být kdokoli a může tak docházet i k šikaně mezi generacemi. Obětí se tak stávají třeba učitelé.

Pobavení prakticky kohokoli

Kyberšikana je navíc, díky častému zveřejnění pro všechny na internetu, snadno dostupná a získává si početné obecenstvo. Rychle se šíří a je tudíž mnohem náročnější se jí zbavit.

Těžko kontrolovatelná a rychle rozšiřovaná

U kyberšikany nemůžeme pozorovat typické projevy, jaké známe z klasické šikany. Může jít třeba o zasílání výhrožných SMS zpráv. Trvá tak delší dobu než je kyberšikana odhalena a za tuto dobu se může velmi rychle šířit.

Projevy

Přímé projevy

Posílání výhružných nebo jinak útočících SMS, e-mailů. Zneužívání cizích účtů. Zveřejňování soukromých informací a internetu – blogy, internetové stránky. Uveřejňování lživých informací na internetu, vystavování videí nebo fotografií klasické šikany. Uveřejňování fotografií nebo videí, kde je oběť napodobována a zesměšňována. Různá internetová hlasování o nejhoršího spolužáka. Rozesílání škodlivých kódů.

Kyberšikana v zastoupení

Nebezpečnější než přímá kyberšikana a to z toho důvodu, že agresor si najde někoho, prostřednictvím koho útočí a tato osoba o tom ve většině případů nemá nejmenší tušení. Jde například o možnost nahlásit něčí příspěvky na internetu jako nevhodné a v případě opakovaných nahlášení bývá velmi často účet tohoto uživatele smazán, nevědomky se tak komplicem agresora stávají správci sítě.
Může se stát, že nevědomým komplicem agresoa se stanou i rodiče, a to v případě, že agresor celou situaci nahraje tak, že vypadá jako oběť on a rodiče jsou o celé situaci inormováni. Často je pak dítě trestáno.

Statistiky[2]

Evropa

  • 15% žáků se s kyberšikanou setkalo nebo ji na vlastní kůži zažilo
  • 85% z těchto žáků o tom někoho informovalo, ale 24% z těchto olovených nereagovalo
  • 55% žáků si myslí, že je kyberšikana silně rozšířená
  • 22% dotazovaných tvrdí, že by vyhledalo pomoc nebo pomohlo kamarádovi, 78% dotazovaných tvrdí, že by upadli do deprese

u nás

  • 22% žáků se s kyberšikanou setkalo nebo ji na vlastní kůži zažilo
  • 45% z těchto žáků o tom někoho informovalo, ale 24% z těchto olovených nereagovalo
  • 70% žáků si myslí, že je kyberšikana silně rozšířená
  • 22% dotazovaných tvrdí, že by vyhledalo pomoc nebo pomohlo kamarádovi, 78% dotazovaných tvrdí, že by upadli do deprese

Poznámky

  1. Co je kyberšikana? In: cms.e-bezpeci.cz [online]. 2009 [cit. 14.6.2012]. Dostupné z: [1]
  2. ROTTOVÁ, Nina, KOVÁŘOVÁ, Vladimíra, METELÁKOVÁ PEKAŘOVÁ,Lenka, PEKAŘ, Roman. Kyberšikana a její prevence - příručka pro učitele. Plzeň: Člověk v tísni o.p.s., 2009, 108s, vydání první. ISNB 978-80-86961-78-1.

Použitá literatura

RÁCEKOVÁ, Zuzana. Zvládací strategie u obětí kyberšikany a jejich účinnost. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, 2011. 48s. Vedoucí práce Mgr.Anna Ševčíková
ROTTOVÁ, Nina, KOVÁŘOVÁ, Vladimíra, METELÁKOVÁ PEKAŘOVÁ,Lenka, PEKAŘ, Roman. Kyberšikana a její prevence - příručka pro učitele. Plzeň: Člověk v tísni o.p.s., 2009, 108s, vydání první. ISNB 978-80-86961-78-1.

Externí zdroje

Stop Cyberbullying
E-bezpečí
Proti šikaně