Crowdsourcing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tomáš Messerschmidt

Klíčová slova: komunita, web 2.0, spolupráce

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené - outsourcing
podřazené - ---

Je neologismus slov "crowd" a "outsourcing". Jedná se tedy a přesunutí práce, kterou obvykle vykonává zaměstnanec na velkou skupinu lidí pomocí otevřené výzvy. K rozvoji crowdsourcingu přispěl zejména internet, speciálně rozvoj technologií webu 2.0, které umožňují velice rychlou, efektivní a levně provedenou práci. Technika crowdsourcingu se stala populární hlavně mezi firmami, autory a novináři, kteří jeho pomocí mohou dosáhnout obchodních cílů. Dav (crowd), pracuje zpravidla ve svém volném čase pro zábavu a za práci není odměňován buď vůbec, nebo minimálně.


Původ

Samotný výraz vymyslel Jeff Howe a poprvé se objevil v časopise Wired v červnu 2006. V něm se mimo jiné píše, že technologický pokrok a levná spotřební elektronika snižují rozdíly mezi profesionály a amatéry.[1] Navzdory tomu, že se jedná o nový termín, byla tato technika používána už mnohem dříve.

Přehled

Problém je vysílán k neznámé skupině řešitelů v podobě otevřené výzvy. Řešitelé, nebo také dav nacházejí řešení a snaží se vybrat to nejlepší. Vybrané řešení je potom vlastnictvím řešitelů a někdy za vyřešení problému bývají odměněni. Odměna může velice dobře kompenzovat vynaloženou práci. V ostatních případech může postačit uznání, sláva nebo duševní uspokojení. Crowdsourcingem se mohou zabývat amatéři, dobrovolníci ve svém volném čase, odborníci, nebo malé a střední podniky.

Rozdíl mezi crowdsourcingem a obyčejným outsourcingem je v tom, že řešení problému je zadáno veřejnosti, ne jiné organizaci. Rozdíl mezi crowdsourcingem a open source je v tom, že open source projekt je iniciován a zároveň dobrovolně řešen veřejností. V případě crowdsourcingu je zadavatelem organizace, ale činnost je vykonávána veřejností.

Jeff Howe rozlišil ještě čtyři typy strategie crowdsourcingu: [1]

 • crowdfunding
 • crowdcreation
 • crowdvoting
 • crowd wisdom


Výhody a nevýhody

Výhody crowdsourcingu:

 • problém může být vyřešen s nízkými náklady
 • platí se za výsledek
 • organizace může zachytit větší počet talentů, než by si sama mohla dovolit zaměstnat

Možná úskalí crowdsourcingu:

 • dodatečné náklady na dokončení projektu
 • zvýšená pravděpodobnost, že projekt ztroskotá pro nedostatek peněžní motivace, málo účastníků, nízkou kvalitu práce apod.
 • žádné písemné smlouvy mezi zadavateli a vykonavateli projektu
 • potíže s udržením pracovního vztahu po celou dobu projektu
 • možnost cílevědomého poškozování projektu účastníky

I přes značnou kritiku dosud nebylo prokázáno, že by se řešitelé cítili nějakým způsobem zneužiti. Naopak mnoho řešitelů se vyjadřuje v tom smyslu, že z účasti pro ně plynou jednoznačné výhody.

Využití

Příkladem využití metod crowdsourcingu v ČR může být projekt 100 chytrých, ve kterém bylo vybráno sto nejchytřejších řešitelů testu. Bylo zkoumáno, zda tito vybraní jedinci budou mít lepší odhad než výzkumné agentury. Projekt byl zpopularizován hlavně před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2010. V tomto případě se však většina tipujících mýlila, stejně jako odhady agentur.[4]

Zdroje

 1. HOWE, Jeff. The Rise of Crowdsourcing. Wired [online]. 2006, [cit. 2010-06-28]. Dostupný z WWW: <http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html>.
 2. MÁRA, Petr. Crowdsourcing : ochočte si komunitu. Lupa [online]. 2006, [cit. 2010-06-28]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/crowdsourcing-ochocte-si-komunitu/>.
 3. SLANÝ, Klement. Crowdsourcing : ideální nástroj pro podchycení trendů. Marketing Journal [online]. 2010, [cit. 2010-06-28]. Dostupný z WWW: <http://www.m-journal.cz/cs/marketing/marketingove-nastroje/crowdsourcing---idealni-nastroj-pro-podchyceni-trendu__s418x6500.html>.
 4. 100chytrých [online]. 2010 [cit. 2010-06-28]. 100chytrých. Dostupné z WWW: <http://www.100chytrych.cz>.

--T.messerschmidt 28. 6. 2010, 21:05 (UTC)