Creative Commons

Z WikiKnihovna
Verze z 27. 2. 2012, 00:56, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (Zdroje: Kategorie:Ochrana duševního vlastnictví)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lea Mentlíková

Klíčová slova: autorská práva, autorský zákon, licence, nezisková organizace, Lawrence Lessig, copyright, dílo, zákon, autor

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - autorská práva
podřazené - ---

Charakteristika

Creative Commons (CC) je americká nezisková organizace ve Spojených státech (a dobročinná organizace ve Velké Británii) založená v roce 2001 Lawrencem Lessignem (profesorem práv na Stanfordské univerzitě) za účelem legálního šíření a sdílení autorských děl veřejností.[1] Hlavním cílem souboru licencí je posílení pozice autora v rozhodování jakým přesným způsobem bude jeho dílo veřejně zpřístupněno. „Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje.“[2]

Licenci CC je nutno chápat jako nadstavbu klasického copyrightu: „Vycházejí z autorského zákona, který je upravuje jako licenční smlouvy (§ 46 -55 AutZ)"[2] V rámci zjednodušení mají všechny licenční prvky formu piktogramu. Česká verze CC byla uvedena v rámci tiskové konference dne 16. dubna 2009.[3] Pokud se dílo stane volným (tj. uplyne 70 let od smrti autora), nemá již smysl mu přidělovat licenci. Jiná situace nastane v případě, že na základě volného díla vznikne dílo nové.

Autor a CC

Licence CC se především využívá na elektronické dokumenty, ale dá se taktéž využít i na hmotná díla. Aplikovat licenci CC autor může, když splní tyto podmínky:

 1. Dílo je předmětem autorsko-právní ochrany.
 2. Autor nositelem všech autorských práv k dílu.
 3. Autor je seznámen z významem a vlastnostmi jednotlivých licenčních prvků.
 4. Autor ví a správně označí jaké části jeho díla patří pod určitý druh licenčního prvku.
 5. S licencí musí souhlasit i všichni spoluautoři.
 6. Dílo, které vzniklo v rámci pracovního procesu může získat licenci jedině se souhlasem (podepsáním prohlášení) zaměstnavatele.
 7. Pokud autor už svá práva neprodal jiné osobě. V těchto situacích záleží na podmínkách uvedených ve smlouvě.[4]
 8. Pokud se autor bude řídit národní verzí CC.

Uživatel CC

Všechny díla pod licencí CC jsou zdarma a kladou na šíření díla stejné nároky; uživatel je povinnen:

 • uvést jméno, popř. pseudonym autora, a jména dalších osob, které jsou uvedeny jako spoluautoři díla
 • název díla (pokud existuje)
 • URL odkaz na CC licenci
 • pokud je šířena upravená verze díla, pak je třeba zároveň uvést způsob, jakým bylo dílo upraveno
 • zacházet s díly nad rámec podmínek jen po domluvě s autorem a následném podepsání separátní smlouvy[4]
 • dodržovat podmínky licence

Licenční prvky

Poskytovatel licence si může vybrat jeden ze šesti typů CC licencí.
http://portal.med.muni.cz/res/image/martin-komenda/creative-commons/prvky.jpg
Licenční prvky v tabulce
Zdroj: Portál lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Typy licencí

Jednotlivé typy licencí se od sebe odlišují souhrnem podmínek, které uživatel má povinnost při nakládání s licencovaným dílem dodržovat.
http://portal.med.muni.cz/res/image/martin-komenda/creative-commons/typy.jpg
Typy licencí v tabulce
Zdroj: Portál lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Tvorba licence

Pomocí generátoru. Nebo v podobě: „Tuto fotografii poskytuji pod licencí CC BY-NC Česko 3.0“. [5]

Příklad českých projektů využívající licenci CC

 • WebArchiv - Archiv českého webu
 • Polytématický strukturovaný heslář - je česko-anglický slovník hesel, který slouží jako nástroj pro pořádání a vyhledávání dokumentů podle tématu (původní produkt Státní technické knihovny); pod licencí CC BY-NC-SA
 • Portál - na podporu informační gramotnosti; pod licencí CC BY-NC-SA.

Poznámky

 1. FERULLO, Donna. Creative Commons. Copyright & New Media Law Newsletter [online]. 2006, vol. 10, no. 4, [cit. 2011-05-11]. Dostupný z WWW: <http://search.proquest.com/docview/274552631?accountid=1653>. ISSN 12068586. S.3
 2. 2,0 2,1 Creative Commons [online]. c2011 [cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: <http://www.creativecommons.cz>.
 3. GRUBER, Lukáš. Licence Creative Commons v českém prostředí.Knihovna [online]. 2009, roč. 20, č. 1, s. 88-94 [cit. 2011-05-11]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/gruber.htm>. ISSN 1802-8772.
 4. 4,0 4,1 CHELIOTIS, Giorgos. From open source to open content : Organization, licensing and decision processes in open cultural production. Decision Support Systems [online]. June 2009, Vol. 47, no. 3, p. 229-244, [cit. 2011-05-14]. Dostupný z WWW: <http://www.sciencedirect.com/science>
 5. Creative Commons [online]. c2011 [cit. 2011-05-14]. Dostupný z WWW: <http://www.creativecommons.cz/483/otazky-pro-autory/>.

Zdroje