Coursera

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kantorová Jana

Klíčová slova: online kurz, vzdělávání, počítačová platforma

Synonyma: -

Související pojmy:

nadřazené - MOOCs, celoživotní vzdělávání

podřazené -


Charakteristika


Coursera je vzdělávací platforma, která nabízí online kurzy s různých oblastí lidského vědění zdarma a pro zájemce z celého světa [1]. Jedná se o projekt, ve kterém uvniverzity nabízí možnost doplnit si vzdělání prostřednictvím více než 500 kurzů z pohodlí domova. Cílem je zpřístupnit studium co nevětšímu počtu lidí, bez ohledu na věk či ekonomickou situaci a umožnit každému bez rozdílu zlepšit kvalitu života. Náplň kurzů je různá, obvykle jsou však k dispozici studijní materiály, související literatura a odkazy či interaktivní doplňky jako výuková videa nebo animace. Ukončení se rovněž liší, od jednoduchých testů až po složité úkoly či projekty. Úspěšní absolventi získávají ve většině případů digitální certifikát s potvrzením o ukončení, který je zdarma nebo za určitý poplatek.

Historie


Za vznikem Coursery stojí dva profesoři informatiky ze Standford University Daphne Koller a Andrew Ng.[2] Její počátky souvisí s tvorbou prvního online kurzu, který na této univerzitě proběhl s názvem Stanford Engineering Everywhere a jehož videa shlédlo přes 1 milión lidí. Po tomto úspěchu, vznikají další kurzy tzv. Openclassroom, které se stávají jakýmsi předchůdcem dnešní platformy. [3] V roce 2012 dochází k vytvoření partnerství mezi původní Standford University, Princeton University, the University of Michigan a the University of Pennsylvania. V červenci téhož roku se připojuje dalších 12 univerzit, mezi jinými také první tři nacházející se mimo americký kontinent.[4] Tímto se s Coursery stává globální platforma poskytující online kurzy v měřítku, jež dosud neznalo obdoby. V současné době spolupracuje s Courserou přibližně sto organizací z celého světa nabízejících více než 750 online kurzů.

Kurzy


Coursera nabízí široké spektrum oborů, ze kterých lze vybírat od přírodních věd, přes humanitní vědy až po oblast zdraví a zdravé výživy. Od toho se odvíjí také požadavky pro potenciální zájemce. U některých jsou do začátku vyžadovány alespoň minimální odborné znalosti, jiné lze absolvovat čistě pro zábavu a zisk nových zajímavých informací. Kurzy jsou nabízeny v několika jazycích, nicméně stále výrazně převládá angličtina, která v současné době tvoří základ pro více než 80 % z nich.[5] Kromě běžné nabídky si mohou náročnější zájemci o studium vybrat také některou ze specializací, jejichž podmínkou je splnění hned několika navazujících kurzů. Jedná se především o oblast informačních technologií a jejich úspěšné absolvování předpokládá zisk komplexních znalostí daného oboru. Koncepce jednotlivých kurzů se liší nejen obsahově, ale také svými požadavky na ukončení a způsobem hodnocení. V různých obměnách jsou uplatňovány především metody testu, jejichž náročnost se značně liší. Některé nabízejí možnost několikanásobných průchodů u jiných mají účastnící povoleny například jen dva pokusy pro dosažením minimální hranice. Dalším požadavkem pro úspěšné absolvování některých kurzů jsou písemné práce. Vzhledem k množství zájemců je ovšem problém s jejich opravou a klasifikací, proto Coursera uplatňuje systém vzájemného hodnocení prací. Což znamená, že pro úspěšné ukončení není vyžadováno jen splnění konkrétního úkolu, ale také ohodnocení písemných prací několika dalších náhodně vybraných absolventů.

Poznámky


  1. Coursera: Our Mission. COURSERA. Coursera [online]. Coursera Inc., 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: https://www.coursera.org/about/
  2. LEVI, Ari. Bloomberg: Education Startup Coursera Raises $16 Million From Kleiner, NEA. Bloomberg [online]. Bloomberg L.P., 2012 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://www.bloomberg.com/news/2012-04-18/education-startup-coursera-raises-16-million-from-kleiner-nea.html
  3. Coursera: Leadership. COURSERA. Coursera [online]. Coursera Inc., 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: https://www.coursera.org/about/leadership
  4. COUGHLAN, Sean. UK university joins US online partnership. BBC News: Education & Family [online]. BBC, 2012 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/education-18857999
  5. Coursera: Courses. COURSERA. Coursera [online]. Coursera Inc., 2014 [cit. 2014-06-19]. Dostupné z: https://www.coursera.org/courses


Literatura