Corporate Design

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Daniel Šváb

Klíčová slova: Corporate Identity, logo, grafický manuál, korporátní barvy, korporátní písmo, jednotná identita firmy, jednotný vizuální styl

Synonyma: jednotný vizuální styl [1]

Související pojmy:

Nadřazené: Corporate Identity

Podřazené: logo, grafický manuál, korporátní barvy, korporátní písmo


Charakteristika

Co je corporate design?[2]

Corporate design neboli firemní vizuální styl je součástí corporate identity neboli jednotné identity organizace. Jedná se o promyšlený systém skládající se ze souboru prvků, jenž firma používá a jímž se firma prezentuje. Mezi tyto prvky patří především loga, barvy, písmo, firemní tiskopisy, prostory firmy, oblečení zaměstnanců či potisk firemních vozidel. Jinými slovy se jedná o jednotnou grafickou prezentaci společnosti, kde musí být všechny prvky vzájemně sladěny. Právě jednotnost je jednou z důležitých vlastností firemního vizuálního stylu. Další velmi důležitou vlastností je první dojem z vizuální prezentace firmy.


Logo (značka)

Logo pochází z řeckého slova logos a znamená slovo, řeč, výrok, zákon, myšlení nebo pojem. Logo také znamená název firmy, společnosti nebo organizace ve speciální grafické úpravě, která je uváděna na jejich výrobcích, propagačních materiálech apod. [3] Značka je také symbol, který podává informace o činnosti a náplni společnosti. Velmi důležité je právě výtvarné (grafické) zpracování loga, které tak vypovídá o úrovni firmy, vyjadřuje míru profesionality, solidnost či tradici společnosti. Je proto velmi důležité, aby si firma zvolila nebo vytvořila kvalitní a profesionální logo, které tak bude po dobu působení firmy tyto vlastnosti a hodnoty prezentovat okolí. Logo by mělo být snadno zapamatovatelné, nepřehlédnutelné, mělo by s snadno dostat do povědomí veřejnosti. [4]Jak má logo vypadat je podrobně popsáno v grafickém manuálu. Ten přesně definuje, jaké barvy a rozměry musí být použity, jak má být logo správně umístěno, v jaké vzdálenosti od loga mohou být umístěny další grafické objekty a další pravidla, která pro dané logo platí.


Grafický manuál

„Manuál je souborem závazných pravidel a obsahuje příklady a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků jednotné vizuální identity.“ Všechna tato pravidla definují, jak správně používat prvky corporate designu. Především se jedná o logo, u kterého je nutné dodržet barvy, velikost umístění apod. Dodržením všech pravidel, které jsou v manuálu uvedené zajistíme, aby bylo logo na různý druzích tiskovin, webových stránkách apod vytvořeno graficky totožně. Manuál tak eliminuje vznik tiskovin, na kterých bude stejné logo jedné firmy, ale v různých barevných provedeních a odstínech nebo v rozdílných velikostech. Další předností manuálu je zjednodušení práce pro tiskárnu při tvorbě tiskovin s logem. Při zadávání tisku stačí přiložit manuál, v němž tiskárna jednoduše zjistí veškeré podrobnosti a pravidla, která je nutno při tvorbě a tisku loga dodržet. Manuál by měl obsahovat i černobílé verze loga. Grafický manuál je závazný pro všechny zaměstnance firmy, kteří by měli všechny pravidla v něm uvedená dodržovat. Forma manuálu může být tištěná nebo elektronická v různých formátech (.pdf, .cdr, .jpg, .bmp, .tif, a další).[5]

Prostory firmy, oblečení zaměstnanců, potisk firemních vozidel I zde se uplatňuje corporate design. Prostory firmy jsou laděny do stejných barev jako logo. Taktéž oblečení zaměstnanců bývá v barvách dané společnosti, většinou s logem umístěným na viditelném místě. Jedná se především o pracovní oděvy zaměstnanců. Ne jinak tomu je i u potisku firemních vozidel. Vždy se na vozidle vyskytuje správné logo společnosti a vozidla bývají většinou ve stejných firemních barvách.

Příklad

ČD Cargo

Společnost ČD Cargo se zabývá přepravou nákladu po železnici. Společnost má zpracovaný grafický manuál, ve kterém jsou detailně popsány a kodifikovány všechny grafické prvky společnosti včetně systému jejich použití.

Základní prvek corporate designu firmy tvoří značka, jež je navržena jako originální logo dávající svým tvarem signál, že se jedná o moderní, dynamickou společnost. Značka je tvořena dvěma stylizovanými písmeny ČD, která jsou celistvě spojena do tvaru obdélníku představujícího předmět činnosti - náklad či vagón, a z anglického slova „Cargo“ (náklad), který je vysázen základním firemním písmem ČD Fedra.

Podoba nového vizuálního stylu podporuje komunikaci klíčových hodnot společnosti:

- síla a stabilita společnosti - grafický symbol a silné tahy písma ve značce

- zkušenost a tradice - decentní tmavě modrá barva

- modernost a dynamika - přítomnost jasné světle modré barvy

- profesionalita a kvalita - čistota a vzdušnost vizuálního stylu [6]

Použité zdroje

  1. KLÉGR, Aleš. Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. S. 149. ISBN 978-80-7106-920-1.
  2. Manuál vizuální identity OPVK (říjen 2009). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2006 [cit. 2011-12-22]. Dostupné z WWW: < http://www.msmt.cz/file/11001>
  3. KRAUS, Jiří a kol. Nový akademický slovník cizích slov. 1. vydání. Praha: Academia, 2005. S. 488.
  4. Co je to logo? Poznávací značka a velmi ošemetná záležitost. IDnes. 27. 3. 2010 [cit. 2011-12-22]. Dostupné z WWW: < http://kultura.idnes.cz/co-je-to-logo-poznavaci-znacka-a-velmi-osemetna-zalezitost-pno-/vytvarneum.aspx?c=A100326_171639_vytvarneum_tt>
  5. Grafický manuál. Tvorba loga.cz. 2000-2011 [cit. 2011-12-22]. Dostupné z WWW: <http://www.tvorbaloga.cz/manual/>
  6. Aktuality: Nová modro-modrá tvář ČD Cargo. ČD Cargo. 2008 [cit. 2011-12-22]. Dostupné z WWW: <http://cdcargo.cz/informacni-servis/aktuality/-251/>