Copywriting

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Radim Chalupník

Klíčová slova: copywriting, SEO copywriting, Web copywriting

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - něco
podřazené - něco


Copywriting

Copywriting (neboli vytváření obsahu, kreativní psaní…) patří mezi nejdůležitější prvky nejen internetového marketingu.

Copywriting = schopnost prodávat textem. [1]

Copywriting je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé texty, které prodávají produkty a služby. [2]

Jde tedy o psaní textů za účelem reklamy, prodeje nebo podpory marketingu určitých hmotných produktů, služeb, myšlenek nebo i samotných podniků. Cílem těchto článků je pak upoutat a oslovit čtenáře (resp. posluchače, diváka…) a zlákat jej ke koupi propagovaného produktu nebo služby. Texty a slova prodávají[3], proto bývají copywriteři často najímaní k sepsání propagačních e-mailů, sloganů, názvů produktů, webových článků, příspěvků v komerčních blozích, statusů na sociálních sítích i dalších on-line reklam. Také mohou vytvářet tiskové zprávy, PR články, brožury, prospekty a prodejní katalogy, scénáře televizních a rozhlasových reklam a mnoho dalších propagačních materiálů.

Copywriting pro Web

…copywriting je jednoduše řečeno základem úspěchu na Internetu.“[4]

Texty na webových stránkách patří k tomu nejdůležitějšímu [5]. Kvalitní banner, e-mail, nebo jiný kvalitně zpracovaný grafický odkaz sice dokáže přivést potencionálního zákazníka na vaše webové stránky, ale udržet jej zde nedokáží. A to je práce kvalitních textových informací, které na svůj web napíšete.

Text by měl být poutavý a nápaditý již na první pohled, ale také pravdivý; snaha získat si zákazníka však nesmí být příliš viditelná. Formátování textů pro Web je ale především odlišné od textů tištěných. Dlouhé texty většinou zákazníka/čtenáře hned odradí, proto je lepší strukturovat text do krátkých oddělených odstavců [1] s nadpisy a podnadpisy kvůli přehlednosti. Vhodné je také využívat odrážkování a číslování informací. Protože lidské oko vnímá text na monitoru počítače odlišně od textu tištěného, nemělo by se pro pohodlnost čtení používat patkové písmo (Times), ale bezpatkové (např. Calibri). K pohodlnosti čtenáře také patří srozumitelnost a relevance textu, tedy aby čtenář každý odstavec pochopil, nemusel si jej číst dvakrát, a aby mu jednotlivé informace ani nemusely být v textu připomínány. Dále kvantita, čímž se nemyslí pouze množství textového obsahu (především kvůli nepohodlnému scrollování), ale také množství myšlenek, kterých by nemělo být v jednom odstavci více[6]. Kvalitní text se musí dobře vypořádat také se sémantikou, gramatikou a stylistikou.

SEO Copywriting

SEO, Search Engine Optimization = optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Jde o úpravu webových stránek k dosažení co nejlepší pozice při automatickém zpracování internetových vyhledávačů. Cílem je získat pro své stránky co nejlepší (nejvyšší) pozici. Tyto pozice si však také můžeme zaplatit (SEM, Search Engine Marketing).

SEO Copywriting je metoda psaní webových textů tak, aby byly „poutavé“ pro své potencionální zákazníky, ale především pro vyhledávací roboty. Na rozdíl od SEO není zaměřený převážně na Zdrojový kód stránek. Práce webmastera je tedy doplněna o práci copywritera, jež má na starosti správné textové podoby nadpisů, obsahu, popisků fotek, grafů a odkazů, které jsou tvořeny také pomocí klíčových slov. Ty jsou v internetové prostředí snad ještě důležitější než při psaní tištěných PR článků.[7]

Klíčová slova by neměl obsahovat pouze článek, tedy tělo webové stránky, ale nad umisťováním klíčových pojmů by se mělo uvažovat již od začátku, tedy při výběru domény, která by měla být uživatelsky přívětivá, snadno zapamatovatelná, ať už jde o název firmy nebo produktu. Stejně tak by se klíčové slovo mělo objevit v titulku jednotlivé stránky a pak i v jejím nadpisu. Další místo vhodné pro umístění klíčových slov je značka meta typu description.[8] Samotný obsah webu by měl také obsahovat klíčové fráze, avšak měl by také využívat synonyma a vyvarovat se tak jejich nadměrného užívání.

Poznámky a citace

 1. 1,0 1,1 Robert Němec & RobertNemec.com, s. r. o. Copywriting (nejen pro SEO) [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: <http://http://www.robertnemec.com/copywriting/>. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „nemec“ použit vícekrát s různým obsahem
 2. HORŇÁKOVÁ, Michaela. Copywriting: podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají. Str.11. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, ISBN 978-80-251-3269-2.
 3. HORŇÁKOVÁ, Michaela. Copywriting: podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají. Str.11. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, ISBN 978-80-251-3269-2.
 4. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Str.109. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.
 5. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Str.111. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.
 6. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Str.114. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.
 7. HORŇÁKOVÁ, Michaela. Copywriting: podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají. Str.112. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, ISBN 978-80-251-3269-2.
 8. HORŇÁKOVÁ, Michaela. Copywriting: podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají. Str.114. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, ISBN 978-80-251-3269-2.

Použitá literatura

 • Copywriters Freelance Copywriting Collective Background [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupné z:<http://[http://www.copywriters.co.za/ http://www.copywriters.co.za
 • EGER, Ludvík. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha: Česká andragogická společnost, 2010, 116 s. ISBN 978-80-87306-07-9.
 • HORŇÁKOVÁ, Michaela. Copywriting: podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají.Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 252 s. ISBN 978-80-251-3269-2
 • JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích.Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7
 • NIELSEN, Jakob. Writing for the Web: Articles, Trainings & Reports. [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: <http://www.nngroup.com/topic/writing-web/>
 • Robert Němec & RobertNemec.com, s. r. o.. Copywriting (nejen pro SEO). [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: <http://www.robertnemec.com/copywriting/>