Cloud Computing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Antonín Pokorný

Klíčová slova:

Související pojmy:

Cloud Computing

Cloud Computing je model využívání počítačových technologií. Je založen na Internetu, prostřednictvím kterého je software, nebo data uložená na serverech, poskytován na vyžádání. Uživatelé k nim mohou přistupovat buď pomocí prohlížeče nebo instalovaného sfotwaru. Takto lze využívat například služby k zálohování dat, kancelářské aplikace, grafické editory a mnoho dalších.

Názorné video vysvětlující pdostatu Cloud Computingu

Historický vývoj Cloud Computingu

Idea Cloud Computingu pochází již ze 60. let 20. století. Jako první tuto myšlenku zveřejnil Joseph Carl Robnett Licklider (1915-1990), který byl vedoucím vývojové skupiny, která vytvořila ARPANET. Již tenkrát měl Licklider vizi, že všichni na světě budou propojeni pomocí počítačů a budou moci kdykoli a odkudkoli přistupovat k jakýmkoli datům. Tenkrát se sice ještě nepoužíval termín Cloud Computing, nicméně jeho podstatu tato vize vystihuje. Dalším významnou osobou, která se zabývala myšlenkou Cloud Computingu byl John McCarthy, který jako první publikovla možnost obchodního modelu, ve kterém by byl výpočetní výkon počítačů nabízen podobně jako je tomu například u elektřiny nebo vody. Tyto myšlenky ovšem upadly v zapomnění, protože tehdy ještě nebyla výpočetní technika na takové úrovni, aby realizaci Cloud Computingu umožnila. Oživení nastalo až v 90. letech 20. století, kdy se začal rozšiřovat vysokorychlostní internet. První projekt využívající Cloud Computing byl Salesforce.com, který byl spuštěn v roce 1999. Významným hráčem na poli CLoud Computingu se poté stala firma Amazon. V roce 2002 spustila projekt Amazon Mechanical Turk [1], který sice nabízí více možností, Cloud Computing je ovšem jednou z nich. Čistě Cloud Computingovou službu spustil Amazon v roce 2006 a je jí Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)[2]. Prostředníctvím Amazon EC2 si mohou jedinci nebo malé firmy pronajmout výpočetní kapacitu počítačů ke svým vlastním výpočtům. [3]


Výhody a nevýhody

Poskytovatel služby je zodpovědný za údržnu a funkčnost poskytované technologie, což snižuje nároky na uživatele služby. Na druhou stranu tím ztrácí kontrolu nad stabilitou systému a je plně odkázán na poskytovatele. Z důvodu zpoplatnění většiny kvalitních Cloud Computingových služeb jsou tyto zpoplatněny. Aby mohl poskytovatel vyčíslit cenu, za kterou službu poskytne, musí sledovat aktivitu uživatele. Toto sice umožní stanovt cenu přesněji, než kdyby uživatel platil paušálně za vše, nicméně to přináší riziko zneužití dat zíksaných poskytovatelem. Využívání prostředí Cloud Computingu obecně vyžaduje odesílání dat přes internet třetím stranám. Bezpečnost a ochrana soukromí je v této oblasti tedy velkým problémem. Výhody, které Cloud Computing přináší konkrténímu uživateli tak musí převažovat nad možnými riziky. [4]

Příklady Cloud Computing služeb

Google Apps

Amazon EC2

Citrix

Zoho

Windows Azure


Použité zdroje

[1] Amazon Mechanical Turk [online]. 2011 [cit. 2011-01-01]. Amayon Mechanical Turk. Dostupné z WWW: <https://www.mturk.com/mturk/welcome>.

[2] Amazon Web Services [online]. 2011 [cit. 2011-01-01]. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Dostupné z WWW: <http://aws.amazon.com/ec2/>.

[3] ARIF, Mohamed. ComputerWeekly.com [online]. 2009-03-27 [cit. 2011-01-01]. A history of cloud computing. Dostupné z WWW: <http://www.computerweekly.com/Articles/2009/06/10/235429/A-history-of-cloud-computing.htm>.

[4] BRADLEY, Mitchell. About.com : Need. Know. Acomplish. [online]. 2011 [cit. 2011-01-01]. What Is Cloud Computing?. Dostupné z WWW: <http://compnetworking.about.com/od/internetaccessbestuses/f/cloud-computing.htm>.