ClassCentral

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

ClassCentral je neplacená internetová služba zaměřená na univerzitní prostředí. Patří do skupiny Course Management System a také je známá jako E-learning System. ClassCentral je členem organizace Reazon Campus Network (univerzitní síť, která spojuje komunity studentů, učitelů a škol).

Co ClassCentral poskytuje

ClassCentral poskytuje sadu online nástrojů k propojení fakult a studentů. Uživatelem se může stát student, učitel nebo rovnou celá katedra. Uživatel pak působí v rámci ClassCentral jako jedinec nebo se stává členem nějaké komunity ClassCentral.


ClassCentral poskytuje nástroje pro:

 • komunikaci mezi uživateli (studenty, učiteli, katedrami aj.)
 • známkování, vedení klasifikační knihy a podávání závěrečného hodnocení
 • odevzdávání a zveřejňování studentských prací
 • vytváření obsahů
 • nahrávání a sdílení dokumentů
 • týmovou spolupráci
 • zakládání fakultních nebo studentských webových stránek aj.

K užívání služeb není potřeba nějaká instalace nebo speciální technické znalosti. Uživatel potřebuje pouze počítač s přístupem na internet a založit si svůj vlastní účet.

ClassCentral e-komunity

Služba ClassCentral umožňuje vznik různých komunit, které sdružují uživatele podle zájmových nebo studijních oblastí


Typy e-komunit:


 • Classrooms (třídní místnosti) –fakulty mohou založit místnosti pro své třídy, skrze které komunikují se studenty, řídí práci v kurzu, zadávají úkoly, známkují práce aj.; k jednotlivým třídám mají přístup pouze jejich členi
 • Student clubs (studentské kluby) – studenti si mohou založit své online kluby; k dispozici mají nástroje pro tvorbu web. stránky klubu a pro komunikaci mezi sebou; jedná se o veřejnou komunitu – kdokoliv má přístup na web. stránky
 • Faculty groups (fakultní skupiny) – sdružují komunity lidí z fakulty se společnými zájmy, mají vlastní web.stránku a nástroje ke komunikaci mezi členy; stránky jsou veřejně přístupné
 • Private groups (soukromé skupiny) – skupina studentů nebo fakulta může založit tuto komunitu zaměřenou na určitou oblast zájmu; možnost diskuze, zasílání zpráv, dokumentů atd., komunita je uzavřená – přístupná jen jejím registrovaným členům
 • Study groups (studijní skupiny) – jedná se o komunitu, kterou může založit skupina studentů nebo fakulta; vhodné pro studenty, kteří spolu chtějí studovat online; přístupné pouze členům
 • Tutor rooms (instruktorské místnosti) – místnost zakládá instruktor za účelem komunikovat se svými žáky online; komunitu může založit také fakulta; přístup mají pouze členové místnosti
 • Departments and offices (katedry a kanceláře) – tuto komunitu zakládá pouze školní nebo univerzitní oddělení (katedra), komunita buduje své veřejně přístupné webové stránky s informacemi o studiu, zaměstnancích atd.


Další služby ClassCentral

Rubric gallery – možnost budování rubrik se studentskými pracemi, rubriky poskytují hodnocení prací, vyhledávání prací podle témat aj.

E-Portfolio – vedle vlastního účtu mají studenti možnost si založit své elektronické portfolio, kde shromažďují své práce v elektronickém formátu, vedou si ho, doplňují, evidují své práce atd.; e-portfolio by mělo být zabezpečené a chráněné

Voices – jedná se o sekci pro členy ClassCentral, kde mohou vyjadřovat své názory o čemkoliv, co se vztahuje ke vzdělávání; slouží ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi učiteli, studenty a zaměstnanci školy

Book Exchange – přístup k síti The Book Exchange Network; možnost kupování knih od ostatních studentů, prodeje vlastních knih, výměna, vyhledávání knih aj.

Class Finder – součást ClassCentral je adresář, ve kterém školy zapisují své třídy a studenti je pak mohou vyhledávat

Hodnocení ClassCentral

 • Stránky jsou dobře propracované, podle mě přehledné, je dán důraz na detaily.
 • Uživatel se orientuje podle rozcestníku.
 • Systém poskytuje velké množství služeb. Uživatel má na výběr různé nástroje a funkce.
 • Propracovanost a složitost systému může být nevýhodou pro méně informačně gramotné uživatele.
 • Celkově hodnotím službu ClassCentral jako přínosnou a kvalitní.

Shrnutí

ClassCentral je služba určená převážně studentům, učitelům a všem dalším, kteří se nějakým způsobem podílí na univerzitním životě. Hlavně jde o zefektivnění komunikace mezi studenty a učiteli, ale uživatelé mají také k dispozici škálu dalších funkcí a nástrojů. V podstatě jde o jednu z forem e-learningu.