City identity

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Charakteristika

Identita města (City Identity) představuje obraz města, který si o něm vytvářejí různé skupiny lidí, zejména však jeho obyvatelé, návštěvníci a podnikatelé. Tento obraz přitom vychází z charakteristik města, které jsou pro něj typické, a zároveň z těch, které vypovídají o jeho specifičnosti – o tom, co je v něm jedinečné a neopakovatelné. Je to i emocionálně podbarvený obraz, ve kterém se odráží také mýty, legendy, stereotypy, aspirace, představy a potřeby různých skupin. Součástí městské identity by proto měla být jak jednotlivá specifika města, která umožňují jeho pozitivní odlišení od ostatních měst, tak i standardy, které sice má i většina jiných měst, ale bez kterých by město nemohlo existovat. Na základě tohoto obrazu pak lze vytvořit značku města (logo), pod kterou se sjednotí veškeré komunikační aktivity a propagace města. [1]

Proč

Vliv globalizace má na města jak kladný tak i záporný vliv. Mezi městy nastává větší konkurence. Velká města nemají problém s udržením a růstem ekonomiky, ale u menších měst tomu tak není. Díky projektu City Identity některé menší města zvedla svojí atraktivitu a tím se i zlepšila ekonomika města. Talentovaní lidé mají jinak sklon odcházet do větších měst, kde mají lepší příležitost k uplatnění apod.


Historie

CRII - Cities Regain Identity and Image je projekt financovaný z 48% z evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl zahájen v prosinci roku 2004 v osmi partnerských městech ( V Německu Hagen jako vedoucí partner, Kaiserslautern, Leverkusen dále Leeds, Bristol a Southampton ve Velké Británii, Brugge v Belgii a Erasmus Universiteit Rotterdam v Nizozemí )

Cíl projektu: Zvýšení atraktivity evropských měst jejich podporou při obnově a dalším rozvíjení jejich identit.

10 strategických bodů k dosažení cílů: 1. Posílení atraktivity 2. Zlepšení kvality života lidí, díky lepšímu pocitu z města 3. Ochrana a obnova kulturních rozmanitostí je důležitou charakteristikou evropských měst 4. Zvýšení účasti veřejnosti, zainteresovaných stran a zapojení komunit 5. Podpora městské identity a image pro aktivní vedení 6. Zlepšit kvalitu života lidí 7. Zachovat důležité vlastnosti (typické znaky) města 8. Veřejné prostory využít jako podporu pro identitu města a rozvíjet tím image 9. Využít městský marketing jako prostředek k dosažení konkurenční výhody 10. Zvýšit přehlednost a dostupnost města

Poznámky

  1. Brno. Brno [online]. [cit. 2012-01-08]. Dostupné z: http://www.brno.cz/zitbrno/identita-mesta/

Použité zdroje