Citační manažer

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michala Mádlová

Klíčová slova: Citace, bibliografické záznamy, citační styly, plný text, databáze, citační manažer, citační software, bibliografický manažer

Synonyma: Bibliografický manažer, citační software

Související pojmy:

Nadřazené:

Podřazené: Citační styly, citace, bibliografický záznam

CITAČNÍ MANAŽER

Citační či bibliografický manažer je nástroj, který pomáhá vytvářet, spravovat, ukládat a případně i sdílet vytvořené citace či nalezené zdroje. Je to pomocník, který velmi usnadňuje práci například při psaní diplomových, bakalářských a jiných pracích, odborných článků nebo třeba jenom shromažďování zajímavých odkazů pro vlastní osobní potřebu. Všechny zdroje, které najdeme, zde uložíme a později se k nim můžeme vrátit. Citační manažer sám vygeneruje citaci k danému zdroji podle zadaných parametrů jako je například citační styl.

Při generování citace z bibliografického manažera je navolen vhodný styl citace a je dodržena citační norma.

Nejdůležitější rozlišení citačních softwarů pro uživatele je, zda jsou placené či nikoliv. Zde je uvedeno pár příkladů u placených i volných softwarů, které jsou uživatelsky příjemné a užitečné:

VOLNĚ DOSTUPNÉ

Citace.com

citace [1]

Jde o velmi jednoduchý nástroj, se kterým se snadno pracuje. Pro vytvoření citací zde nalezneme generátor citací, ve kterém si vybereme jaký dokument chceme ocitovat a dále už pak doplňujeme pouze další informace o dokumentu. Pro tuto funkci není potřeba žádné registrace či přihlašování. Pokud bychom tento nástroj chtěli využít jako citační manažer, už to nutné je. “Původně studentský projekt, který byl vytvořen v rámci oboru Vědecké informace a knihovnictví na Filozofické fakultě MU v Brně. Vkládání záznamů je zjednodušeno díky identifikátorům ISBN, ISSN a DOI nebo dohledáním záznamu podle názvu dokumentu, které systém vyhledá ve vybraných volně dostupných zdrojích. Citace se generují dle normy ČSN ISO 690:2011 a podle některých zahraničních stylů. Systém umožňuje vytvářet vlastní databázi citací.[2]

Citace Pro

citace

Jde o citační manažer vytvořený tvůrci Citace.com. Je to komerční citační software určený pro instituce, najdeme zde lepší možnosti zpracování svých zdrojů a citací: “správa citací, přímý import z EBSCOhost, import přes RIS formát ze všech významných DB, importy přes ISBN a DOI, obálky, obsahy, odkazy na FT, úložiště, 10 citačních stylů, export do BibTex, citační lišta, wordovský plugin”.[3]

RIS formát je “Bibliografický formát, který umožňuje sdílení bibliografických záznamů mezi různými softwary. Za formátem RIS stojí společnost Research Information Systems,která vytvořila program Reference Manager”.[4]

Na tomto obrázku můžeme vidět postup pro přihlášení na Citace Pro. je nutné vybrat instituci, pod kterou spadáme. Otevře se okno s požadavky na přihlašovací údaje, v případě Masarykovy univerzity použijeme UČO a sekundární heslo.

Postup přihlášení [5]

Zotero

Zotero [6]

Citační manažer, který je nadstavbou internetového prohlížeče Firefox. Umí získávat bibliografické údaje přímo z webu a zpracovává je. Podporuje spoustu citačních stylů a umožňuje i vytvářet si své vlastní. Vše je možné sdílet ostatním uživatelům, kteří tvoří velkou komunitu. Tento nástroj podporuje i stahování plných textů.

PLACENÉ

Reference Manager

Reference Manager [7]

Tento citační software umožňuje "hledat bibliografické záznamy či plné texty na internetu i ve vědeckých databázích ISI Web of Science, PubMed atd.. Kladem systému Reference Manager je možnost sdílení databází citací více uživateli. Reference Manager je vhodný zejména pro knihovny, laboratoře a velké výzkumné ústavy."[8] Plná verze tohoto softwaru je placená, ale dostupná je trialová verze, která je bezplatná. Podrobné informace lze nalézt v odkaze výše anebo na stránkách českého distributora SciTech

EndNote

Plná verze tohoto softwaru je placená. Nabízí nám 38 možných šablon pro vytvoření citace dle typu dokumentu ("starověké texty, umělecká díla, audiovizuální materiály, zákony, knihy, kapitoly z knih, , tabulky, klasická díla, počítačové programy, konferenční materiály, preprinty, slovníky, online články, elektronické knihy, encyklopedie, filmy a pořady, vládní dokumenty, granty, tištěné články v časopisech (journals + magazines), tištěné články v novinách, vyhlášky, rukopisy, mapy, online databáze, online multimedia, patenty, osobní komunikaci, zprávy, kvalifikační práce, nepublikovaná díla, webové stránky, rovnice, diagramy/ schémata, ústní sdělení, ustanovení/ předpisy"[9]). Umožňuje ukládání až stovek online zdrojů i plných textů. Je zde na výběr až z tisícovky citačních stylů. Trialová verze pro Windows a Mac je ke stažení zde.


ZDROJE

  1. KRČÁL, Martin: Elektronické informační zdroje (přednáška) Brno, FF MU, 23.11.2012
  2. Bibliografické manažery: Přehled nejvýznamějších bibliografických/ citačních manažerů. Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173
  3. KRČÁL, Martin: Elektronické informační zdroje (přednáška) Brno, FF MU, 23.11.2012
  4. DRUSA, Tomáš. Konvertor bibliografických záznamů. Brno, 2011. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/256167/fi_b/Konvertor_bibliografickych_formatu.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Mgr. Daniel Jakubík.
  5. KRČÁL, Martin: Elektronické informační zdroje (přednáška) Brno, FF MU, 23.11.2012
  6. KRČÁL, Martin: Elektronické informační zdroje (přednáška) Brno, FF MU, 23.11.2012
  7. KRČÁL, Martin: Elektronické informační zdroje (přednáška) Brno, FF MU, 23.11.2012
  8. Bibliografické manažery: Přehled nejvýznamějších bibliografických/ citačních manažerů. Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173
  9. Bibliografické manažery: Přehled nejvýznamějších bibliografických/ citačních manažerů. Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173