Cenzura knihoven

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Renata Borková

Klíčová slova: knihovna, cenzura, závadná literatura, čtenář

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - knihovnictví, totalita, politika
podřazené - brak, román, knihovník


Charakteristika

Cenzura knihoven je pojem z oblasti lidového knihovnictví v ČSR v letech 1948-1960, kdy musely být zakázané tituly knih vyřazeny z fondů knihoven. Šlo o literaturu označenou za závadnou, nepřátelskou, zastaralou a nežádoucí, celkem asi 11 000 titulů.


Hlavní znaky literární kultury 50. let

 • normativní představa o tom, co je literatura a jaké mají být její funkce
 • přesvědčení o bezprostředním působení literatury na čtenáře
 • literatura má především vychovávat
 • co neodpovídá normě, je potlačováno
 • odmítání literárního braku a politicky závadné literatury
 • i minulost podléhá kontrole
 • cenzura knihoven jako pokus o přepsání kolektivní paměti
 • aktivní podíl knihovníků na vytváření nové literární kultury[1]


Tři fáze cenzury knihoven

 1. 1948 – 1949
 2. 1950 – 1952
 3. 1953 - …


1. fáze

Vyřazování knih nebylo direktivně řízeno, mělo živelnou podobu a bylo spíše ponecháno na úvaze knihovníků a čtenářů, které knihy je nutno vyřadit hned nebo postupně. Na základě dílčích příkazů ministerstva kultury a ministerstva školství se upozorňovalo na závadnost některých titulů nebo celého díla konkrétních autorů.


2. fáze

Vznikají pravidla, jaké knihy mají být z knihoven odstraněny. Dochází k centralizaci a formalizaci cenzurní akce. 1950 vznikl seznam nacistické, protistátní, protisovětské a brakové literatury. Obsahoval kolem 2000 knih – z oblasti náboženské, okultní, erotické, antisemitismu, beletrie a knih emigrantů a zatčených[1].


3. fáze

Existují dvě linie cenzury:

 • politická linie pod Ústavem dějin KSČ – vznikají dva seznamy závadné literatury:
  • č. 1 – literatura trockistická a protisovětská
  • č. 2 – literatura pravicových sociálních demokratů, legionářů a spisy T.G.Masaryka a E. Beneše a práce o nich
 • knihovnická linie pod HSTD – (Hlavní správa tiskového dohledu vytvořena podle sovětského vzoru)[2].


1953 vzniká seznam nepřátelské, závadné, zastaralé a nežádoucí literatury. Obsahuje asi 7500 knih, u každé je uveden druh literatury a důvod, proč je škodlivá.


Typy závadné literatury

 • Literatura dekadentní
 • Exotismus
 • Fašismus
 • Formalismus
 • Naturalismus
 • Ruralismus
 • Snobismus
 • Úniková literatura
 • Braková literatura
 • Zastaralá literatura
 • Pornografická literatura
 • Rasistická literatura
 • Kolonialistická literatura
 • Existencionalismus


Za tématické prohřešky byly považovány politika, erotika fantastika, humor, dívčí románky. Nejčastějším typem závadné literatury bylo označení brak, a to až v 60%. Existovalo mnoho variant např. detektivní brak, dobrodružný, zastaralý, fantastický, pornografický. Za brak bylo považováno 65 knih pro ženy a dívky od Jaroslava Pokorného (1899-1940) napsaných pod různými pseudonymy . Jako humoristický brak byla vyřazena např. kniha Vlasty Buriana Pohádky Vlasty Buriana pouze pro dospělé. Odmítaným detektivním autorem byl např. Eduard Fiker (1902-1961). Důvodem pro vyřazení knih byla i osobnost autora, např. jeho politické názory nebo emigrace. Součástí cenzury byla i protektorátní literatura. Seznam obsahoval více jak 200 knih nazývaných též protektorátní mentalita nebo úniková protektorátní literatura.


Modelování českého čtenáře

Utváření tzv. nového čtenáře bylo smyslem dění v knihovnictví počátkem 50. let. Šlo o snahu sjednotit veřejnost, tak aby lidé četli stejné knihy a stejně jim rozuměli. Knihovna byla důležitým prvkem tohoto procesu, měla možnost ovlivňovat čtenáře.

Na podporu nastoleného trendu se pořádaly se různé čtenářské ankety, konference a akce, např. Fučíkův odznak, Čtení podle plánu, Tuchlovické hnutí.


Použitá literatura

 1. ŠÁMAL, Petr. Přednáška v Bloku expertů 1.4.2010 Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich mocenské využití v 50. letech 20. stol.
 2. CYSAŘOVÁ, Jarmila. Totalita.cz [online]. c2010 [cit. 2010-05-16]. Cenzura Hlavní správa tiskového dohledu. Dostupné z WWW: <http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_01.php>.