Ceny za rozvoj české Wikipedie

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Laura Kabai

Klíčová slova: česká Wikipedie, ceny, editoři, pravidla

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené - Wikipedia
podřazené - česká Wikipedie, Wikimedia


Rozvoj české Wikipedie

"Ceny za rozvoj české Wikipedie jsou aktivita sdružení Wikimedia Česká republika ve spolupráci s Českou spořitelnou jako generálním partnerem a s firmami Microsoft a knihkupectví Neoluxor."[1] Wikimedia Česká republika je sdružení, které spolupracuje s americkou nadací Wikimedia Foundation.

Vyhlášení výsledků probíhá na veletrhu Svět knihy v Praze. Nejlepší přispěvatelé jsou odměňováni cenami, které mají motivovat wikipedisty k psaní a také přitáhnout nové autory. Hlavně se jedná o zlepšování článku na vybraná témata. Účastnit se může každý registrovaný uživatel Wikipedie a přihlásí se tím, že upraví a vylepší některý z vybraných článků. Na tvorbu mají účastnící zhruba čtvrt roku a poté jejich výtvory hodnotí porota složená z wikipedistů, kteří mají zkušenosti s psaním kvalitních článků.

Již proběhly čtyři běhy Cen za rozvoj české Wikipedie. V každém běhu se tedy účastníkem stal ten, kdo v daném časovém rozmezí významně vylepšil některý z článků, které byly rozdělené do tří tématických oblastí. Každá oblast je porotou vyhodnocena a odměněna nezávisle. Na třetím běhu se poprvé konalo i ocenění začínajících editorů. Nováčci si mohli sami zvolit článek, na kterém se chtějí naučit, jak se do Wikipedie přispívá.

 • 1. běh - 12. prosince 2009 - 31. březen 2010
 • 2. běh - 1. červenec 2010 - 30. září 2010
 • 3. běh - 12. prosinec 2010 - 31. březen 2011
 • 4. běh - 13. červen 2011 - 16. říjen 2011

Při slavnostním vyhlášení výsledků 4. běhu Cen za rozvoj české Wikipedie organizátoři oznámili, že soutěž nebude v dohledné době pokračovat.

Pravidla

 • Ceny české Wikipedie jsou určeny pro všechny registrované uživatele Wikipedie, s výjimkou členů Řídicího výboru a Poroty
 • Vyloučeny jsou články, které porušují autorská práva.
 • Lze udělit zvláštní cenu wikipedistovi či wikipedistům, kteří svými radami pomohli autorům k zdárnému dokončení článku.
 • Pokud se dodatečně přijde na to, že oceněný autor porušil autorská práva, je povinen cenu vrátit. "Nevylučuje se však případné stíhání autora za podvod..."[2]
 • "Cenu nemohou získat držitelé 1. cen ze všech proběhlých běhů a držitelé 2. a 3. ceny z předchozího běhu; to ovšem neznamená, že se nemohou na tvorbě jmenovaných článků podílet."[3]
 • Kandidáty na ocenění jsou přispěvovatelé, kteří editovali článek z vyhlášeného seznamu a porota zhodnotí jejich článek nejméně na úroveň 'dobrého článku'.

Z celkového počtu 249 938 článků na české Wikipedii, je v současnosti ohodnoceno jako dobrý článek 352 článků. Dále je z uvedeného celkového počtu článků ohodnoceno 128 článků jako nejlepší články.

Za dobrý článek se považuje takový, který je:

nezaujatý- "je psán neutrálně, styl není příliš vzdálen encyklopedickému" [4]

významný- "téma článku je prokazatelně encyklopedicky významné a způsob zpracování odpovídá encyklopedickým zvyklostem"[5]

ověřitelný- "zásadní fakta jsou ověřitelná věrohodnými nezávislými zdroji citovanými v článku"[6]

Za nejlepší článek se považuje, co se týče nezaujatosti takový, který je psán neutrálně, encyklopedickým stylem a zmiňuje všechny významné úhly pohledu. V rámci významnosti je hodnocen stejně jako dobrý článek. Musí být také ověřitelný věrohodnými zdroji, které musí být správně citovány a obsahovat řádkové odkazy (poznámky pod čarou).

U obou druhů hodnocení článků se také hodnotí jejich dílčí obsahové požadavky jako: výklad, stabilita, korektnost, proporce, úvod, odkazy a média. Z formálních požadavků se hodnotí gramatika, sloh, typografie a přístupnost.

Ceny

Originální skleněný artefakt
 • "Originální skleněný artefakt
 • Netbooky Asus
 • Produkty Microsoft- webkamery a myši
 • Dárkové nákupní poukázky na nákup knih v síti knihkupectví Neoluxor
 • Propagační předměty Wikimedia / Wikipedie
 • Drobné věcné ceny"[7]

Poznámky

 1. Ceny za rozvoj české Wikipedie. Wikimedia Česká republika [online]. [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://ceny.wikimedia.cz/
 2. Ceny za rozvoj české Wikipedie. Wikimedia Česká republika [online]. [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://ceny.wikimedia.cz/
 3. Ceny za rozvoj české Wikipedie. Wikimedia Česká republika [online]. [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://ceny.wikimedia.cz/
 4. Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Kritéria. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2012-12-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_Kvalita/Krit%C3%A9ria
 5. Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Kritéria. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2012-12-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_Kvalita/Krit%C3%A9ria
 6. Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Kritéria. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2012-12-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_Kvalita/Krit%C3%A9ria
 7. Ceny za rozvoj české Wikipedie. Wikimedia Česká republika [online]. [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://ceny.wikimedia.cz/

Použitá literatura

 • Ceny za rozvoj české Wikipedie. Wikimedia Česká republika [online]. [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://ceny.wikimedia.cz/