CMS

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Václav Kůs

Klíčová slova: CMS, systém, správa obsahu, webová aplikace, management

Synonyma: redakční systém, publikační systém

Související pojmy:

nadřazené - aplikace, systém
podřazené - rozhraní


Vymezení pojmu

Pojem CMS (Content Management System) označuje „systémy pro správu (řízení) obsahu.“[1] Jedná se o softwarové řešení, které slouží k organizaci a jednoduchému vytváření dokumentů nebo jiného obsahu. Obsah může být tvořen texty, obrázky nebo jinými elektronickými soubory. Smyslem CMS je přehledné zpracování obsahu různého druhu a také umožnit přístup k tomuto obsahu.

CMS se dělí na čtyři základní typy:

WCM (Webový CMS) - označovaný také jako redakční systém, umožňuje spravovat a organizovat obsah webových stránek.
TCM (Transakční CMS) - využívá se v oblasti e-komerce
ICM (Integrovaný CMS) - slouží ke zpracování obsahu v oblasti podnikání
PCM (Publikační CMS) - usnadňuje organizovat vývoj obsahu publikací [2]

Historie

Vznik CMS je datován od roku 1970, kdy se objevila struktura content managementu a publikování. Důležitými milníky jsou roky 1982 až 1985, kdy vznikaly první WYSIWYG editory. Dalším významným rokem je rok 1995, kdy vznikl Apache webový server, který se postupně stal nejrozšířenějším a nejpopulárnějším webovým serverem na světě. V roce 1998 vznikl první redakční systém TYPO3, který se postupně proměnil do open source CMS. [3]

Funkce

V praxi je CMS spíše koncept než produkt. Jedná se o koncept, který zahrnuje řadu procesů. Institucionální potřeby bývají velice individuální, proto implementace CMS vždy vyžaduje výběr nejvhodnějších komponent. CMS je často kombinací koupeného i individuálně upraveného celku. Hlavním cílem CMS je zvýšit integraci a automatizaci procesů. Klíčovým problémem bývá zodpovězení otázky, co vše je nutné vytvořit předtím, než je dosaženo požadovaného výsledku. [4]

Téměř všechny CMS systémy pomáhají organizacím dosáhnout těchto klíčových cílů:

 • zjednodušit a zautomatizovat administraci obsahu
 • implementovat webové formuláře pro jednoduchou správu obsahu
 • distribuovat správu obsahu a ovládání
 • oddělit obsah od rozvržení a designu
 • vytvořit opakovaně použitelné obsahové repozitáře
 • implementovat centrální grafickou správu
 • zautomatizovat správu workflow
 • vybudovat sofistikovaný přístup k obsahu a bezpečnost
 • správa obsahu v databázi [5]

CMS systémy

V současné době patří mezi nejpopulárnější CMS systémy WordPress, Joomla a Drupal. [6]

WordPress

WordPress je moderní open source software, který byl spuštěn v roce 2003. Jedná se o systém, který je založen na PHP a MySQL, licencovaný pod GPL. WordPress je oficiálním nástupcem b2/cafelog.[7] WordPress jako CMS je používán na více jak patnácti procentech webových stránek na světě. [8]

Joomla

Joomla je oceňovaný CMS systém, který umožňuje vytvářet webové stránky i online aplikace. Jedná se o open source software, který je k dispozici pod licencí GPL. Systém využívají například webové stránky Harvard University, sociální síť MTV Networks Quizilla nebo finanční instituce Citibank.[9]

Drupal

Jedná se o bezplatný software, který umožňuje organizovat, spravovat a publikovat obsah. Zakladatelem projektu je programátor Dries Buytaert. Drupal je open source projekt vyvíjen a udržován komunitou, která obsahuje více jak 630 000 uživatelů a vývojářů. Samotný projekt Drupal.org byl online spuštěn v roce 2001.[10]

Poznámky

 1. MÍK, Štěpán a Jiří ŠTĚPÁN. Jak rozumět pojmu CMS. [online]. 2004 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: [1]
 2. GARAI, Szabolcs. Návrh a realizace systému pro správu obsahu www stránek [online]. 2007 [cit. 2013-05-18]. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Vedoucí práce Petra Lambertová. Dostupné z: [2]
 3. History of Content Management Systems. CMS Wiki is a knowledge base for Content Management Professionals. [online]. 2005 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: [3]
 4. BROWNING, Paul a Mike LOWNDES. JISC TechWatch Report: Content Management Systems. [online]. 2001 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: [4]
 5. POWEL, Wayne a Chris GILL. BROWNING, Paul a Mike LOWNDES. JISC TechWatch Report: Content Management Systems. [online]. 2003 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: [5]
 6. WordPress: Nejpoužívanější redakční systém. Wordpress [online]. 2012 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: [6]
 7. WordPress: History [online]. 2012 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: [7]
 8. Usage Statistics and Market Share of Content Management Systems for Websites, May 2013. W3Techs [online]. 2013 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: [8]
 9. What is Joomla?. Joomla! The CMS Trusted By Millions for their Websites [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: [9]
 10. About Drupal | drupal.org. Drupal: Open Source CMS [online]. 2013 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: [10]


Použitá literatura

 • About Drupal | drupal.org. Drupal: Open Source CMS [online]. 2013 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://drupal.org/about