CERTIS systém

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Ivo Porybný

Klíčová slova: mezibankovní platební styk, bezhotovostní platba, zúčtovací centrum

Synonyma: mezibankovní platební systém

Související pojmy: Česká národní banka, ABO

nadřazené – mezibankovní zúčtovací centrum, bezhotovostní platební služba
podřazené – mezibankovní bezhotovostní platba


Charakteristiky

Platební systém CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement System) je systém mezibankovního platebního styku v České republice, provozovaný Českou národní bankou. CERTIS zajišťuje platební styk v těch případech, kdy odesílatel i příjemce platby vedou své účty u různých bank a pro převod peněz mezi nimi musí být použit prostředník, respektive mezibankovní zúčtovací centrum. Pokud odesílatel i příjemce vedou účty u téže banky, zajistí převod platby její vlastní zúčtovací centrum.[1]

Historie

Předchůdcem CERTISu je systém ABO (Automatizované Bankovní Operace), který je funkční od 80. let 20. století až dodnes.[2] V době svého vzniku byl ABO spravován Státní bankou československou a jeho hlavním cílem bylo zefektivnění platebních operací prostřednictvím počítačového zpracování plateb. I přes svoji vysokou funkčnost se ovšem po roce 1989 ukázalo, že jakožto systém koncipovaný pro jednostupňovou bankovní soustavu již nevyhovuje novým nárokům.[3] V roce 1992 tak byl spuštěn (stále ještě v rámci Státní banky československé) systém CERTIS. Po rozdělení Československa spadal již na počátku roku 1993 systém CERTIS pod ČNB a na Slovensku bylo vytvořeno zúčtovací centrum nové.[1] Systém ABO v současné době stále poskytuje platební služby organizačním složkám státu, a to pod správou ČNB.[2]

Princip fungování

Bezhotovostní platební styk uskutečňující se mezi různými bankami je možno provádět dvěma způsoby, a to buď korespondentským platebním systémem, nebo zúčtováním. Korespondentský platební systém je založen na přímém propojení bank prostřednictvím navzájem otevřených účtů platebního styku.[4] Tyto účty se nazývají nostro (účet, který má banka otevřený v jiné bance) a loro (účet, který banka založila jiné bance).[5] Systém zúčtování oproti tomu pracuje tím způsobem, že jedna banka (v tomto případě ČNB a její CERTIS) vystupuje jako zúčtovací centrum pro ostatní, komerční banky. Pro zajištění vzájemného platebního styku mezi bankami byl v České republice zvolen způsob zúčtování.[4] Funkci zúčtovací banky může plnit jak banka centrální, tak i komerční.[3]

Vzhledem k tomu, že CERTIS je jediným systémem mezibankovního zúčtování v České republice, uskutečňují se skrze něj veškeré platby mezi různými bankami, a to nehledě na způsob, jakým jsou iniciovány (příkazem k platbě, platební kartou, šekem atd.). Transakcemi, které systém následně zpracovává, jsou úhrady, storna úhrad, inkasa, transakce přidružených systémů a informační a kontrolní položky.[6] Pro úspěšný průběh těchto operací pracuje CERTIS s několika základními principy, kterými jsou např. brutto vypořádání v reálném čase, vypořádání mezibankovních plateb v českých korunách bez ohledu na výši částky, vypořádání v penězích centrální banky probíhající na účtech mezibankovního platebního styku vedených v ČNB, přímé bilaterální vztahy mezi centrálou dané banky/úvěrního a spořitelního družstva a CERTIS, neodvolatelnost položek akceptovaných systémem atd.[1]

V rámci Evropské unie pak existují obdobné, ovšem mezinárodní platební systémy a jednotné oblasti pro platby v eurech, jako TARGET, TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) nebo SEPA (Single Euro Payments Area), které mají uživatelům poskytnout komfort na nadnárodní úrovni platebního styku.[7][8]

Poznámky

  1. 1,0 1,1 1,2 Popis systému CERTIS. Česká národní banka [online]. [cit. 2014-10-25]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/certis/certis_popis.html
  2. 2,0 2,1 ABO - systém interního účetnictví a platebního styku ČNB. Česká národní banka [online]. [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/sluzby_pro_klienty/abo.html
  3. 3,0 3,1 SMĚTALOVÁ, Helena. Mezibankovní platební styk v České republice. Brno, 2006, 70 s. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/62975/esf_m. Vedoucí diplomové práce Dalibor Pánek. Masarykova univerzita, Katedra financí, s. 16-17.
  4. 4,0 4,1 MÁČE, Miroslav. Platební styk: Klasický a elektronický, Praha: Grada, 2006, s. 147.
  5. HARTLOVÁ, Věra, SOLDÁNOVÁ, Marcela, SVOBODOVÁ, Jitka, ŽLEBKOVÁ, Michaela. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost, Praha: Fortuna, 2004, s. 144.
  6. JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice I: Peníze a platební styk, Praha: Grada, 2013, s. 588-589.
  7. TARGET2. European Central Bank [online]. [cit. 2014-10-25]. Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/html/index.en.html
  8. SEPA - Single Euro Payments Area. European Central Bank [online]. [cit. 2014-10-25]. Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/paymint/html/index.en.html

Použitá literatura