CD

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martin Chalupa

Klíčová slova:

Synonyma: digitální optický datový nosič

Související pojmy:

nadřazené - datový nosič, data
podřazené - CD - R, CD - RW,

Kompaktní disk - charakteristika

Kompaktní disk (CD, anglicky - compact disc; hovorově cédéčko) je optický disk sloužící k ukládání dat v digitální podobě. Tyto data jsou ukládána do jedné spirály. Spirála začíná u středu CD a smotává se ve tvaru spirály až k jeho konci. Celková délka takovéto spirály může být až šest kilometrů. Kompaktní disky se nejčastěji vyrábí z polykarbonátu a jejich tloušťka je 1,2 mm. Průměr kompaktního disku je 12 cm, který uprostřed obsahuje díru o průměru 1,5 cm. Kompaktní disky jsou hodně odolné. Můžete je nechat ležet na přímém slunci, lámou se až při větší námaze. Ke ztrátě dat přijdete až ve chvíli, kdy CD poškrábete na jeho citlivé ploše, kde jsou data "vypalována". Například u disket se při přiložení magnetu obsah ihned vymaže, což se u CD neděje, proto diskety byly tak rychle vytlačeny. CD dle výrobců mají obvykle kapacitu 700MB. Můžeme se setkat i s menšími provedeními kompaktních disků. Průměr jednoho takového disku je 8 cm a většinou má kapacitu 210 MB. Trvanlivost CD by se měla pohybovat okolo 100 let. [1].Skutečnost bývá však menší jelikož na CD působí negativní vlivy jako například různé teploty při uskladnění a přenášení kompaktních disků,a to CD diskům nedělá příliš dobře. Výdrž kompaktních disků je tak vysoká z důvodu, že povrchu CD se dotýká pouze laser. „Odrazivá vrstva postupem času ztrácí svou odrazivost a oxiduje.“[2].

Vznik CD

Kompaktní disky CD byly vyvinuty v roce 1979 jako nástupce gramofonových desek. Firma Sony a Philips představili svůj první kompaktní disk v roce 1980, přičemž první kompaktní disk s hudbou spatřil světlo světa 17. srpna 1982.[3]

Princip čtení a zápisu dat

Informace jsou z kompaktních disků čteny pomocí laserového paprsku, který se zpět odráží od kompaktních disku. Síla odrazu závisí, jestliže laser přejede přes výstupek nebo prohlubeň a dále se tato hodnota vyhodnocuje a přístroj je převádí na jedničky a nuly . Přechod laseru z výstupku na prohlubeň nebo z prohlubně na výstupek generuje jedničku. Jestliže laser přejede přes dvě prohlubně nebo dva výstupky, odpovídá to nule. Při zapisování dat na disk je použit taktéž laser, ale má jiný výkon než čtecí laser. Při zápisu se laser zaměří na místo a krátkým impulsem vypálí laser data. Laserový impuls způsobí narušení vrstvy a tím vznikne prohlubeň. Na místě, kde laser nic nevypálil je výstupek. Při mazání dat z disku typu CD - RW se povrch zahřeje na teplotu o hodnotě 300°C, tím dojde k mírné deformaci povrchu na kterém jsou data vypalena a povrch se slije a tímto se data vymažou.[4]

Formáty CD

CD - ROM

 jedná se o nepřepisovatelné médium určené pouze pro čtení. CD-ROM se nijak neodlišuje jako od běžného audio CD. Disk nelze žádným způsobem smazat, ani na něj zapisovat.

Audio CD

Audio CD neboli zvukové CD je prvním formátem CD, které bylo vyrobeno.Na tento typ CD je možné uložit hudební obsah až o délce 80minut.

Video CD

Na kompaktní disk ve formátu Video CD lze uložit video nahrávku až o délce 74minut. Existuje také formát Super Video CD. Ten se liší oproti Video CD, že video nahrávky jsou spoštěny ve formátu MPEG-2 a ne MPEG-1.

CD - R

Jedná se o běžný kompaktní disk na který lze pouze jednou zapsat Vaše data. Jedná se o nejrozšířenější druh CD.

CD - RW

„Média CD-RW (Compact Disk ReWritable) mají všechny vlastnosti jako CD-R, navíc však umožňují smazání jejich obsahu a nahrání nového.“.[5] „Datová vrstva je v případě CD-RW vytvořena ze slitiny, která při určité teplotě mění svou původně krystalickou strukturu na strukturu amorfní a při odlišné teplotě naopak krystalizuje. Během zápisu dat jednotlivá místa v datové vrstvě mění svoji strukturu (...).“[6]

Poznámky

  1. KRIST, Pavel. Media - co se na ně vleze? [online]. 2007. [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: http://www.krist.euweb.cz/page5.html
  2. TESAŘ, J. Průvodce HW. [online]. 2002. [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce_hw/index.htm
  3. DVOŘÁK,Jakub. Jak správně zacházet s CD a DVD disky a co jim nejvíce škodí?[online].2008.[cit. 2012-11-27]. Dostupné z:http://technet.idnes.cz/jak-spravne-zachazet-s-cd-a-dvd-disky-a-co-jim-nejvice-skodi-p33-/hardware.aspx?c=A080520_173010_digital_dvr
  4. TIŠNOVSKÝ, P. Následovníci kompaktních disků. [online]. 2008. [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/nasledovnici-lisovanych-kompaktnich-disku/
  5. KRIST, P. Media - co se na ně vleze? [online]. 2007. [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: http://www.krist.euweb.cz/page5.html
  6. TIŠNOVSKÝ, P. Následovníci kompaktních disků. [online]. 2008. [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/nasledovnici-lisovanych-kompaktnich-disku/

Použitá literatura