CAPTCHA

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Laura Kabai

Klíčová slova: CAPTCHA, kód, obrázky, spam, ochrana, boti

Synonyma: Turingův test

Související pojmy:

nadřazené - web, webová stránka, ochrana
podřazené - spam, boti


CAPTCHA

"Termín CAPTCHA, neboli „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart“, je metoda, jak na webu automatizovaně rozpoznat počítač od člověka."[1] "CAPTCHA je tedy program, který chrání webové stránky proti tzv. botům vygenerováním testu, který počítač nemůže zvládnout."[2] Většinou se jedná o opsání čísel, písmen či celých slov z určitého obrázku, ale může se jednat také o početní příklady nebo o obrázkový test, kdy má uživatel vybrat, co mají obrázky společného.


Captcha.gif [3]


CAPTCHA byla vyvinuta v roce 2000 týmem programátorů na Carnegie Mellon University. "První CAPTCHA vznikla jako forma obrany proti automatickému vkládání URL do katalogu AltaVista."[4] Dříve CAPTCHA používala obyčejné obrázky, které se ale spamerům velmi jednoduše podařilo překonat. Musely se tedy začít využívat těžší obrázky, většinou natolik zdeformované, že i lidé mají problém s opsáním textu, což vede k opakovanému opisování nových slov či vět. CAPTCHA také logicky představuje problém pro zrakově postižené, který lze zmírnit využitím audio CAPTCHA, který kód přehraje. Čím rychleji se vyvíjí software, tím rychleji se musí měnit také CAPTCHA. Také z důvodu zhoršující se schopnosti lidí dešifrovat deformované texty se objevuje mnoho nápadů či řešení, jak CAPTCHA vylepšit. Je tedy možné, že se místo klasického textu setkáme s rozpoznáním zvířete na obrázku, s 3D otáčením obrázků či s mini hrami apod.

Využití CAPTCHA

CAPTCHA lze využít například na blogu, pokud je potřeba zamezit nechtěným komentářům od botů pod příspěvky.

Chrání také proti spamu například na diskuzních fórech, kde se mnohdy můžeme setkat s nesouvislým a nelogickým textem, který obsahuje velké množství webových adres.

CAPTCHA nalezla využití také u několika společností jako Google, Yahoo a Microsoft. Tyto společnosti nabízí zdarma emailové služby. Roboti ale začali vytvářet tisíce emailových schránek každou minutu, proto tyto společnosti začaly využívat CAPTCHA.

Vlastnosti CAPTCHA

Jak již bylo zmíněno CAPTCHA musí být přístupná. Pokud tedy potřebuje CAPTCHA kód opsat zrakově či jinak postižený uživatel, musí mít možnost zvolit si například audio CAPTCHA.

Obrázky by měly být dostatečně zkresleny. Některé CAPTCHA používají jen lehce zkreslené texty, které je pro boty velmi lehké prolomit.

Důležitou vlastností, kterou by CAPTCHA měla splňovat je také budování bezpečnosti. V některých systémech je řešení stejné CAPTCHA použito vícekrát, což ji dělá náchylnou k tzv. opakovaným útokům.[5]

CAPTCHA by měla také zabezpečit bezpečnost i velkému množství stránek, které ji využívají.

Důležité je také nevytvářet svoji vlastní CAPTCHA (např. pomocí PHP, Perl atd.).

Služby

Exitují služby, které shromažďují již rozpoznané CAPTCHA kódy. Pokud je tedy potřeba vyhnout se opisování CAPTCHA kódů, stačí se zaregistrovat na webu daných služeb jako: CAPTCHATrader, Decaptcher a jiné. Je třeba zaplatit si potřebný počet kreditů a poté, když je potřeba opsat daný CAPTCHA kód, stačí pouze kredity vyměnit za rozpoznané a ověřené CAPTCHA kódy. Daná služba poté ověřený CAPTCHA kód zašle zpět na stránku, kde se chceme např. přihlásit k účtu či stahovat. Bohužel se může stát, že se vše nepodaří na první pokus, je tedy potřeba mít více kreditů.

Poznámky

  1. Konečně použitelná CAPTCHA. In: H1 BLOG [online]. 2009 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://blog.h1.cz/aktualne/konecne-pouzitelna-captcha/
  2. The Official CAPTCHA Site [online]. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://www.captcha.net
  3. The Official CAPTCHA Site [online]. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://www.captcha.net/
  4. Machová, Anna; Skolková, Linda. Zpráva z konference INSPO 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 16.05.2013]. Dostupné z: <http://ikaros.cz/node/3298>. ISSN 1212-5075.
  5. The Official CAPTCHA Site [online]. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://www.captcha.net/


Použitá literatura