Business plan

Z WikiKnihovna
Verze z 20. 12. 2011, 17:51, kterou vytvořil Misha (diskuse)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michaela Kočová

Klíčová slova: podnikání, dokument

Synonyma: podnikatelský plán, obchodní plán

Související pojmy:

nadřazené -
podřazené -


Charakteristika

Business plan (podnikatelský plán, obchodní plán) je dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Slouží také jako základní dokument pro získání a zajištění finanční nebo jiné podpory pro nový obchodní koncept. Objasňuje podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenci a potřebným finančním prostředkům. Může také obsahovat základní informace o organizaci.

Business plan je podkladem pro úspěšné podnikání, upřesňují se v něm podnikatelské záměry. Je založen na analýzách a umožňuje poměřit plány s realitou, a pokud se v něčem liší, je nutné identifikovat, jak je to možné a proč tomu tak je. Pomáhá v plánování výdajů a v získání lepších podmínek od dodavatelů.