Business plan: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (26 revizí: IMPORT B: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''Autor:''' Michaela Kočová
 
'''Autor:''' Michaela Kočová
  
'''Klíčová slova:''' podnikání, dokument
+
'''Klíčová slova:''' business plan, podnikatelský plán, podnikání, dokument
  
 
'''Synonyma:''' podnikatelský plán, obchodní plán
 
'''Synonyma:''' podnikatelský plán, obchodní plán
Řádek 9: Řádek 9:
 
<blockquote>
 
<blockquote>
  
''nadřazené'' - </blockquote>  
+
''nadřazené'' - plán</blockquote>  
  
 
<blockquote>
 
<blockquote>
  
''podřazené'' - </blockquote>
+
''podřazené'' - obchod, podnikání</blockquote>
 +
 
  
  
Řádek 20: Řádek 21:
 
Business plan (podnikatelský plán, obchodní plán) je dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Slouží také jako základní dokument pro získání a zajištění finanční nebo jiné podpory pro nový obchodní koncept. Objasňuje podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenci a potřebným finančním prostředkům. Může také obsahovat základní informace o organizaci.
 
Business plan (podnikatelský plán, obchodní plán) je dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Slouží také jako základní dokument pro získání a zajištění finanční nebo jiné podpory pro nový obchodní koncept. Objasňuje podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenci a potřebným finančním prostředkům. Může také obsahovat základní informace o organizaci.
  
Business plan je podkladem pro úspěšné podnikání, upřesňují se v něm podnikatelské záměry. Je založen na analýzách a umožňuje poměřit plány s realitou, a pokud se v něčem liší, je nutné identifikovat, jak je to možné a proč tomu tak je. Pomáhá v plánování výdajů a v získání lepších podmínek od dodavatelů.<ref name="Business plan"> Business plan. Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. [cit. 2011-11-21]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/Business_plan></ref><ref>Business plán. Bizplan.cz [online]. [cit. 2011-11-21]. Dostupné z <http://www.bizplan.cz/plan1.htm>. </ref>
+
Business plan je podkladem pro úspěšné podnikání, upřesňují se v něm podnikatelské záměry. Je založen na analýzách a umožňuje poměřit plány s realitou, a pokud se v něčem liší, je nutné identifikovat, jak je to možné a proč tomu tak je. Pomáhá v plánování výdajů a v získání lepších podmínek od dodavatelů.<ref name="Business plan"> Business plan. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, last modified on 19. 12. 2011. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z http://en.wikipedia.org/wiki/Business_plan</ref><ref>Business plán. Bizplan.cz [online]. [cit. 2011-12-19]. Dostupné z http://www.bizplan.cz/plan1.htm. </ref>
  
 
== Formy ==
 
== Formy ==
Řádek 27: Řádek 28:
  
 
*''' jednoduchá forma ''' - pár vět, které si podnikatel musí pamatovat, aby mohl hovořit o svých plánech
 
*''' jednoduchá forma ''' - pár vět, které si podnikatel musí pamatovat, aby mohl hovořit o svých plánech
*''' složitější forma ''' - svazek okolo padesáti stran, který vysvětluje vše o záměrech, cílech, konkurenci atd.<ref> Jak napsat podnikatelský plán. CzechInvest [online]. [cit. 2011-11-21]. Dostupné z <http://www.czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-plan-48-cz.pdf>. </ref>
+
*''' složitější forma ''' - svazek okolo padesáti stran, který vysvětluje vše o záměrech, cílech, konkurenci atd.<ref>Co je podnikatelský plán. Businessinfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelsky-plan/co-je-podnikatelsky-plan/1001521/38517/. </ref>
  
 
== Externě a interně zaměřený Business plan ==
 
== Externě a interně zaměřený Business plan ==
  
Podnikatelský plán může být externě či interně zaměřený. Externě zaměřený plán je důležitý pro externí zainteresované strany, zejména finanční subjekty. Vnitře zaměřený plán je nezbytný pro dosažení cílů vnější politiky. Může zahrnovat vývoj nového výrobku, služby, informačního systému restrukturalizaci financování.
+
Podnikatelský plán může být externě či interně zaměřený. Externě zaměřený plán je důležitý pro externí zainteresované strany, zejména finanční subjekty. Vnitře zaměřený plán je nezbytný pro dosažení cílů vnější politiky. Může zahrnovat vývoj nového výrobku, služby, informačního systému, restrukturalizaci financování apod.
  
 
== Obsah ==
 
== Obsah ==
Řádek 49: Řádek 50:
 
''' 3) Zkrácený podnikatelský plán '''
 
''' 3) Zkrácený podnikatelský plán '''
  
Je to kratší podoba plného plánu, text zkráceného podniktelského plánu nejde do hloubky a neuvádějí se zde žádné detaily.
+
Je to kratší podoba plného podnikatelského plánu, text zkráceného podnikatelského plánu nejde do hloubky a neuvádějí se zde žádné detaily.
  
 
''' 4) Plný podnikatelský plán '''
 
''' 4) Plný podnikatelský plán '''
  
Plný podnikatelský plán je kompletní dokument určený podnikateli pro jeho úspěšné podnikání a je také důležitý pro pozitivní rozhodnutí rozhodnutí investora. Při vytváření plného podnikatelského plánu jsou důležité 3 body - předmět podnikání, potřeba něco získat a nabídka.
+
Plný podnikatelský plán je kompletní dokument určený podnikateli pro jeho úspěšné podnikání a je také důležitý pro pozitivní rozhodnutí investora. Při vytváření plného podnikatelského plánu jsou důležité 3 body - předmět podnikání, potřeba něco získat a nabídka.
  
 
''' 5) Produkt/služba '''
 
''' 5) Produkt/služba '''
Řádek 61: Řádek 62:
 
''' 6) SWOT analýza '''
 
''' 6) SWOT analýza '''
  
Pochází z anglických zkratek S - strenghts (silné stránky), W - weaknesses (slabé stránky), O - opportunities (příležitosti), T - threats (hrozby). Je to studie, která pomáhá posoudit úspěšnost firmy nebo určitého projektu zjištěním silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku.
+
Pochází z anglických zkratek S - strengths (silné stránky), W - weaknesses (slabé stránky), O - opportunities (příležitosti), T - threats (hrozby). Je to studie, která pomáhá posoudit úspěšnost firmy nebo určitého projektu zjištěním silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku.
  
 
''' 7) Prodejní a marketingová strategie '''
 
''' 7) Prodejní a marketingová strategie '''
  
Ukazuje, jak si podnikatel představuje svůj projekt nabízet, prodávat, jaké budou vstupy, výstupy, náklady, marže, zisky, prezentace, prppagace atd.
+
Ukazuje, jak si podnikatel představuje svůj projekt nabízet, prodávat, jaké budou vstupy, výstupy, náklady, marže, zisky, prezentace, propagace atd.
  
 
''' 8) Hotovostní toky (cash flow) '''
 
''' 8) Hotovostní toky (cash flow) '''
Řádek 77: Řádek 78:
 
''' 10) Přílohy '''
 
''' 10) Přílohy '''
  
V přílohách se uvádí např. obrazový materiál, tabulky atd.
+
V přílohách se uvádí např. obrazový materiál, tabulky atd.<ref>Co obsahuje podnikatelský plán a jak vypadá. Businessinfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelsky-plan/co-obsahuje-podnikatelsky-plan-elev-pitc/1001521/38527/. </ref>
  
 
== Open business plan ==
 
== Open business plan ==
  
Tradiční podnikatelský plán je důvěrný a slouží pro omezené množství posluchačů. Je obecně považován za tajný. Nicméně díky vzniku svobodného software a open source přispěl ke vzniku Open business plánu. Open business plan je podnikatelský plán s neomezeným okruhem a počtem posluchačů. Je většinou zveřejněn a zpřístupněn všem.
+
Tradiční podnikatelský plán je důvěrný a slouží pro omezené množství posluchačů. Je obecně považován za tajný. Nicméně vznik svobodného software a open source přispěl ke vzniku Open business plan. Open business plan je podnikatelský plán s neomezeným okruhem a počtem posluchačů. Je většinou zveřejněn a zpřístupněn všem. <ref name="Business plan"/>
 +
 
  
 
== Použité zdroje ==
 
== Použité zdroje ==
  
 
<references/>
 
<references/>

Aktuální verze z 6. 2. 2012, 13:02

Autor: Michaela Kočová

Klíčová slova: business plan, podnikatelský plán, podnikání, dokument

Synonyma: podnikatelský plán, obchodní plán

Související pojmy:

nadřazené - plán
podřazené - obchod, podnikání


Charakteristika

Business plan (podnikatelský plán, obchodní plán) je dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Slouží také jako základní dokument pro získání a zajištění finanční nebo jiné podpory pro nový obchodní koncept. Objasňuje podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenci a potřebným finančním prostředkům. Může také obsahovat základní informace o organizaci.

Business plan je podkladem pro úspěšné podnikání, upřesňují se v něm podnikatelské záměry. Je založen na analýzách a umožňuje poměřit plány s realitou, a pokud se v něčem liší, je nutné identifikovat, jak je to možné a proč tomu tak je. Pomáhá v plánování výdajů a v získání lepších podmínek od dodavatelů.[1][2]

Formy

Business plan může mít 2 formy:

  • jednoduchá forma - pár vět, které si podnikatel musí pamatovat, aby mohl hovořit o svých plánech
  • složitější forma - svazek okolo padesáti stran, který vysvětluje vše o záměrech, cílech, konkurenci atd.[3]

Externě a interně zaměřený Business plan

Podnikatelský plán může být externě či interně zaměřený. Externě zaměřený plán je důležitý pro externí zainteresované strany, zejména finanční subjekty. Vnitře zaměřený plán je nezbytný pro dosažení cílů vnější politiky. Může zahrnovat vývoj nového výrobku, služby, informačního systému, restrukturalizaci financování apod.

Obsah

Není přesně daný žádný pevný obsah podnikatelského plánu. Jeho obsah a forma se řídí podle cílů podniku, publika, kterému je určen, a také záleží na velikosti podniku. [1]

Fáze

1) Elevator Pitch

Elevator Pitch je stručná, jasná prezentace, kterou může podnikatel kdykoli představit. Představuje stručný podnikatelský plán, který se většinou nevyhotovuje písemně, ale je předáván/prezentován ústně. Často se používá k probuzení zájmu zákazníků nebo potenciálních investorů.

2) Executive Summary (výkonný plán)

Je to krátká verze podnikatelského plánu; stručný podnikatelský plán v písemné podobě. Rozsah je 1, maximálně 2 strany velikosti A4.

3) Zkrácený podnikatelský plán

Je to kratší podoba plného podnikatelského plánu, text zkráceného podnikatelského plánu nejde do hloubky a neuvádějí se zde žádné detaily.

4) Plný podnikatelský plán

Plný podnikatelský plán je kompletní dokument určený podnikateli pro jeho úspěšné podnikání a je také důležitý pro pozitivní rozhodnutí investora. Při vytváření plného podnikatelského plánu jsou důležité 3 body - předmět podnikání, potřeba něco získat a nabídka.

5) Produkt/služba

Představují podstatu podnikání, v této fázi se provádí analýza nazvaná Feature - Benefit - Proof (popis - výhoda - důkaz).

6) SWOT analýza

Pochází z anglických zkratek S - strengths (silné stránky), W - weaknesses (slabé stránky), O - opportunities (příležitosti), T - threats (hrozby). Je to studie, která pomáhá posoudit úspěšnost firmy nebo určitého projektu zjištěním silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku.

7) Prodejní a marketingová strategie

Ukazuje, jak si podnikatel představuje svůj projekt nabízet, prodávat, jaké budou vstupy, výstupy, náklady, marže, zisky, prezentace, propagace atd.

8) Hotovostní toky (cash flow)

Hotovostní toky představují rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za dané období. Důležité jsou zde také předpovědi hotovostních toků (Cash Flow Forecast).

9) Zakončení

Zde se udávají důvody, proč by bylo výhodné investovat do daného podnikání.

10) Přílohy

V přílohách se uvádí např. obrazový materiál, tabulky atd.[4]

Open business plan

Tradiční podnikatelský plán je důvěrný a slouží pro omezené množství posluchačů. Je obecně považován za tajný. Nicméně vznik svobodného software a open source přispěl ke vzniku Open business plan. Open business plan je podnikatelský plán s neomezeným okruhem a počtem posluchačů. Je většinou zveřejněn a zpřístupněn všem. [1]


Použité zdroje

  1. 1,0 1,1 1,2 Business plan. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, last modified on 19. 12. 2011. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z http://en.wikipedia.org/wiki/Business_plan
  2. Business plán. Bizplan.cz [online]. [cit. 2011-12-19]. Dostupné z http://www.bizplan.cz/plan1.htm.
  3. Co je podnikatelský plán. Businessinfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelsky-plan/co-je-podnikatelsky-plan/1001521/38517/.
  4. Co obsahuje podnikatelský plán a jak vypadá. Businessinfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelsky-plan/co-obsahuje-podnikatelsky-plan-elev-pitc/1001521/38527/.