Book trailer

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jiří Krišpin

Klíčová slova: trailer, propagace knihy, video

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - reklama, marketing

podřazené - ---

Definice pojmu book trailer

Book trailer je krátké video (nejčastěji 1 – 3 minutové), jehož úkolem je přilákat potencionálního čtenáře ke knize, kterou propaguje. Podobá se a vychází z postupů využívaných známějším filmovým trailerem. Na rozdíl od něho však tvůrce book traileru nepracuje s klipy z filmů, ale naopak se v něm dle svých představ a možností snaží nejrůznějšími prostředky zvizualizovat obsah knihy, přičemž platí nepsaná zásada, že to, co budoucí čtenáře uvidí, nebude příliš konkrétní, aby to nenarušilo jeho vlastní prožívání četby.

S prvním book trailerem se veřejnost mohla poprvé seznámit v roce 2003, kdy byl uveden trailer vztahující se ke knize americké spisovatelky Christine Feehan.

Prostředky vizualizace knihy

Jak už bylo uvedeno výše, prostředky využívané profesionály (nakladateli) i amatéry (začínající autoři, knihovníci, nadšenci) k představení knihy v book traileru mohou být různé. Jedním z nejčastějších jsou fotografie. Ty mají řadu výhod – lze je jednoduše zhotovit, v případě creative commons zdarma stáhnout z internetu a nejeví se tak názorná jako videa, která jsou také často používána. K jejich zhotovení je však už potřeba více času, techniky, zkušeností a v případě profesionálního zpracování peněz.

Užívá se též nejrůznějších animací, textu, čtených ukázek z knihy, rozhovorů s autory (i když ty sami o sobě nejsou považovány za book trailery), atd… Samozřejmě platí, že všechny tyto uvedené prvky mohou být v book traileru libovolně zkombinovány tak, aby konečný výsledek byl co nejpůsobivější.

Velikou roli však hraje také hudba. Je ale potřeba počítat s tím, že za použití mnoha skladeb je potřeba zaplatit, a proto amatérští tvůrci často navštěvují internetové stránky, na kterých je ji možno získat bezplatně (viz. odkazy níže).

Nástroje a služby pro vytváření a rozšiřování book traileru

Nezbytnou potřebou při tvorbě book traileru je krom videokamery či fotoaparátu program schopný zpracovávat video. Těch existuje celá řada, ale zkušení amatérští tvůrci doporučují alespoň ze začátku využívat klasický Windows Movie Maker, který ač není příliš nabitý funkcemi, má dvě nesporné výhody – je k dispozici takřka na každém počítači s operačním systémem Windows a není za něj potřeba platit.

Pokud pro svůj book trailer potřebujete určitou fotografii a nemáte ji k dispozici ve svém albu, zkuste se porozhlédnout na třeba Flickru http://www.flickr.com/ ,jenž slouží k jejich sdílení a řada z nich je zde k dispozici zdarma, což platí i pro morgueFile http://www.morguefile.com/archive/.

Bezplatnou hudbu a zvukové efekty pak naleznete na těchto odkazech:

http://www.pacdv.com/sounds/free-music.html

http://www.stonewashed.net/free-music.html

http://creativecommons.org/legalmusicforvideos/

Hotové book trailery lze umístit například na:

http://www.youtube.com/

http://vimeo.com/

http://www.myspace.com/

Typy zkušených tvůrců

1) Dříve než se pustíte do tvorby prvního vlastního book traileru, důkladně si prohlédněte některé už existující (např. na You Tube) a pokuste se z nich co nejvíce poučit.

2) Ještě než book trailer vytvoříte, určete si kanály, pomocí kterých ho hodláte šířit a stále se snažte hledat nové a nové.

3) Předem si rozmyslete, jakým způsobem chcete knihu v book traileru propagovat a podle toho se při práci řiďte, shánějte a vytvářejte materiály.

4) Sepište si seznam obrázků či videí, které k tvorbě book traileru budete potřebovat.

5) Nebojte si opatřit větší množství materiálů, než které ve skutečnosti dokážete použít.

6) Pokud objevíte fotografii či video, které Vás nadchne a přinutí změnit vaše dosavadní plány, použijte ho. Určitě zaujme i diváky.

7) Snažte se raději nepoužívat fotografie a videa s detaily obličejů lidí. Jednak tím ovlivňujete představivost budoucích čtenářů a zároveň tím můžete poškozovat něčí práva.

8) Fotografie či video objevující s v book traileru by mělo být v souladu s rytmem, gradací a délkou hudby.

9) Dobře zvolená hudba připoutává pozornost a vzbuzuje emoce.

10) Nejvíce času zabere výroba prvního traileru, u dalších se pak už budete řídit nabitými zkušenostmi.

11) Než book trailer zveřejníte, zeptejte se několika nezaujatých lidí na to, jak se jim líbí. Bude tak mít možnost případně ho vylepšit a z nedostatků se poučit.

12) Kdekoliv je to možné a vhodné, odkazujte na Váš book trailer a sdílejte ho.

13) Pokud se na vlastní tvorbu necítíte nebo na ni nemáte čas, zkuste vyhlásit soutěž s cenou pro toho, kdo vytvoří nejlepší book trailer pro vaši knihu.

Zajímavé odkazy

Book trailer ke knize J. H. Krchovského: http://www.youtube.com/watch?v=UpIS2_SSPhg

Marketing knihoven na sociálních sítích, přednáška Mgr. Olgy Biernátové na FF MU: http://inhd.cz/videos/174-marketing-knihoven-na-socialnich-sitich

Digitální knihovny book trailerů: http://bookscreening.com/, http://digitalbooktalk.com/

Použité zdroje

BONNER, Lynnette . AuthorCulture [online]. June 8, 2009 [cit. 2011-05-18]. The Making of a Book Trailer ~ Day 1. Dostupné z WWW: <http://authorculture.blogspot.com/2009/06/making-of-book-trailer-day-1.html>.

BONNER, Lynnette . AuthorCulture [online]. June 10, 2009 [cit. 2011-05-18]. The Making of a Book Trailer ~ Day 2. Dostupné z WWW: <http://authorculture.blogspot.com/2009/06/making-of-book-trailer-day-2.html>.

BONNER, Lynnette . AuthorCulture [online]. June 17, 2009 [cit. 2011-05-18]. The Making of a Book Trailer ~ Day 3. Dostupné z WWW: <http://authorculture.blogspot.com/2009/06/making-of-book-trailer-day-3.html>.¨

BOOTH, Crystal. Squidoo [online]. c2011 [cit. 2011-05-18]. Book Trailers. Dostupné z WWW: <http://www.squidoo.com/booktrailers>.

COULTER, Brenda. No rules. Just write. [online]. 6/04/2007 [cit. 2011-05-18]. Promoting your novel: How to make a book trailer . Dostupné z WWW: <http://brendacoulter.blogspot.com/2007/06/promoting-your-novel-how-to-make-book.html>.

Trailer %28book%29. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 1 February 2007, last modified on 16 May 2011 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Trailer_%28book%29>.