Bluetooth

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Alena Paulusová

Klíčová slova: Bluetooth, bluejacking, Bluetooth marketing

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - bezdrátové technologie, technologie pro přenos dat
podřazené - ---

Název

V desátém století žil dánský král Harald Modrozub , který sjednotil kmeny v Dánsku do jednoho království. Anglický překlad jeho jména „Bluetooth“ je odkazem na schopnost zařízení díky této technologi spojovat se a komunikovat s ostatními.

Charakteristika

Bluetooth je bezdrátová technologie umožňující výměnu dat na krátké vzdálenosti. Vytváří osobní počítačovou síť, tvz. PAN (Personal Area Network), popřípadě LAN (Local Area Network). [1]
Tuto technologii v roce 1994 vymysleli Jaap Haartsen a Sven Mattisson, kteří pracovali pro švédský Ericsson.

Zařízení používající Bluetooth

Bluetooth zle implementovat do mnoha zařízení, např. tablety, PlayStation, Nintendo Wii, modemy, sluchátka [2]… Často se používá k přenosu souborů mezi počítačem a mobilním telefonem.

Požadavky počítače

Novější notebooky a stolní počítače již mají běžně vestavěný přijímač Bluetooth, pro starší lze použít adaptér Bluetooth.

Párování

Pozdější verze Bluetooth fungují přes tzv. párování. Zařízení je schopné si zapamatovat druhé zařízení a i se např. připojit bez zásahu uživatele, když je v dosahu. Při opětovném setkání zařízení se již nemusí identifikovat.

Specifikace[3]

Specifikace zformalizovala Bluetooth Special Interest Group (SIG), kterou založili společnosti Ericsson, Intel, Toshiba, IBm a Nokia a dnes má více než 13.000 členů po celém světě.
Bluetooth v1.0 a v1.b - První verze měly spoustu problémů, obsahovaly povinné hardwarové adresy, což neumožňovalo většinu služeb, které se v souvislostí s touto technologií plánovaly.
Bluetooth v1.1 - V této verze byla již opravena většina chyb z 1.0 a v1.b a např. se přidal indikátor síly signálu.
Bluetooth v1.2 - Tato verze byla kompatibilní s předchozí a mezi hlavními zlepšeními bylo např. rychlejší vyhledání zařízení a připojení, vyšší přenosová rychlost a přeskakování frekvence, což zlepšilo odolnost proti rádiovému rušení.
Bluetooth v2.1 + EDR - Opět byla kompatibilní s předchozí verzí. Umožňuje spárování dvou zařízení.
Bluetooth v3.0 + HS - Datový přenos zde neprobíhá přímo přes Bluetooth, ten pouze navazuje spojení s rychlejší Wi-Fi.

Protokoly[4]

LMP - Používá se při řízení rádiového spojení mezi dvě zařízení.
L2CAP - Používá se pro logické spojení mezi dvěma zařízeními pomocí různých protokolů vyšší úrovně. Má dva režimy – režim opakovaného přenosu (spolehlivý) a režim datového toku (jednodušší a méně spolehlivý).
SDP - Service Discovery Protocol – jedno zařízení může nalézt služby podporované dalšími zařízeními.
ACD TP - Používá se pro audio/video komunikační příkazy.
AVD TP - Slouží k přenosu hudby do stereo sluchátek s mikrofonem.

Bezpečnost

Jako každá technologie je i Bluetooth potenciálně nebezpečná a je na uživateli, aby zvážil všechny výhody a nevýhody a snažil se omezit rizika spojená s užíváním této technologie.

Bluejacking

Bluejacking je zasílání nevyžádaných zpráv (obrázků nebo vizitek) za použití technologir Bluetooth. Nemění ani neodstraňuje žádná data, ale může převzít kontrolu nad zařízením.[5]

Bluetooth Marketing

Jde o formu reklamy, při které se reklamní sdělení k uživateli dostává skrze technologii Bluetooth. Reklamní sdělení se nahraje do Bluetooth jednotky, které posléze vyhledává mobilní zařízení s aktivovanou technologií Bluetooth a předává jim své sdělení. [6]


Poznámky

  1. Building a Bluetooth access point with programmable logic. Electronic Engineering [online]. 2001, s. 65 [cit. 2013-01-13]. ISSN 00134902. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/203789156?accountid=16531
  2. Headphones. Macworld [online]. roč. 12, č. 29, s. 60-62 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=5ca5420a-0cf7-4b95-8020-f04720fb5eab%40sessionmgr112&vid=1&hid=119&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=83332237
  3. SPAKER, Rebecca. Building a Bluetooth access point with programmable logic. Electronic Engineering [online]. 2001, s. 57-65 [cit. 2013-01-13]. ISSN 00134902. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/203789156?accountid=16531
  4. SPAKER, Rebecca. Building a Bluetooth access point with programmable logic. Electronic Engineering [online]. 2001, s. 57-65 [cit. 2013-01-13]. ISSN 00134902. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/203789156?accountid=16531
  5. NARAIN, Jaya. "Bluejacking": terror of texters who stalk you via your mobile. Daily Mail [online]. 2006, s. 38 [cit. 2013-01-13]. ISSN 03077578. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/320094694
  6. SECKER, Mathhew. Has bluetooth marketing blundered?. Telecommunications International [online]. 2002, roč. 36, č. 9, s. 12 [cit. 2013-01-13]. ISSN 15349594. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/217796661

Použitá literatura